Overslaan en naar de inhoud gaan

Ratelklikkers en drukknoppen voor mensen met een visuele beperking

Ratelklikkers en drukknoppen voor mensen met een visuele beperking

Ratelklikkers of drukknoppen ziet u hangen aan de verkeerslichten. Ze zorgen ervoor dat mensen met een visuele beperking veilig kunnen oversteken.

Hoe werkt een drukknop voor mensen met een visuele beperking?

De drukknop voor mensen met een visuele beperking is voorzien van een ingebouwde microfoon die het omgevingsgeluid monitort en automatisch het niveau van het auditief hulpsignaal hieraan kan aanpassen. Dit hulpsignaal wordt steeds gecombineerd met een trilsignaal dat eveneens de verkeerslichtenfase (rood of groen licht) aangeeft. Wanneer het omgevingsgeluid ‘s nachts afneemt, zal dat zich mogelijks vertalen in een lager volume van het hulpsignaal.

Dimmen of uitschakelen?

Daarnaast is het via de “nachtfunctie” ook mogelijk om het hulpsignaal zeer sterk te dimmen of volledig uit te schakelen tijdens ingestelde uren. Ook het trilsignaal kan hierbij, onafhankelijk van het hulpsignaal, uitgeschakeld worden.

De keuze voor het al dan niet (tijdelijk) uitschakelen van het auditief hulpsignaal en/of het trilsignaal wordt afgestemd op basis van de behoeften van de gebruiker(s) en de lokale omstandigheden.

Ratelklikker of drukknop voor mensen met een visuele handicap

Hoe kan u als gemeente een aanvraag indienen?

Er zijn twee soorten aanvragen mogelijk: een groepsaanvraag voor (een aantal) gebundelde kruispunten binnen de bebouwde kom van een gemeenten of een aanvraag voor een specifiek kruispunt.

Beide aanvragen kan u indienen via de betrokken regiomanager of schriftelijk via de betrokken territoriale afdeling. Aanvragen voor een specifiek kruispunt agenderen we vervolgens ook nog bij de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV). 

Elke aanvraag moet steeds ondersteund worden door een vereniging voor blinden en slechtzienden. Een bewijs daarvan voegt u bij de aanvraag.

Komt u als gemeente in aanmerking? Dan duidt u als gemeente eerst de looplijnen aan en voorziet u de looplijnen. Wij plaatsen dan daarna voorzieningen voor blinden en slechtzienden op kruispunten die gelegen zijn in de bebouwde kom of voor bepaalde delen van de bebouwde kom.