Overslaan en naar de inhoud gaan

Actieplan verkeerslichten

Werken de verkeerslichten plots anders? Moet je langer wachten? Dat is normaal, zo verhogen we de veiligheid van elke weggebruiker.

We zijn steeds op zoek naar manieren om het verkeer vlotter en veiliger te maken. In 2016 is dan ook gestart met de uitrol van een ‘actieplan verkeerslichten’. Via dit actieplan willen we zowel de doorstroming als de veiligheid op de kruispunten verder verhogen door de kruispunten uit te rusten met ‘slimmere’ verkeerslichten die dynamischer en flexibeler inspelen op de actuele verkeerssituatie op het betreffende kruispunt. Met het actieplan verkeerslichten proberen we maximaal conflictvrij te regelen en ervoor te zorgen dat er nooit voor niets voor rood dient gewacht te worden.

Maximaal conflictvrij regelen

De conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer worden zoveel mogelijk beveiligd. De mate waarin een bestaand kruispunt conflictvrij kan worden gemaakt, hangt echter af van een aantal factoren:

  • de beschikbare ruimte om voldoende lange links- en rechts afslagstroken te voorzien. Op veel bestaande kruispunten is echter geen of onvoldoende ruimte beschikbaar omdat ze ingeklemd liggen tussen bebouwing.
  • de aanwezige verkeersintensiteiten en de capaciteit van het bestaande kruispunt om deze te verwerken: volledig conflictvrije regelingen betekenen immers vaak langere wachttijden, omdat de beperkte tijd over meer verschillende groenfasen moet verdeeld worden. Om de capaciteit van een kruispunt te verhogen, zijn vaak infrastructuuringrepen nodig die niet overal mogelijk zijn.

Waar de voetgangers en fietsers niet volledig conflictvrij kunnen worden geregeld, worden andere opties overwogen waaronder:

  • enkel het links afslaan conflictvrij maken
  • het fietsersgroen tegelijk beëindigen met het voetgangersgroen zodat geen verwarring meer mogelijk is voor automobilisten die bij het afslaan enkel het voetgangerslicht zien (en niet het fietserslicht) en daardoor bij rood voetgangerslicht, verkeerdelijk geen voorrang verlenen aan rechtdoorgaande fietsers die door het nog groene fietserslicht rijden;
  • een aparte fase op aanvraag inbouwen waarin enkel de fietsers en eventueel voetgangers die dezelfde weg oversteken tegelijk met elkaar groen krijgen, maar niet tegelijk met (afslaand) gemotoriseerd verkeer
  • het aanbrengen van oranje-gele knipperlichten die steeds werken in de periode dat er fietsers en/of voetgangers aan het oversteken zijn.
  • het voorzien van een OFOS (opgeblazen fietsopstelstrook), waardoor fietsers zich kunnen opstellen voor het gemotoriseerde verkeer. Zo kunnen fietsers eerst vertrekken en wordt voorkomen dat ze staan te wachten in de dode hoek van de voertuigen.

Nooit voor niets voor rood

Door flexibel te regelen kunnen we vermijden dat weggebruikers lange tijd staan te wachten terwijl er geen conflicterend verkeer is. Een korte minimale groentijd en een flexibele fasevolgorde zorgen ervoor dat de wachttijden voor weggebruikers beperkt blijven. Hiervoor wil het AWV gebruik maken van uitgebreide detectie (zoals, lussen, radars en drukknoppen) op haar kruispunten. Deze detectie kan dienen voor de aanvraag van een groenfase of voor de verlenging van de groentijd. Hierdoor kan nauwkeuriger bepaald worden hoe lang de optimale groentijd is voor elke richting. Mogelijke uitzonderingen op dit principe kunnen voorkomen door een aankomende bus of tram uit een conflicterende richting of door een afstemming tussen 2 of meer kruispunten.

Kruispunten volgens actieplan 

De onderstaande kaart toont de kruispunten waarvoor reeds een regeling volgens actieplan werd opgemaakt en uitgevoerd.