Overslaan en naar de inhoud gaan

Wegmarkeringen

Wegmarkeringen zijn alle aanduidingen op het wegdek die zijn aangebracht door middel van wegenverf of andere materialen. De wegmarkering zorgt voor het verhogen van de zichtbaarheid op de baan. In vaktermen gebruikt men voor wegmarkeringen ook wel eens 'horizontale signalisatie'.

Soorten producten

Verschillende producten worden gebruikt voor wegmarkeringen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen basiswegmarkeringsproducten en andere belangrijke bestanddelen.

Basiswegmarkeringsproducten

 • Wegenverf: Wegenverf is een vloeibaar product dat vaste stoffen zoals bindmiddel, stoffen die kleuren reflecteren, vulstoffen en additieven bevat. Dit in combinatie met een oplosmiddel, organisch of op basis van water. De verf wordt aangebracht met een borstel, rol of pistool en vormt een geheel door verdamping van het oplosmiddel.
 • Thermoplast: Een thermoplast is een wegmarkeringsproduct zonder oplosmiddel. De substantie wordt door verwarming vloeibaar gemaakt en wordt manueel of mechanisch aangebracht met een geëigend apparaat of toestel. Door afkoeling wordt een geheel gevormd.
 • Koudplast: Een koudplast is een markeringssubstantie gevormd door de chemische reactie van 2 of meerdere componenten (minstens 1 verharder en 1 hoofdcomponent), waarvan geen oplosmiddelen.

Afhankelijk van het type product worden de verschillende stoffen gemengd in variërende verhoudingen en aangebracht met een geëigend apparaat. Het vormt een geheel door een chemisch proces.

Voorgevormde wegmarkeringen

 • Warm gekleefde voorgevormde producten: Een warm gekleefde voorgevormde markering is een voorgevormd wegmarkeringsproduct dat gemaakt wordt aan de hand van een thermoplast. Het wordt aangebracht door het product te verwarmen tot zijn smelttemperatuur. Voorgevormde thermoplasten worden tijdens het aanbrengen met glasparels en / of stroefmakende middelen nagestrooid.
 • Voorgevormde koudgekleefde markeringen: Deze markeringsproducten, vervaardigd in de fabriek, zijn voorzien van een kleefstrook en worden op het wegdek vastgedrukt (bv. tape). De eigenschappen worden niet noemenswaardig gewijzigd bij het aanbrengen. Naast de klassieke lijnmarkeringen worden voorgevormde markeringen ook gebruikt voor afbeeldingen op het wegdek.

Belangrijkste bestanddelen

De wegmarkeringsproducten omvatten allerlei bestanddelen. Hieronder worden de belangrijkste toegelicht.

Nastrooimiddelen

De meeste basiswegmarkeringsproducten worden nagestrooid (wegenverven, thermoplasten en koudplasten). Hiervoor worden nastrooimiddelen gebruikt. Nastrooimiddelen bestaan uit nastrooiparels en/of stroefmakende middelen. De tape, die in de fabriek is vervaardigd,  is reeds van nastrooimiddelen voorzien. 

 • Nastrooiparels: De nastrooiparels zijn veelal in glas vervaardigd. Deze producten worden meestal mechanisch op het markeringsproduct gestrooid juist na het aanbrengen van de markering op de weg. Nastrooiparels zorgen ervoor dat het licht van de koplampen terugkaatst in de richting van de bestuurder van het voertuig. Op die manier worden de wegmarkeringen ’s nachts zichtbaar.
 • Stroefmakende middelen: Stroefmakende middelen zijn harde korrels van natuurlijke of kunstmatige herkomst, bestemd om de ruwheid van wegmarkeringen te verhogen. Zij zorgen ervoor dat een auto niet zal slippen.

 

Wegmarkeringssystemen

Welke types wegmarkeringen zijn er?

Een wegmarkeringssysteem is een combinatie van een markeringsproduct en één of meer soorten glasparels of een geschikt mengsel van glasparels en een stroefmakend middel, aangebracht met een welbepaalde methode en met een welbepaalde dosering.

 • Vlakke systemen: Een vlak systeem is een film met constante dosering. De wegmarkering wordt nagestrooid met kleine glasparels. Grotere glasparels hebben als nadeel dat zij door de talrijke rijwieloverschrijdingen gemakkelijker breken. Zij zullen de nachtzichtbaarheid bij regenweer niet meer kunnen garanderen.
 • Geprofileerde systemen: Geprofileerde systemen hebben in dwars- en of lengterichting veranderlijke filmdikte. Hierdoor ontstaat een reliëf met een wisselende hoogte.
  • Nachtzichtbaarheid bij regenweer of nat wegdek : Geprofileerde systemen verhogen de verkeersveiligheid en zorgen ’s nachts voor een uitstekende zichtbaarheid, zelfs wanneer het regent of wanneer het wegdek nat is. Deze speciale markeringen, met veranderlijke filmdikte in zowel de lengte- als dwarsrichting, zijn ontworpen om het water van de markeringen weg te leiden, zodat de glasparels de waterfilm breken en volledig reflecteren indien de koplampen van de voertuigen erop schijnen. Bij vlakke structuren, daarentegen, veroorzaakt de waterfilm een spiegelreflectie op een nat wegoppervlak. De lichtstralen worden dan naar voor teruggekaatst en de markering blijft onzichtbaar. Ook de stroefheid van de geprofileerde wegmarkering is in het algemeen goed omwille van een licht verschil in dikte. Zo kan het profiel een regelmatig patroon (dotmarkeringen) of een onregelmatig patroon (spettermarkering) vertonen.
 • Geluidsproducerende markeringen (trillingen): Verschillende soorten wegmarkeringen zullen trillingen en geluid produceren bij het overrijden. Zo zijn er ribbelmarkeringen, ribbelstrips en ribbelstroken.
  • Ribbelmarkeringen: Het doel van deze ribbelmarkering is de bestuurders een hoorbaar en voelbaar signaal te geven wanneer ze dreigen af te wijken van de rijbaan. Op die manier kunnen zij nog tijdig redresseren. De continue reliëfmarkering wordt aangebracht met een minimum dikte van 3 mm. Een ribbel heeft een lengte van 5 cm en de afstand tussen twee ribbels bedraagt 15 cm.
  • Ribbelstrips​ ​: Ribbelstrips vormen een ribbelvlak bestaande uit een aantal tijdelijke dwarse lijnen. Ze zijn niet alleen zichtbaar maar ook voelbaar en hoorbaar. De uitvoering dient te gebeuren bij stabiele werven op de pechstroken van autosnelwegen en niet op de rijstroken. De ribbelstrip heeft een dikte van 3 tot 5 cm. Zij worden niet aangebracht met een klassiek wegmarkeringsproduct.
  • Ribbelstroken: Ribbelstroken vormen een ribbelvlak bestaande uit een aantal permanente dwarse lijnen. De ribbelstroken worden aangebracht over de hele rijbaan vanaf 50 cm van de rand van de rijbaan. In het midden wordt telkens 50 cm open gelaten. Zij duiden een gevarenzone aan (bijvoorbeeld een rotonde) zonder dat de afbouw van het snelheidsregime door middel van borden C43 noodzakelijk is. Deze wegmarkeringen worden uitgevoerd in thermoplast, koudplast en  voorgevormde markeringsstroken.