Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg fietspaden en herinrichting Aarschotsesteenweg tussen Lier en Koningshooikt

Aanleg fietspaden en herinrichting Aarschotsesteenweg tussen Lier en Koningshooikt

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N10

Veilig fietsen langs de Aarschotsesteenweg (N10) tussen Lier en Koningshooikt is al jarenlang een verzuchting van vele inwoners van Lier en omstreken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder en het stadsbestuur zijn volop bezig met de voorbereidingen van de aanleg van de noodzakelijke fietspaden. 

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Nieuwe fietspaden en rijbaan

De nieuwe fietspaden langs de Aarschotsesteenweg komen op een veilige afstand te liggen van de weg. Ze worden breed genoeg aangelegd zodat er comfortabel kan gefietst worden. Ook de rijbaan zal heringericht worden.

Waar wordt er gewerkt?

Aarschotsesteenweg tussen de brug over het Netekanaal en het kruispunt met de Liersebaan. Lengte: 2,2 km.
De uitvoering van de werken zal in drie fases gebeuren om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

 • Fase 1: ter hoogte van de brughelling van brug over Netekanaal
 • Fase 2: tussen Schollebeek- en Slendersstraat
 • Fase 3: van Slendersstraat tot Liersebaan

Welke werken zijn gepland? 

​De gewestweg wordt grondig heringericht en daarbij wordt ook de riolering volledig vernieuwd:

 • aanleg veilige en comfortabele fietspaden
 • nieuw wegdek (met middenberm), berm en grachten
 • nieuwe verlichting
 • nieuwe riolering
 • aanpassingen nutsleidingen
Aanduiding van de projectzone op de N10 in Lier

Waarom zijn de werken gepland?​

 • onveilige fietspaden
 • ongevalsgevoelig
 • moeilijke oversteekbewegingen door intensiteit en snelheid verkeer
 • slechte verlichting
 • afvalwater loost in waterlopen
 • versleten wegdek
Uitsnede van het grondplan in fase 3 (tussen Slendersstraat en Liersebaan).

Uitsnede van het grondplan in fase 3 (tussen Slendersstraat en Liersebaan).

Projectverloop

Timing en verloop procedures

Vooraleer er effectief gestart kan worden met de uitvoering van de werken, dienen er nog verschillende voorbereidende procedures doorlopen te worden. Dit zijn de volgende stappen in het proces:

Procedure ontwerp en besluitname: 2017

 • eind mei 2017 ⇒ goedkeuring ministerieel besluit (MB)
 • zomer 2017 ⇒ publicatie ministerieel besluit (MB)
 • oktober 2017 ⇒ goedkeuring op Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC)
 • november 2017 ⇒ toelichting ontwerp op een bewonersvergadering

Besprekingen grondverwervingen: start september 2017  

Parallel lopend met bovenstaande stappen, zullen er ook besprekingen plaatsvinden in verband met grondverwervingen. Voor de herinrichting van de Aarschotsesteenweg moet het volledig openbaar domein verbreed worden. Dit houdt in dat er ook een aantal grondverwervingen noodzakelijk zijn. Eigenaars met een eigendom in het projectgebied worden per brief ingelicht over eventuele innemingen en de verdere stappen in dit proces. 

 • vanaf september 2017: bespreking met eigenaars door IGEMO
 • voorstel tot minnelijke schikking
 • opmaak en betekening akte

Verdere procedure: 2018-2021

 • indienen bouwaanvraag
 • aanbestedingsprocedure
 • uitvoering in verschillende fasen om hinder te beperken
 • nieuwe communicatie rond rioleringsontwerp en afkoppelingen ongeveer 1 jaar voor werken starten
 • nieuwe communicatie rond bereikbaarheid, fasering en omleidingen ongeveer 1 jaar voor werken starten