Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg fietspaden en herinrichting Aarschotsesteenweg tussen Lier en Koningshooikt

Aanleg fietspaden en herinrichting Aarschotsesteenweg tussen Lier en Koningshooikt

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N10

Veilig fietsen langs de Aarschotsesteenweg (N10) tussen Lier en Koningshooikt is al jarenlang een verzuchting van vele inwoners van Lier en omstreken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder en het stadsbestuur zijn volop bezig met de voorbereidingen van de aanleg van de noodzakelijke fietspaden. In februari 2022 zijn de nutsmaatschappijen ook alvast gestart met hun voorbereidende werken aan de kabels en leidingen.

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Nieuwe fietspaden en rijbaan

De nieuwe fietspaden langs de Aarschotsesteenweg komen op een veilige afstand te liggen van de weg. Ze worden breed genoeg aangelegd zodat er comfortabel kan gefietst worden. Ook de rijbaan zal heringericht worden.

Waar wordt er gewerkt?

Aarschotsesteenweg tussen de brug over het Netekanaal en het kruispunt met de Liersebaan. Lengte: 2,2 km.
De uitvoering van de werken zal in drie fases gebeuren om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

 • Fase 1: ter hoogte van de brughelling van brug over Netekanaal
 • Fase 2: tussen Schollebeek- en Slendersstraat
 • Fase 3: van Slendersstraat tot Liersebaan

Welke werken zijn gepland? 

​De gewestweg wordt grondig heringericht en daarbij wordt ook de riolering volledig vernieuwd:

 • aanleg veilige en comfortabele fietspaden
 • nieuw wegdek (met middenberm), berm en grachten
 • nieuwe verlichting
 • nieuwe riolering
 • aanpassingen nutsleidingen
Aanduiding van de projectzone op de N10 in Lier

Waarom zijn de werken gepland?​

 • onveilige fietspaden
 • ongevalsgevoelig
 • moeilijke oversteekbewegingen door intensiteit en snelheid verkeer
 • slechte verlichting
 • afvalwater loost in waterlopen
 • versleten wegdek
Uitsnede van het grondplan in fase 3 (tussen Slendersstraat en Liersebaan).

Uitsnede van het grondplan in fase 3 (tussen Slendersstraat en Liersebaan).

Projectverloop

Timing en verloop procedures

Vooraleer er effectief gestart kan worden met de uitvoering van de werken, dienen er nog verschillende voorbereidende procedures doorlopen te worden. De afgelopen jaren liep een lang traject om onteigeningen, plan en voorbereidingen rond te krijgen. Voor alle innames is er ondertussen een akkoord, en voor de laatste dossiers worden momenteel de aktes ‘tekenklaar’ gemaakt.

Eerste voorbereidende werken gestart

De eerste werken op het terrein werden de afgelopen weken al zichtbaar met het bouwrijp maken van de zone langs de Aarschotsesteenweg aan de noordzijde. Tegelijk beweegt er ook het één en ander op vlak van de nutsleidingen. Voorbereidende werken in deze fase gebeuren enkel aan de oneven zijde tussen huisnummer 85 en 173.  De grootste nutswerken dienen daarbij uitgevoerd worden door Pidpa, die een belangrijke drinkwaterleiding zal moeten vervangen voor het heraanleg-project. Pidpa mikt voor de start van hun werken alvast op 14 februari 2022. De werken van de nutsmaatschappijen zullen minstens 6 maanden in beslag nemen, verspreid over verschillende fases. Doordat er wordt gewerkt in de vrij brede strook naast de rijbaan, wordt er weinig (verkeers)hinder verwacht tijdens deze werken.