Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg spitsstrook richting Leuven (Leuven-Noord)

Aanleg spitsstrook richting Leuven (Leuven-Noord)

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

E314

Wat en waarom?

Vlotter verkeer naar Leuven

In 2021 kreeg de E314 tussen Wilsele en Aarschot een grondig onderhoud en legden we een spitsstrook aan richting Limburg. Toen werd de snelweg ook al klaargemaakt voor de komst van een spitsstrook in de richting van Leuven/Brussel. De weg zelf is al aangepast. Voor de spitsstrook in dienst genomen kan worden, moeten er nog elektronische borden ('rijstrooksignalisatie') opgehangen en markeringen geplaatst worden. Die laatste ingrepen zullen pas gebeuren nadat het milieu-effectenrapport (MER) goedgekeurd is. 

Richting Limburg ligt er al een spitsstrook. In de toekomst wordt er ook een aangelegd richting Brussel.

Waarom een spitsstrook?

De spitsstrook is een extra rijstrook aan de rechterkant van de snelweg. Op drukke momenten gaat de spitsstrook open en zorgt zo voor meer capaciteit. De dynamische borden boven de snelweg duiden aan wanneer een spitsstrook open is of niet. Lees meer op het tabblad ‘Hoe werkt een spitsstrook?’.

Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord' een reeks infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven.

Waar staan we nu?

Opmaak milieueffectenrapport in 2023

Voor de spitsstrook helemaal afgewerkt kan worden, moet er eerst een milieueffectenrapport (Project MER) worden gemaakt. In maart 2023 is een studiebureau aangesteld door Wegen en Verkeer aan de slag gegaan met verkeersmodellen en verkeerscijfers rond de E314 richting Brussel. Op basis van die cijfers worden een aantal modellen gemaakt, waarmee het Project MER de impact op mens en milieu onderzoekt. De bedoeling van het Project MER is om een duidelijk beeld te krijgen van de impact van de nieuwe spitsstrook op allerlei disciplines: van geluid en trillingen tot luchtkwaliteit. 

Volgens de huidige planning werkt het studiebureau de ‘projectmerstudie’ tijdens de maand juli 2023 volledig af en kan het ingediend worden bij de vergunningverlenende overheid.  Zodra het Project MER doorgelicht en goedgekeurd is door de adviesraad van departement Omgeving, wordt dit document samen met de omgevingsvergunning ingediend (huidige planning medio oktober 2023).  Er zijn dus nog een aantal maanden met administratieve stappen te doorlopen voor de spitsstrook richting Brussel afgewerkt en geopend kan worden. Naast deze administratieve stappen wordt ook nog de dynamische rijstrooksignalisatie boven de pechstrook opgehangen. Zie ook het blauwe kader hieronder. Dat kan pas gebeuren na goedkeuring van het Project MER.  Het Vlaams Verkeerscentrum zal de software en de aansturing van deze borden ook grondig testen nadat ze ophangen zijn. 

Streefdoel om spitsstrook in voorjaar 2024 open te stellen

Als laatste ingreep worden dan de markeringen nog aangepast, zodat de huidige pechstrook omgevormd wordt tot spitsstrook. In de huidige planning wordt voorzien dat de spitsstrook in het voorjaar van 2024 kan worden opengesteld. Belangrijke veranderingen in de timing worden op deze webpagina vermeld.

Laatste dynamische borden boven pechstrook pas na goedkeuring Project MER.
In het najaar van 2022 plaatste een aannemer reeds de borden met dynamische rijstrooksignalisatie boven de twee rijstroken van de snelweg richting Brussel. Deze zijn al operationeel. Bij file wordt de snelheid op de borden geleidelijk verlaagd om te vermijden dat auto’s bruusk moeten remmen. Zodra het project-MER van de spitsstrook richting Brussel goedgekeurd is, kunnen de laatste RSS borden ook boven de pechstrook opgehangen worden (volgens huidige planning vanaf midden november tot eind december 2023). Na een grondige testfase van de rijstrooksignalisatie door het Verkeerscentrum voorjaar 2024 wordt de pechstrook richting Brussel, na de aanpassing van de markeringen als spitsstrook, opengesteld. Het plaatsen van de markeringen moet onder de juiste weersomstandigheden gebeuren. 

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier