Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassing aan kruispunt Autolei/Frans Beirenslaan met Herentalsebaan

Aanpassing aan kruispunt Autolei/Frans Beirenslaan met Herentalsebaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Weg

R11
N116

Vanaf maandag 28 februari 2022 zal een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uitvoeren op de Autolei en de Frans Beirenslaan (R11) ter hoogte van het kruispunt met de Herentalsebaan (N116). De werken situeren zich op de grens van de gemeenten Wommelgem en Borsbeek en zullen ongeveer drie weken duren.

Wat en waarom?

Langere afslagstrook

De verkeerslichten op het kruispunt van de R11 met de Herentalsebaan werden vorig jaar aangesloten op de zogenaamde verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC). Het VLCC-project wordt sinds 2018 uitgerold op een groot aantal kruispunten in en rond Antwerpen met als doel om het verkeer veiliger en efficiënter te laten verlopen.

Met de aansluiting op de verkeerscomputer kreeg het kruispunt een nieuwe, maximaal conflictvrije verkeerslichtenregeling om de verkeersveiligheid te verhogen. AWV zal nu een aanpassing doen aan de huidige weginfrastructuur om de doorstroming ter hoogte van het kruispunt verder te verbeteren.

Op de Autolei/Frans Beirenslaan wordt de rechterrijstrook in de richting van Mortsel net voor en net na het kruispunt verlengd. Hierdoor kan langs beide zijden een langere afslagstrook richting Wommelgem/Herentalsebaan gecreëerd worden die ervoor zal zorgen dat de verkeerscapaciteit binnen deze zone verhoogt.

In de werfzone worden ook de boordstenen tussen de rijweg en het fietspad gelijktijdig mee vernieuwd. Plaatselijk gebeuren ook kleine ingrepen aan het fietspad. Om plaats te maken voor de langere rijstroken zullen langs de oneven zijde van de R11 een beperkt aantal langsparkeerplaatsen verdwijnen.

Timing en impact?

Verkeershinder

De werken starten vanaf maandag 28 februari en zullen ongeveer drie weken in beslag nemen.

  • Tijdens de periode van de werken blijft op de R11 steeds verkeer mogelijk in beide richtingen.
  • Alle afslagbewegingen op het kruispunt van de R11 met de Herentalsebaan blijven steeds mogelijk.
  • Desondanks houdt u best rekening met sterke hinder op de R11 in de omgeving van het kruispunt. Om de werken te kunnen uitvoeren, moet een rijstrook ingenomen worden op de R11 en moet het verkeer richting Mortsel over één rijstrook passeren ter hoogte van het kruispunt.
  • Fietsers die op de R11 komende van het noorden richting Mortsel rijden, moeten vanaf de Mariastraat een korte omleiding volgen. Langs de oneven zijde van de R11 is het fietspad niet toegankelijk. Aan de overzijde, richting de rotonde van de E313, blijft het fietspad steeds bereikbaar. 
situatie werfzone

Hinder voor omwonenden en handelaars

Tijdens de periode van de werken zal er voor de bewoners en handelaars die zich langs de werfzone situeren tijdelijk meer hinder zijn omdat we de boordstenen tussen de rijweg en het fietspad opbreken. Langs de oneven zijde van de Autolei/Frans Beirenslaan (richting Mortsel) zullen een aantal inritten/garages hierdoor niet bereikbaar zijn met de wagen. Op het plan hieronder kunt u nagaan welke percelen tijdelijk niet toegankelijk zullen zijn. Indien uw perceel niet toegankelijk is met de wagen, raden we u aan om uw voertuig voor de periode van de werken buiten de werfzone te parkeren.

De werken zullen hoofdzakelijk overdag plaatsvinden, maar sporadisch zal er ook ’s nachts werfactiviteit zijn op de R11. Zo zal het verwijderen van de oude wegmarkeringen ’s nachts gebeuren om de verkeershinder overdag zo beperkt mogelijk te houden. Deze werken kunnen mogelijk enige geluidshinder met zich meebrengen. Daarvoor wensen we ons alvast te verontschuldigen.

toegang werfzone

Opgelet, de huidige planning van de werken is onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen. De meest actuele info vindt u steeds op deze webpagina.