Overslaan en naar de inhoud gaan

Brusselsesteenweg / Rennessingel: aanleg veilige fiets- en voetpaden naar Gasthuisberg en Lemmensinstituut

Brusselsesteenweg / Rennessingel: aanleg veilige fiets- en voetpaden naar Gasthuisberg en Lemmensinstituut

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

R23

Update 17/09/2021: Zeven maanden lang en met 10.350 uren arbeid in totaal is er stevig doorgewerkt voor de aanleg van het tweerichtingsfietspad aan de Rennessingel en Brusselsepoort. Via de pagina beeldengalerij geven we nog een paar cijfers mee over de werken en een overzicht in foto’s ‘tijdens’, ‘voor-en na’ de werken.

Wat en waarom?

Veiliger fietsen en wandelen langs de Leuvense ring

Wie vandaag via de Brusselsesteenweg (bijv. vanuit Herent) de Leuvense Vesten opfietst naar de campus Gasthuisberg van UZ Leuven of het Lemmensinstituut, is daarvoor aangewezen op een fietspad naast de rijweg van de Vesten (de Rennessingel). Wegen en Verkeer legt hier een nieuw fietspad aan, gescheiden van de rijweg. Het wordt een tweerichtingsfietspad met een voetpad erlangs. Ook het fietspad langs de by-pass van de Brusselsesteenweg naar de Rennessingel wordt heraangelegd - ook daar wordt het een tweerichtingsfietspad, gescheiden van de rijweg. Er komen ten slotte ook veilige oversteekplaatsen voor de fietsers. 

De verbeteringen van het dubbelrichtingsfietspad Rennessingel / Brusselsesteenweg in kaart

Tip: Open via een rechtermuisklik de kaart in een nieuw tabblad. Je kan dan verder inzoomen op de kaart.

Graafwerken aan talud  

Wegen en Verkeer had de voorbije jaren overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het stadsbestuur van Leuven over de aanpak van de werken. Om de gescheiden fietspaden te kunnen aanleggen, is er extra ruimte nodig en wordt een stuk van de schuine helling van het dertien meter hoge talud langs de Rennessingel afgegraven. De aannemer zorgt ervoor dat de nieuwe keermuur (talud) langs het fietspad stevig verankerd wordt. Dat gebeurt door een speciale "vernageltechniek", waarbij grote wapeningsstaven in de talud geboord worden en nadien een laag spuitbeton wordt aangebracht. Als laatste afwerking wordt voor die laag spuitbeton een nieuwe wand met kasseien opgebouwd die varieert tussen de 1 en 5 meter hoog. Meer info zie ook subpagina ‘Techniek’.  

Voor er vanaf maart (zie fasering hieronder) kan afgegraven worden, moet de volledige beplanting van struiken, kleine bomen en hazelaars langs en bovenop het talud buiten het broedseizoen gerooid worden. Het talud aan de Rennessingel zal er een tijd minder groen uitzien dan gewoonlijk. Na de werken wordt het talud volledig opnieuw aangeplant met lagere inheemse begroeiing. De oude lindebomen die langs de dreef staan aan de kant van de Herestraat aan het Lemmensinstituut worden zoveel mogelijk behouden.  Meer info is terug te vinden onder de subpagina 'Groenbeheer'. 

Timing en impact?

Werken in fasen tussen januari en september 2021

De werken aan het tweerichtingsfietspad van de Rennessingel worden in verschillende fasen aangepakt. Dat doen we om de hinder voor omwonenden en het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Op het tabblad ‘Timing en fasering’ vindt u alle informatie over de vooropgestelde fasering. Bij het tabblad 'Actuele hinder' vindt u telkens de huidige omleidingen voor alle weggebruikers. Dit tabblad wordt per fase geüpdatet, omdat de omleidingen met de politie telkens afgetoetst worden.