Overslaan en naar de inhoud gaan

Complex Project Plan B-K

Complex Project Plan B-K

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

R8

Wat en waarom?

Complex Project kanaal Bossuit-Kortrijk

PLAN B-K staat voor een brede kijk op het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Het kanaal Bossuit-Kortrijk is vanaf de Boven-Schelde toegankelijk voor beroepsvaart. Ter hoogte van de aansluiting met de Leie in Kortrijk is het kanaal over een lengte van ongeveer 1 kilometer echter te smal en ondiep voor beroepsvaart en bevat het drie historische sluizen.

PLAN B-K onderzoekt de mogelijkheden om dit knelpunt aan te pakken en het kanaal ook voor beroepsvaart aan te sluiten op de Leie. Alleen zo kan het volwaardig deel uitmaken van het binnenvaartnetwerk dat de vaarwegen in Zuid-West-Vlaanderen verbindt met Wallonië en Noord-Frankrijk. Het plan om het kanaal Bossuit-Kortrijk op te waarderen kadert dan ook binnen het overkoepelende binnenvaartproject Seine Schelde.

In samenwerking met Wegen en Verkeer

De Vlaamse Waterweg is opdrachtgever in dit dossier maar werkt nauw samen met andere instanties o.a. het Agentschap Wegen en Verkeer. Binnen het Complex Project wordt ook de relatie van het kanaal met de R8 bekeken. De verlegging van het kanaal en integrale aanpak van de omgeving bieden mogelijk opportuniteiten voor de aanpak van het kruispunt “paperclip” (complex R8-Visserskaai-Stasegemsesteenweg) en de onveilige kruispunten Zandbergstraat-Hippodroomstraat-N43 in Harelbeke.

Ale info over het Complex Project Plan B-K en de huidige stand van zaken is te vinden op www.planbk.be

Timing en impact?

Onderzoek is lopende

Het onderzoek van het complex project B-K is momenteel lopende. Hierdoor kunnen we nog geen concrete timing geven over de start en duur van de werken. Meer informatie volgt zodra de nodige procedures zijn afgerond.