Overslaan en naar de inhoud gaan

Complex Project Plan B-K

Complex Project Plan B-K

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

R8

Wat en waarom?

Complex Project kanaal Bossuit-Kortrijk

PLAN B-K staat voor een brede kijk op het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Het kanaal Bossuit-Kortrijk is vanaf de Boven-Schelde toegankelijk voor beroepsvaart. Ter hoogte van de aansluiting met de Leie in Kortrijk is het kanaal over een lengte van ongeveer 1 kilometer echter te smal en ondiep voor beroepsvaart en bevat het drie historische sluizen.

PLAN B-K onderzoekt de mogelijkheden om dit knelpunt aan te pakken en het kanaal ook voor beroepsvaart aan te sluiten op de Leie. Alleen zo kan het volwaardig deel uitmaken van het binnenvaartnetwerk dat de vaarwegen in Zuid-West-Vlaanderen verbindt met Wallonië en Noord-Frankrijk. Het plan om het kanaal Bossuit-Kortrijk op te waarderen kadert dan ook binnen het overkoepelende binnenvaartproject Seine Schelde.

In samenwerking met Wegen en Verkeer

De Vlaamse Waterweg is opdrachtgever in dit dossier maar werkt nauw samen met andere instanties o.a. het Agentschap Wegen en Verkeer. Binnen het Complex Project wordt ook de relatie van het kanaal met de R8 bekeken. De verlegging van het kanaal en integrale aanpak van de omgeving bieden mogelijk opportuniteiten voor de aanpak van het kruispunt “paperclip” (complex R8-Visserskaai-Stasegemsesteenweg) en de onveilige kruispunten Zandbergstraat-Hippodroomstraat-N43 in Harelbeke.

Alle info over het Complex Project Plan B-K en de huidige stand van zaken is te vinden op www.planbk.be

Ringtracé voorgesteld in ontwerp voorkeursbesluit

Op 26 januari 2024 nam de Vlaamse regering een ontwerp voorkeursbesluit aan. Daarbij werd gekozen voor het ringtracé als voorlopige voorkeursoplossing. Met het ringtracé wordt vanaf de Stasegembrug aan de zijde van Kortrijk een nieuw stuk kanaal aangelegd dat aansluit op de Leie. Daarnaast voorziet het ringtracé ook in de herinrichting van de R8 vanaf de Stasegembrug tot en met de kruising met de Leie. Verdere details van het ringtracé worden in de volgende fase van het complex project uitgewerkt.

Timing en impact?

Onderzoek is lopende

Het onderzoek van het complex project B-K is momenteel lopende. Hierdoor kunnen we nog geen concrete timing geven over de start en duur van de werken. Meer informatie volgt zodra de nodige procedures zijn afgerond. 

Openbaar onderzoek vanaf april 2024

Op 26 januari 2024 nam de Vlaamse Regering een ontwerp voorkeursbesluit aan. Daarbij werd gekozen voor het ringtracé als voorkeursoplossing. Met deze beslissing werd de volgende stap gezet richting een definitief voorkeursbesluit.

Naar aanleiding van dit ontwerp voorkeursbesluit zal de Vlaamse Waterweg nv vanaf april 2024 een openbaar onderzoek organiseren. Gedurende 60 dagen zal iedereen de kans hebben om te reageren op het ontwerp. Na het openbaar onderzoek worden alle reacties verwerkt, waarna de Vlaamse regering een definitief voorkeursbesluit zal nemen.

Tijdens het openbaar onderzoek zullen er ook infomomenten worden georganiseerd, waar iedereen welkom is voor meer informatie. Op deze infomomenten zal er uitleg worden gegeven over het project en de voorkeursoplossing, en zal er de mogelijkheid zijn om vragen te stellen aan de projectverantwoordelijken. De infomomenten worden momenteel volop voorbereid. Binnenkort worden ze aangekondigd via de website en de nieuwsbrief van Plan B-K.

Meer info over de infomomenten, het openbaar onderzoek en de manier waarop gereageerd kan worden zal binnenkort gepubliceerd worden op de projectwebsite www.planbk.be.