Overslaan en naar de inhoud gaan

De ontknoping van Mechelen

De ontknoping van Mechelen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E19
R6
N16
N1
N109

Mobiliteitsstudie

Waarom dit project?

Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid zijn erg drukke verkeersknooppunten die de grote verkeersstromen steeds moeilijker kunnen slikken. Dat veroorzaakt vooral in de spits verkeershinder, zowel op de E19 als op de omliggende wegen. Daarom onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de studie ‘Ontknoping van Mechelen’ hoe een herinrichting van beide knooppunten de doorstroming, verkeersafwikkeling, veiligheid en de ruimtelijke inrichting kan verbeteren, en welke concrete aanpassingen hiervoor nodig zijn. AWV bestudeert ook of er extra ruimte en verbindingen voorzien kunnen worden voor voetgangers en fietsers, én voor natuur en dieren.

Met de studie de Ontknoping van Mechelen gaan we op zoek naar breed gedragen en duurzame oplossingen op drie dimensies:

  1. Duurzame mobiliteit
  2. Duurzame open ruimte
  3. Duurzame bedrijvigheid

Hieronder vind je een overzicht van het 'projectgebied' dat het voorwerp vormt van de studie:

Projectgebied Westelijke Ringweg

Projectverloop

Een proces van lange adem

De studie die we hebben opgestart, is de eerste stap in een lang proces om de knooppunten Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid en de verbinding tussen beide 'toekomstproof' te maken. Ondertussen werd een startnota gefinaliseerd waarin we verschillende scenario’s bekijken voor een herinrichting van de huidige infrastructuur.