Overslaan en naar de inhoud gaan

De Oosterweelverbinding

De Oosterweelverbinding

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R1
R2

De komenden jaren zal er in en rond Antwerpen stevig geïnvesteerd worden in infrastructuurprojecten in het kader van de Oosterweelverbinding. De realisatie van de Oosterweelverbinding moet de mobiliteit in Antwerpen vlot trekken én tegelijkertijd de leefbaarheid verbeteren. Alle werken binnen dit project worden gecoördineerd en beheerd door bouwheer Lantis. Op deze pagina vindt u een beknopte samenvatting van het Oosterweelproject. Voor meer informatie over de Oosterweelprojecten verwijzen we u graag door naar www.oosterweelverbinding.be.

De Grote Verbinding

De Oosterweelverbinding

​De Oosterweelverbinding is een onderdeel van 'De Grote Verbinding'. 'De Grote Verbinding' is het toekomstproject waarmee de Vlaamse overheid bouwt aan een stad en regio waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. Door de Oosterweel te bouwen, wordt de Antwerpse Ring, de R1, volledig rond gemaakt. Er wordt ook verkeersveilige infrastructuur aangelegd die tegelijkertijd zorgt voor een meer leefbare omgeving voor iedereen. De ruimte die vrijkomt door de overkapping van de Ring wordt gebruikt om wijken met elkaar te verbinden, met meer groen en schonere lucht. 

Bekijk hier de tijdslijn van de Oosterweelverbinding.

Luchtfoto De Grote Verbinding

Overzicht van de 5 projectonderdelen

1) Linkeroever

Vernieuwde en heraangelegde knooppunten laten het Oosterweel-tracé via de Scheldetunnel aansluiten op de E34 naar Knokke, de E17 naar Gent en de Kennedytunnel. De Charles de Costerlaan wordt een fiets- en wandelboulevard. Zo krijgt de Waaslandtunnel opnieuw een lokale functie. Lees meer.

2) Scheldetunnel

De Scheldetunnel gaat op de linkeroever onder de grond tussen Blokkersdijk en het Sint-Annabos, en komt op de rechteroever boven aan het Noordkasteel. De tunnel is 1,8 kilometer lang, heeft drie rijstroken in elke richting en een afzonderlijke koker voor fietsers en voetgangers. Lees meer.

3) Oosterweelknooppunt

Ter hoogte van het kerkje van Oosterweel komt het Oosterweelknooppunt met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad. Het knooppunt ligt verzonken in het landschap en verbindt de Scheldetunnel met de kanaaltunnels die aansluiten op de Antwerpse ring. Momenteel wordt het ontwerp van deze knoop aangepast om de ruimtelijke impact te minimaliseren en zo een deel van dit knooppunt te overkappen. Lees meer.

4) Kanaaltunnels

De kanaaltunnels verbinden het Oosterweelknooppunt met de Ring. De vier tunnelkokers starten aan het Amerikadok en lopen onder het Albertkanaal. Onder de Noorderlaan splitsen ze in een noordelijke en zuidelijke aansluiting op de Ring. Lees meer.

5) R1-Noord

Om de kanaaltunnels aan te sluiten op de Antwerpse Ring, verdwijnt het viaduct van Merksem. De Ring komt er in een sleuf, en in tunnels onder het Albertkanaal, de Groenendaallaan in Merksem en het Schijnpoort aan het Sportpaleis. Aan het voormalige containerpark van Borgerhout komen nieuwe op- en afritten in alle rijrichtingen. Lees meer.

Het Toekomstverbond

De leefbaarheids- en overkappingsprojecten

De Vlaamse regering sloot op 15 maart 2017 een Toekomstverbond met de burgerbewegingen en de Stad Antwerpen. Later werd ook de gemeente Zwijndrecht aan het verbond toegevoegd. In het kader van het Toekomstverbond wordt onder meer werk gemaakt van de overkapping van de Antwerpse Ring en projecten die de leefbaarheid in de omgeving van de Ring moeten verbeteren. Sinds september 2017 werkten verschillende ontwerpteams voorstellen uit voor de overkapping van de Ring. Dit gebeurde samen met buurtbewoners en geïnteresseerden, onder leiding van de overkappingsintendant Alexander D’Hooghe.

Uit dat traject kwamen in totaal 31 projectvoorstellen naar voor die in aanmerking kwamen voor een eerste fase. De Vlaamse regering heeft een eerste selectie gemaakt uit die voorstellen. Het gaat om 18 gekozen projecten, samen goed voor een investering van 1,25 miljard euro en 3,25 kilometer overkapping van de Ring. De Stad Antwerpen en het Havenbedrijf leggen hiervoor 250 miljoen euro op tafel, de Vlaamse Regering staat in voor 1 miljard euro. Samen vormen deze 18 geselecteerde leefbaarheids- en overkappingsprojecten zeven Ringparken en een Scheldebrug. 

Van de 18 gekozen projecten, vallen er 11 binnen het projectgebied van de Oosterweelverbinding. Een volledig overzicht vindt u hier

Oosterweelverbinding projectzones

Blijf op de hoogte
Alle informatie over de Oosterweelwerken kunt u terugvinden op de projectwebsite. U kan zich op deze website ook inschrijven voor de Oosterweel-nieuwsbrief.

Kom slim naar Antwerpen
Rijd u niet vast in de wegenwerken en check Slim naar Antwerpen voor alle bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven om vlot in de stad te geraken. Zet uw auto bijvoorbeeld op één van de gratis Park+Rides en zet uw reis verder met bus of tram. Zo komt u steeds slim naar Antwerpen.