Overslaan en naar de inhoud gaan

Ecoduct Boslaan (N75)

Ecoduct Boslaan (N75)

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N75

De Boslaan (N75) loopt door het Nationaal Park Hoge Kempen in Lanklaar. Zo versnippert de gewestweg de waardevolle fauna en flora in de omliggende natuur- en bosgebieden. Daarom gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een ecoduct (of natuurbrug) realiseren waardoor dieren veilig kunnen oversteken en natuurgebieden opnieuw verbonden worden. Op Ecoduct Dilserbos zal ook ruimte zijn voor wandelaars en ruiters. Het project gebeurt in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Regionaal Landschap Kempen & Maasland, de stad Dilsen-Stokkem & VAPEO (Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering). 

Wat en waarom?

Ecoduct Dilserbos maakt deel uit van VAPEO, het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering. In dat programma zitten 15 prioritaire knelpunten om versnippering van fauna en flora door gewest- of snelwegen tegen te gaan. Een natuurbrug zoals het ecoduct verbindt de leefgebieden opnieuw met elkaar.

Opvallende natuurbrug

Een ecoduct is geen doorsnee brug en moet stevig gebouwd zijn. Om doeltreffend te zijn, moet het voldoende breed zijn. Ecoduct Dilserbos wordt 60 meter breed: 55 meter voor de natuurzone en 5 meter voor recreatief gebruik door wandelaars en ruiters. 

De overbrugging over de Boslaan beslaat ongeveer 2 keer 15 meter. Het gaat om een plaatbrug waarvan de betonplaten ter plaatse gestort worden. In het midden op de Boslaan komt een centrale steun en aan weerszijden een landhoofd.

Gescheiden ecologische en recreatieve zone 

Het ontwerp van de brug zal aansluiten op de omringende natuur en komt op zo’n 600 meter van de fiets- en voetgangersbrug richting As. Aan weerskanten van de Boslaan komen taluds om de aanloop naar het ecoduct te maken. De afscheiding tussen de ecologische en recreatieve zone op de brug is voorzien met een stronkenwal. Dat zijn wortelkluiten van gerooide bomen. De nodige geleidingen, zoals ecorasters, langs de Boslaan zijn eerder al geplaatst. Zij leiden overstekende dieren binnenkort naar het ecoduct. 

Timing en impact?

De werken starten op maandag 5 augustus en zullen zo'n jaar duren. 

Tijdens de werken neemt de aannemer 1 rijstrook in ter hoogte van de werfzone. Gemotoriseerd verkeer rijdt over 1 weghelft met een snelheidsbeperking van 50 km/u. Fietsers worden omgeleid via een tijdelijk fietspad. 

medegefinancierd door de Europese Unie