Overslaan en naar de inhoud gaan

Ecorasters voor veiliger verkeer op N76 in Oudsbergen en Genk

Ecorasters voor veiliger verkeer op N76 in Oudsbergen en Genk

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N76

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal dit voorjaar wildrasters installeren in de bermen langs de N76 in Genk en Oudsbergen. De rasters vormen over een afstand van een vijftal kilometer een barrière voor wilde dieren. Zo willen we de kans op incidenten tussen autoverkeer en de waardevolle fauna gevoelig verlagen en de verkeersveiligheid verhogen. In de toekomst wordt er ook werk gemaakt van een oversteek voor de dieren, bv. in de vorm van een brug of tunnel die de N76 kruist. Op kortere termijn zal er een wilddetectiesysteem komen, als tijdelijke ontsnipperingsmaatregel. 

Wat en waarom?

Afrastering ter bescherming van waardevolle fauna

De N76 in Genk en Oudsbergen is omgeven door erg waardevolle natuurgebieden die bruisen van leven. Regelmatig kruisen everzwijnen, reeën, vossen en sinds kort zelfs wolven de gewestweg van de ene naar de andere groenzone. Helaas komen de dieren tijdens hun oversteek meer dan eens in aanraking met gemotoriseerd verkeer. Dat resulteert in het verlies van waardevolle fauna, maar ook in fysieke of materiële schade bij de bestuurder.

Om het risico op ongevallen te verlagen, installeert AWV ecorasters langsheen de gewestweg. Dat gebeurt aan beide zijden van de weg over een lengte van ongeveer 5 kilometer, van net na de Gestelstraat in Oudsbergen (aan het fietsoversteekpunt) tot net voor de Henri Forirstraat in Genk. De afrastering vormt een barrière voor de dieren, zodat ongecontroleerde oversteekbewegingen niet meer mogelijk zijn. 
 

Ecorasters Oudsbergen V2

Aandacht voor men- en ruiterroute

Iedereen kent de wandel- en fietsknooppunten. Maar er zijn ook knooppunten die ruiters te paard volgen. Het Limburgse ruiter- en menroutenetwerk is ongeveer 650 kilometer lang. Ook aan weerskanten van de N76 in Oudsbergen lopen zo'n routes. Door de plaatsing van de ecorasters en wildrooster kunnen ruiters niet langer zomaar overal oversteken. In samenspraak met Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Nationaal Park Hoge Kempen werkt AWV een oplossing uit voor een veilige oversteekplaats, via een poort, ter hoogte van de Gestelstraat. Andere oversteken zijn niet veilig en worden daarom niet ingericht. 

Hoofdzakelijk in niet-bewoonde zones

Ter hoogte van de woonwijk Nieuwe Kempen en de bedrijvenzone Opglabbeek-Noord worden geen rasters voorzien, enkel aan de overzijde van de gewestweg. Op de handvol plaatsen waar er woningen langs de gewestweg staan, gaat de afrastering achter de percelen door. 

Waar de afrastering een zijstraat kruist, worden wildroosters geplaatst in de weg. Deze wildroosters vormen ook voor de dieren een barrière, maar maken de passage voor wandelaars of voertuigen wel nog mogelijk. 

Verder onderzoek 

De bedoeling is om ecorasters te combineren met voldoende verbindende maatregelen, zoals ecoducten of tunnels. De studie naar een ecoduct als veilige oversteekplaats zal dit jaar nog opstarten. Maar het onderzoek vraagt wel enkele jaren studiewerk. 

Op korte termijn zal er voorlopig een wilddetectie- en verkeerswaarschuwingssysteem worden geplaatst, die dieren in de omgeving van de rijweg detecteren en chauffeurs waarschuwen voor mogelijk overstekend wild. 

Timing en impact?

Uitvoering voorjaar 2021

De werken zullen vermoedelijk een drietal maanden duren en zijn gepland te starten vanaf begin maart 2021. In eerste instantie moeten we daarvoor een werkzone vrijmaken, waarbij we bomen en planten verwijderen in een brede strook naast de weg. Aansluitend plaatsen we de ecorasters. 

De hinder blijft daarbij relatief beperkt. Verkeer op de N76 tussen Meeuwen en Genk blijft steeds mogelijk. Tijdens het aanleggen van de wildroosters kunnen zijstraten hooguit twee dagen worden afgesloten aan de N76. Fietsers en voetgangers moeten mogelijk een lokale omleiding volgen. 
 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail