Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietsbrug over Boslaan in Dilsen-Stokkem

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Weg

N75

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat een fietsbrug en een ecoduct over de Boslaan (N75) realiseren, ter hoogte van het recreatiedomein Sparrendal in Lanklaar. Zo moeten fietsers, voetgangers en dieren veilig kunnen bewegen tussen de natuurgebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen die de Boslaan momenteel doorsnijdt. De fietsbrug past ook in de fietsplannen van Dilsen-Stokkem. Het project gebeurt in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Regionaal Landschap Kempen & Maasland, de stad Dilsen-Stokkem & VAPEO (Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering). 

Wat en waarom?

Belangrijke verbinding tussen natuurgebieden

De Boslaan (N75) is een gewestweg die Hasselt verbindt met Dilsen-Stokkem. Vanaf Genk gaat de weg over in bosrijk gebied en loopt hij langs het Nationaal Park Hoge Kempen. De regio is gekend bij wandelliefhebbers en fietsfanaten door de tal van wandel- en fietspaden. 

Tussen de snelweg E314 en Dilsen-Stokkem doorsnijdt de Boslaan (N75) waardevol bos- en natuurgebied. De rijweg vormt er een verharde barrière en versnippert de omgeving voor fietsers, voetgangers én voor dieren. 

De Vlaamse overheid investeert daarom in een veilige oversteek voor mens en dier en in een sterkere verbinding tussen de natuurgebieden, met een fietsbrug én een ecoduct of natuurbrug. 

Fietsbrug ter hoogte van Sparrendal

De toekomstige fietsbrug over de Boslaan in Lanklaar situeert zich ter hoogte van het recreatiedomein Sparrendal

De fietsbrug wordt  in totaal 245 meter lang en 5 meter breed, met een ruim fietspad van 3 meter. De overspanning over de Boslaan bedraagt 34 meter met een hoogte van 6 meter boven de rijbaan.

De brug heeft 2 aanloophellingen aan weerskanten van de Boslaan. Aan de zuidkant loopt de helling ongeveer parallel met de bestaande Hoeveweg. Aan de noordkant sluit ze aan op Sparrendal via een lus rond de parking Dilserbos. De hellingsgraad wordt zo berekend dat fietsers vlot en comfortabel de hoogteverschillen kunnen overbruggen. Aan weerskanten van de brug komt een leuning. 

De parking Dilserbos zal straks enkel bereikbaar zijn vanuit Dilsen-Stokkem. 

De linksafslagstrook op de Boslaan voor verkeer van As verdwijnt. De gesloten middenberm wordt er doorgetrokken om de verkeersveiligheid op de Boslaan te verhogen.

Tijdens de werken wordt parking Dilserbos ingenomen als werfzone. 

Klik op de pijl rechtsboven om de afbeelding vergroot te bekijken. 

Centrale spil in ruimer fietsverhaal 

De fietsbrug is een centrale schakel in een ruimer fietsverhaal voor Dilsen-Stokkem als onderdeel van het fietsbeleidsplan van de stad. 

 • Lokaal zal de brug beide kanten van de Boslaan verbinden en dus de Hoeveweg met de Lieve Moenssenslaan via Sparrendal.
  • De stad Dilsen-Stokkem gaat de fietsroute Hoeveweg – Lieve Moenssenslaan verharden.
  • Terhills krijgt een volwaardige toegangspoort voor fietsers.
  • In de noordelijke richting worden het jeugdbivak De Kalei en het woonzorgcentrum beter per fiets bereikbaar. Uiteraard wordt een uitwisseling voorzien met de vernieuwde gelijkgrondse fietspaden langs de Boslaan.
 • Op grotere schaal wordt een fietsverbinding gecreëerd tussen As en Dilsen-Stokkem.
  • Aan het kruispunt van de Lieve Moenssenslaan met de Pannenhuisstraat (N775) en de Bautshoefstraat werkt AWV aan een middengeleider met middeneiland, zodat fietsers in 2 tijden kunnen oversteken.
  • Via de Bautshoefstraat kunnen fietsers vervolgens via het fietspad langs de westelijke oever van de Zuid-Willemsvaart de Europalaan bereiken richting het centrum en het Kolenspoor.
  • De fietspaden op de Pannenhuisstraat tussen de Boslaan en de Heideweg verdwijnen en ingezaaid als groendberm. Op die weg zit voornamelijk zwaar verkeer richting het bedrijventerrein Rotem.

Klik op de pijl rechtsboven om de afbeelding vergroot te bekijken. De afbeelding geeft de aanleg weer van het ecoduct en fietsbrug Boslaan (N75) en verdere fietsingrepen in Dilsen-Stokkem. 

Timing en impact?

Meer investering in veilig fietsen

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert steeds meer in fietsinfrastructuur. Dankzij het Vlaamse relanceplan worden extra middelen vrijgemaakt voor fietspaden langs gewestwegen. Zo krijgt het fietsnetwerk in Vlaanderen meer vorm en wordt fietsen veiliger en comfortabeler, zodat morgen nog meer mensen de fiets nemen. Meer info lees je hier.

NL_Gefinancierd_door_de_Europese_Unie_POS_ycqtyh.jpeg