Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietspaden langs N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar

De 4 deelprojecten

De 4 deelprojecten

Status

In Studie

Provincie

Weg

N10

Traject opgedeeld in 4 deelprojecten

De werken aan de fietspaden van de N10 zullen gefaseerd verlopen over een periode van 10 jaar. De timing is afhankelijk van de voortgang van de onteigeningsgesprekken en het verloop van de vergunningsprocedure. Het volledige traject is opgedeeld in 4 deelprojecten.

N10 fietspaden in Berlaar, Putte en Heist-op-den-Berg

Zone 1: Doortocht Berlaar-Heikant

Het eerste deelproject bevindt zich in de gemeente Berlaar en een beperkt stukje in de stad Lier.

 • Vanaf Brandestraat (noordzijde N10) tot voor het kruispunt Gangelberg-Steenbeek
  • Heraanleg fietspaden in asfalt (2m breed)
  • Aanleg gescheiden riolering
  • Geen aanpassingen aan de rijweg
 • Vanaf kruispunt Gangelberg-Steenbeek tot ca. huisnummer 108:
  • Volledige herinrichting van de weg met vrijliggende fietspaden
  • Aanleg gescheiden riolering
 • Vanaf ca. huisnummer 108 tot de Houwstraat:
  • Vernieuwen en verbreden bestaande fietspaden in asfalt

Meer info

Toekomstbeeld van de nieuwe fietspaden langs de N10

Nieuwe rotonde Sander de Vosstraat voor ontsluiting KMO-zone De Hutten
De gemeente Berlaar gaat een nieuwe, duurzame kmo-zone creëren langs beide zijden van de Huttestraat in Berlaar-Heikant. Om de kmo-zone te ontsluiten, zal Igemo in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N10) met de Sander De Vosstraat in Koningshooikt omvormen tot een rotonde. De gemeente Berlaar maakt van een deel van de Huttestraat dan weer een fietspad, zodat doorgaand verkeer er onmogelijk wordt.

Zodra de plannen voor de rotonde concreter worden, informeren we u via deze website.

Zone 2: N10 tussen Houwstraat en Wouwerstraat

Het tweede deelproject strekt zich uit van de Houwstraat in Berlaar tot aan de Wouwerstraat in Heist-op-den-Berg. Er komt een nieuwe riolering en vrijliggende fietspaden langs de N10. Binnen dit deelproject bouwen we ook de bestaande fabiolarotonde aan de Mechelsesteenweg (N15) om tot een ovonde met fietsunnels.

MEER INFO

N10 Fabiola_visualisatie fietstunnels 7
N10 Fabiola_visualisatie fietstunnels 6

Zone 3: N10 in Heist-op-den-Berg vanaf Wouwerstraat

Het derde deelproject is nog niet exact afgebakend, maar situeert zich tussen de Wouwerstraat en de Raamstraat. In deze zone worden de grondverwervingsgesprekken met de eigenaars opgestart nadat de onteigeningsplannen zijn goedgekeurd en vastgelegd met een ministerieel besluit.

Zone 4: Kruispunt Schrieksesteenweg

Ook het vierde deelproject is nog niet exact afgebakend, maar loopt ongeveer vanaf de Raamstraat tot aan de gemeentegrens met Begijnendijk. Langs de N10 zullen de fietspaden vrijliggende aangelegd worden, gescheiden van de rijweg door een gracht. Het project omvat daarnaast ook de herinrichting van het kruispunt met de Schrieksesteenweg. In het verleden werden plannen opgemaakt om het kruispunt om te vormen tot een rotonde. Het project heeft echter omwille van verschillende administratieve en technische redenen heel wat vertraging opgelopen. 
Voordat we verder gaan met de definitieve uitwerking van dit deelproject, zal eerst de noodzaak voor een rotonde opnieuw onderzocht worden. Daardoor kunnen we momenteel nog geen uitspraken doen over de verdere planning.