Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N441

Wat gaan we doen?

We werken op en rond de N441 in Nederename met een eenvoudige doelstelling: een veiligere en aangenamere dorpskern voor voetgangers, fietsers en bestuurders. We pakken de Ohiostraat aan vanaf de Ohiobrug tot het kruispunt met de Nederenamestraat (N46). Bovendien vernieuwen we verscheidene zijstraten, zoals de Hemelrijkstraat en de Robert de Preesterstraat. De schoolomgeving van de Freinetschool en KBO Nederename wordt eveneens heringericht. Tenslotte leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan.

Vlotter en veiliger verkeer

 • We zorgen voor fiets- en voetpaden. Fietsers en voetgangers gaan samen gebruik kunnen maken van een gemengd fiets- en voetpad van minstens 2 meter breed.
 • We realiseren een aangename centrumzone tussen de Sint- Vedastusstraat en de Robert De Preesterstraat met een snelheidsbeperking van 30 km per uur.
 • We remmen het verkeer dat naar de centrumzone rijdt vlak na de Scheldebrug af met een verhoogde middenberm voor een veiligere doortocht.
 • We werken aan veiligere schoolomgevingen. In de Pelikaanstraat leggen we een verkeersplateau aan om bestuurders aan te zetten trager te rijden in de omgeving van KBO Nederename. We doen hetzelfde bij de Freinetschool ‘De Vier Tuinen’ met verkeersgeleiders. Fietsers en voetgangers zullen er kunnen oversteken met een tussenstop op de middenberm, wat veiliger is dan de weg in één keer te moeten oversteken.
 • We zorgen voor gemengde en verhoogde fiets- en voetpaden aan beide zijden van de Ohiostraat en de Oudstrijdersstraat (N441). Deze beginnen net na de brug tot de scherpe bocht van de Oudstrijdersstraat. De fiets- en voetpaden komen hier ook iets hoger te liggen ten opzichte van de rijweg, wat de veiligheid verbetert. Fietsers en voetgangers zullen deze paden samen gebruiken.
 • Ter hoogte van het kruispunt met de Nederenamestraat, tussen de scherpe bocht aan de Oudstrijdersstraat 6 tot aan de Nederenamestraat (N46), voorzien we fietssuggestiestroken.

Aangenamere leefomgeving voor buurtbewoners

 • Nieuwe en grote plantvakken zorgen voor een groener uitzicht en een aantrekkelijke dorpskern. We geven de bomen alle kansen om uit te groeien tot beeldbepalende beplanting in de dorpskern. 
 • We leggen de weg in de omgeving van de kerk opnieuw aan met uitgewassen beton zodat deze weg een beter geheel vormt met het dorpsplein. De dorpskern krijgt hierdoor een aantrekkelijker uitzicht. Daarnaast verduidelijkt dit voor weggebruikers dat ze de centrumzone zijn binnengereden.
 • We zorgen voor bushaltes met verhoogde perrons, zodat iedereen comfortabel de bus kan in- en uitstappen.

Aanleg gescheiden riolering

 • Tijdens de werken aan de Ohiostraat en de Oudstrijdersstraat leggen we ook een gescheiden rioleringsstelsel aan
 • In de toekomst wordt afval- en regenwater gescheiden afgevoerd, wat beter is voor de waterhuishouding en het milieu. Huishoudelijk afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld wasmachines of douches, wordt zo gescheiden van regenwater. Het afvalwater wordt dan gezuiverd en het regenwater wordt afgevoerd naar waterlopen in de omgeving. 
 • Bewoners en bedrijven langs de rioleringswerken moeten hiervoor op hun privégrond het regenwater afkoppelen van het afvalwater volgens de huidige Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II). Zowel de bewoners als bedrijven kregen hiervoor een bezoek van een afkoppelingsdeskundige.

Bekijk hieronder in 12 stappen hoe we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Klik eerst op de pijlen links en rechts om door de 12 stappen te bladeren. Klik dan op de gewenste stap om deze stap te lezen en te vergroten. Bekijk je graag alle stappen in één overzicht? Klik dan hier.