Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg kruispunt Kalvekeetdijk

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N49

Wat en waarom?

Kruispunt Kalvekeetdijk omgevormd tot rotonde

Het huidige lichtengeregelde kruispunt van de Natiënlaan (N49) met de Kalvekeetdijk wordt omgevormd tot een tweestrooksrotonde met een ongelijkgrondse kruising voor fietsers en voetgangers en krijgt aansluitende dubbelrichtingsfietspaden. De riolering wordt binnen het volledige projectgebied aangepast en vernieuwd waar nodig. Waar dit nog niet het geval was wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. 

Ondertussen zijn de werken afgerond. Hoe de balkonrotonde en de aansluitende fietspaden en riolering vorm kregen, zie je in dit filmpje: 

Veiliger fietsverkeer aan drukke kruising

Met de herinrichting willen Wegen en Verkeer en de gemeente Knokke-Heist de verkeersveiligheid verhogen, in het bijzonder voor de zachte weggebruikers. De Natiënlaan (N49) is een drukke toegangsweg voor het gemotoriseerd verkeer maar ook een belangrijke fietsroute die de verschillende deelkernen van Knokke-Heist met elkaar verbindt. Fietsers gebruiken de Natiënlaan ook als verbinding van de deelkernen naar de sportsite, bedrijventerrein ’t Walletje, scholen, winkels en culturele centra. De  Kalvekeetdijk is een belangrijke recreatieve fietsroute. Met de aanleg van een ongelijkgrondse kruising voor fietsers en voetgangers en dubbelrichtingsfietspaden willen we de veiligheid op het kruispunt verhogen en de bereikbaarheid per fiets verbeteren.  

De rotonde is voorzien van twee rijstroken voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers gaan onder de rotonde door via fietstunnels en luie trappen met fietsgoot.

N49 Kalvekeetdijk luchtfoto

De toekomstige rotonde aan de Kalvekeetdijk.

Timing en impact?

Rotonde aangelegd in verschillende fases

Om de hinder voor het verkeer op de Natiënlaan te beperken, wordt de nieuwe rotonde aangelegd in twee grote fases. Eerst leggen we de westelijke helft aan, daarna de oostelijke helft. Op die manier blijft doorgaand verkeer op de Natiënlaan altijd mogelijk. Ter hoogte van het kruispunt moet het verkeer wel over versmalde rijstroken. 

Alle laatste informatie over de hinder vindt u op het tabblad 'Actuele hinder' hiernaast.