Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Liersebaan en bouw nieuwe brug over Albertkanaal

Heraanleg Liersebaan en bouw nieuwe brug over Albertkanaal

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N14
E313

Het Agentschap Wegen en Verkeer is in het najaar van 2018 gestart met de heraanleg van de Liersebaan in Zandhoven en Ranst. Tussen het kruispunt met de Kerkstraat in Zandhoven (waar het vorige deel van de heraanleg eindigde) en het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst wordt de weg volledig vernieuwd en wordt er een carpoolparking aangelegd ter hoogte van het op- afrittencomplex Massenhoven. De Vlaamse Waterweg nv verhoogt tegelijk de brug over het Albertkanaal. De heraanleg gebeurt in samenwerking met Aquafin, Pidpa, Eandis, De Vlaamse Waterweg nv en de gemeente Zandhoven.

Wat en waarom?

Veiliger en vlotter voor alle weggebruikers

In het nieuwe ontwerp van de Liersebaan is rekening gehouden met alle weggebruikers. Zo zorgen we voor veiliger en vlotter verkeer voor iedereen. Het doel van de werken:

  • De Liersebaan veiliger maken voor fietsers door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad, een fietstunnel onder de Liersebaan en de op- en afrit van de E313 naar Antwerpen én veilige oversteekplaatsen aan de kruispunten met de Kerkstraat en de Kanaalstraat.
  • Het openbaar vervoer en autodelen stimuleren, dankzij de aanleg van een nieuwe carpoolparking en toegankelijke bushaltes.
  • Een vlotte doorstroming garanderen op de weg, door de rijweg te vernieuwen en de kruispunten overzichtelijker te maken.
  • Een vlotte doorstroming garanderen op het water, door de verhoging van de brug over het Albertkanaal.

Timing en impact?

Wegen- en brugwerken op elkaar afgestemd

De wegenwerken aan de Liersebaan worden uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. De verhoging van de brug over het Albertkanaal gebeurt dan weer door De Vlaamse Waterweg. De planning van beide projecten is volledig op elkaar afgestemd om de hinder voor het verkeer en de omwonenden tot een minimum te beperken. 

Lees meer over de planning onder de rubriek Timing en fasering in de rechterkolom.
 

N14 Zandhoven tijdslijn maart 2021

Algemene verkeerssituatie

De bouw van de nieuwe brug en de heraanleg van de Liersebaan worden uitgevoerd in verschillende fases. Dankzij een slimme fasering blijft de hinder beperkt en verkeer mogelijk. 

  • Door de nieuwe brug over het Albertkanaal langs de bestaande brug te bouwen, blijft verkeer op de Liersebaan (N14) tussen Zandhoven en Lier steeds mogelijk. Enkel bij het invaren naar de definitieve locatie en de aansluiting van de weg op de nieuwe brug is de Liersebaan onderbroken. Het verkeer volgt in beide richtingen dan de omleiding via de Herentalsebaan en Vierselbaan.
  • Ter hoogte van de werfzone moet verkeer op de Liersebaan (N14) het grootste deel van de werken in elke richting over één versmalde rijstrook rijden. 
  • De op- en afritten van de E313 blijven maximaal bereikbaar. 
  • De Zagerijstraat en de Kanaalstraat blijven tijdens de volledige duur van de werken bereikbaar. De zijstraten Vilderhaag en Venstraat worden wel afgesloten en dit al bij het begin van de werken. Deze straten blijven ook in de toekomstige situatie afgesloten van de Liersebaan.

Onder Actuele hinder vind je de verkeersmaatregelen die vandaag van kracht zijn.

N14 Zandhoven - fietser en auto eind 2020

Werken in de buurt

Omgeving in beweging

In de omgeving Ranst-Nijlen-Zandhoven staan heel wat projecten op het investeringsprogramma. Enkele projecten zijn al in uitvoering (oranje), voor anderen loopt de vergunningsprocedure (blauw) en sommige projecten liggen nog op de tekentafel (grijs). Op de kaart hieronder krijgt u een overzicht van de projecten waaraan we werken.