Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Liersebaan in Zandhoven (deelfase 3B)

Heraanleg Liersebaan in Zandhoven (deelfase 3B)

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N14

Presentatie infosessie eigenaars beschikbaar

Voor het volgende deel van de heraanleg van de N14 in Zandhoven moeten eerst de nodige grondverwervingen gebeuren. Daarom organiseerde AWV op woensdag 8 juni 2022 een infosessie specifiek voor eigenaars. De plannen en procedure voor de grondverwervingen werden toegelicht. De presentatie van de infosessie kan u hier opnieuw bekijken.  

Bent u eigenaar van een perceel langs de N14 tussen het kruispunt met de Kanaalstraat in Zandhoven en het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst. Geef dan uw contactgegevens door via dit formulier zodat wij u kunnen contacteren voor een persoonlijk gesprek over de grondverwervingen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in 2018 met het derde deel van de heraanleg van de N14 in Zandhoven en Ranst. Van najaar 2018 tot najaar 2021 werd het stuk N14 tussen de Kerkstraat en de Kanaalstraat (ter hoogte van het tankstation) vernieuwd (fase 3A). Daarbij inbegrepen zit ook het op- en afrittencomplex Massenhoven (19) van de E313. Momenteel bereiden we het volgende deel van de N14 Zandhoven voor: de Liersebaan vanaf het kruispunt met de Kanaalstraat in Zandhoven tot aan het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst (fase 3B).  De uitvoering van deze deelfase is nog niet voor meteen. Eerst moeten nog de nodige gronden verworven worden en moet het studiewerk om het rioleringstracé voor vuilwater van N14 naar het waterzuiveringsstation aan te passen klaar zijn. De werken zullen ten vroegste in 2026 starten.

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Ontwerp

De N14 krijgt zowel in fase 3A als 3B dezelfde inrichting. Het wegdek wordt volledig opnieuw opgebouwd met een nieuwe fundering en nieuwe asfaltlagen. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de huidige inrichting van de rijweg behouden met één rijstrook per rijrichting (2x1). Aan beide kanten van de rijweg komt er een brede groenstrook met bomen en daarnaast grachten voor de afwatering van de weg. In beide richtingen worden er ook nieuwe, volledig vrijliggende fietspaden in asfalt aangelegd. 

N14 Liersebaan typedwarsprofiel fase 3B

Meer informatie
Alle informatie over de afgeronde werken op de Liersebaan, tussen de Kerkstraat en de Kanaalstraat, vindt u hier.

Projectverloop

Grondverwervingen

Vooraleer fase 3B van start kan gaan, moeten eerste de nodige gronden verworven worden. Met de eigenaars van woningen die volledig onteigend worden, is al een akkoord bereikt of zijn de gesprekken lopende. Daarnaast moeten er ook een aantal gronden onteigend worden. De gesprekken hiervoor worden in het najaar van 2022 opgestart. Alle eigenaars van woningen of gronden langs de N14 die geheel of gedeeltelijk onteigend worden, werden een eerste keer persoonlijk ingelicht tijdens een infosessie op 8 juni 2022. Kon u niet aanwezig zijn, dan kan u hieronder de presentatie downloaden. 

De volgende stappen bij grondverwerving:

  • Afdeling Vastgoedtransacties: schatting vergoeding per inneming
  • Start individuele besprekingen met eigenaars/gebruikers
  • Voorstel tot minnelijke schikking
  • Opmaak en betekening van de akte

Bent u eigenaar van een perceel langs de N14, geef dan via dit formulier uw contactgegevens door, zodat we u kunnen contacteren voor de grondverwervingsgesprekken.

Blijf op de hoogte

Naast de communicatie in verband met de grondverwervingsprocedure zal er ook nog gecommuniceerd worden naar aanleiding van het openbaar onderzoek en zal er voor de start van de werken nog een infomoment plaatsvinden over de aanpak van de werken, de verkeershinder, de bereikbaarheid, ...

Schrijf zeker in voor de digitale nieuwsbrief, zo ontvangt u de laatste informatie rechtstreeks in uw mailbox.