Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg omgeving kruispunt Kalmthoutsesteenweg met De Pretlaan

Heraanleg omgeving kruispunt Kalmthoutsesteenweg met De Pretlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N122

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de heraanleg van de omgeving aan de ‘schuine’ overweg op de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. Dit is één van de laatste overblijvende projecten op de oorspronkelijke lijst van zwarte punten die al geruime tijd op de agenda staat. Na heel wat langlopende procedures kan de herinrichting nu eindelijk beginnen. De voorbereidende werken starten in het voorjaar van 2021, de eigenlijke werken zijn voorzien in de tweede helft van 2021.

Wat en waarom?

Veiliger fietsen tussen Kalmthout en Kapellen

Met de heraanleg van de Kalmthoutsesteenweg zet AWV in op een veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Kapellen en Kalmthout. Er komt een overzichtelijkere aansluiting van de De Pretlaan op de Kalmthoutsesteenweg, een dubbelrichtingsfietspad en nieuwe oversteken zodat fietsers niet meer over de schuinliggende rails moeten rijden. Met de aanleg van vrijliggende fietspaden tot net voorbij de Franselei x Korte Franselei, wordt de zwakke schakel in de drukke fietsverbinding tussen Kapellen en Kalmthout veranderd in een veilige en comfortabele fietsomgeving. 

N122 fietsoversteek De Pretlaan_ontwerpplan

Naar een veilige en overzichtelijke spoorwegomgeving

Het kruispunt van de De Pretlaan met de Kalmthoutsesteenweg aan de overweg in Kapellenbos is zowel voor automobilisten als fietsers een onveilig en onoverzichtelijk punt. Daar maakt AWV nu een einde aan Een nieuwe afslagstrook op de Kalmthoutsesteenweg laat verkeer veilig linksaf slaan. Voor fietsers komen er vrijliggende fietspaden met nieuwe fietsoversteekplaatsen. De diagonale fietsoversteek over de spoorweg verdwijnt en wordt vervangen door een haakse oversteekplaats op een veilige afstand van de rijweg. Dit zorgt meteen voor een comfortabele aansluting op de fietsostrade van en naar Kapellen. Ter hoogte van het kruispunt met de De Pretlaan komt bovendien een nieuwe, veilige oversteekplaats met een middeneiland.

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs Kalmthoutsesteenweg

Om de verkeerssituatie veiliger te maken voor fietsers tussen Kapellen en Kalmthout, maakt de fietssugestiestrook aan de oostelijke zijde van de N122 plaats voor een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Het fietspad komt volledig gescheiden van de rijweg achter de bestaande berm en gracht te liggen. Een ingezaaide berm met struikgewas zorgt bovendien voor een veilige en natuurlijke scheiding tussen het fietspad en de gracht.

Nieuwe middenberm en bushaltes met perron aan kruispunt Franselei x Korte Franselei

Het kruispunt met de Franselei/Korte Franselei wordt uitgerust met een middenberm met opstelstrook voor afslaand verkeer, zodat de rijbewegingen naar de zijstraten vlotter kunnen verlopen. Twee nieuwe bushaltes met busperrons zorgen vervolgens voor een hoger comfort voor busreizigers.

N122 Kalmthoutsesteenweg - Franselei ontwerp

Aanleg gescheiden riolering

Van de werken aan de De Pretlaan maken de gemeente Kapellen en de rioolbeheerder meteen gebruik om ook het rioleringsstelsel langsheen de Kalmthoutsesteenweg te moderniseren tussen de De Pretlaan en de Kapellenboslei. Er komt een gescheiden stelsel waarbij regenwater en vuilwater apart worden afgevoerd. De afvoer van het regenwater zal gebeuren via de bestaande open grachten langs de rijweg.

Timing

Voorbereidende werken vanaf voorjaar 2021

Vanaf maandag 8 maart 2021 zal de aannemer starten met de voorbereidende werken. De eerste stap is het bouwrijp maken van het projectgebied. Het terrein wordt dan vrij gemaakt van allerhande obstakels. Bevindt uw perceel zich in het projectgebied en heeft u nog opstallen die zich op het openbaar domein bevinden? Dan willen we u vriendelijk doch met aandrang vragen om deze vóór 8 maart te verwijderen. Onder opstallen verstaan we: constructies (zoals muurtjes, hekken, brievenbussen, uithangborden,…) of groenaanplantingen op het openbaar domein. Groenaanplantingen die u niet wenst te recupereren, hoeft u niet zelf te verwijderen en zullen door de aannemer gerooid worden.

Nutswerken vanaf 15 maart

Na het bouwrijp maken van het terrein gaan vanaf 15 maart de nutsmaatschappijen aan de slag voor het verplaatsen en vernieuwen van kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. De nutswerken zullen tegen de start van het bouwverlof (midden juli) klaar zijn.

Verkeerssituatie tijdens de voorbereidende werken

Tijdens de volledige periode van de voorbereidende werken (8 maart tot midden juli) zal er eenrichtingsverkeer ingesteld worden op de Kalmthoutsesteenweg. Verkeer vanuit Kalmthout kan steeds richting Kapellen blijven rijden. In de andere richting moet het verkeer een omleiding volgen via de Kapelsestraat/Ertbrandstraat (N11) en de klinkaardstraat/Putsesteenweg (N111). Zwaar vrachtverkeer (+3,5t) moet in beide richtingen deze omleiding volgen.

Ook voor fietsers zullen er korte omleidingen zijn rond de werfzone. Fietsers op de fietsoastrade (F14), worden vanaf het kruispunt met de Max Temmermanlaan (in Heide) naar de Statielei gestuurd (andere zijde van het spoor) om vervolgens via de Kapellenboslei, Heidestraat-Noord en Eksterlaan terug aan te takken op de fietsostrade. 

Hoofdwerken in het najaar

De eigenlijke werken op de Kalmthoutsesteenweg zullen na het bouwverlof starten vanaf begin augustus. Als alles volgens plan verloopt voorzien we de werken in december te kunnen afronden, zodat tegen eind dit jaar de werken volledig achter de rug zijn.

Meer informatie
In aanloop naar de eigenlijke werken (vanaf augustus) zal AWV nog uitgebreid communiceren over de aanpak van de werken, de hinder en de bereikbaarheid in de omgeving. 

Blijf op de hoogte

Communicatie

Wilt u op de hoogte blijven van de start van de werken en de bijhorende verkeersmaatregelen? Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief zodat u de meest actuele info meteen in uw mailbox ontvangt.

Contact
Bereikbaarheidsadviseur
Telefoon
0468/03 53 84
E-mail