Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg omgeving kruispunt Kalmthoutsesteenweg met De Pretlaan

Heraanleg omgeving kruispunt Kalmthoutsesteenweg met De Pretlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N122

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de heraanleg van de omgeving aan de ‘schuine’ overweg op de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. Dit is één van de laatste overblijvende projecten op de oorspronkelijke lijst van zwarte punten die al geruime tijd op de agenda staat. Na heel wat langlopende procedures is de herinrichting in het voorjaar van start gegaan. De voorbereidende werken werden in juli afgerond, waardoor de eigenlijke werken starten op maandag 30 augustus 2021.

Wat en waarom?

Veiliger fietsen tussen Kalmthout en Kapellen

Met de heraanleg van de Kalmthoutsesteenweg zet AWV in op een veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Kapellen en Kalmthout. Er komt een overzichtelijkere aansluiting van de De Pretlaan op de Kalmthoutsesteenweg, een dubbelrichtingsfietspad en nieuwe oversteken zodat fietsers niet meer over de schuinliggende rails moeten rijden. Met de aanleg van vrijliggende fietspaden tot net voorbij de Franselei x Korte Franselei, wordt de zwakke schakel in de drukke fietsverbinding tussen Kapellen en Kalmthout veranderd in een veilige en comfortabele fietsomgeving. 

N122 fietsoversteek De Pretlaan_ontwerpplan

Naar een veilige en overzichtelijke spoorwegomgeving

Het kruispunt van de De Pretlaan met de Kalmthoutsesteenweg aan de overweg in Kapellenbos is zowel voor automobilisten als fietsers een onveilig en onoverzichtelijk punt. Daar maakt AWV nu een einde aan. Een nieuwe afslagstrook op de Kalmthoutsesteenweg laat verkeer veilig linksaf slaan. Voor fietsers komen er vrijliggende fietspaden met nieuwe fietsoversteekplaatsen. De diagonale fietsoversteek over de spoorweg verdwijnt en wordt vervangen door een haakse oversteekplaats op een veilige afstand van de rijweg. Dit zorgt meteen voor een comfortabele aansluting op de fietsostrade van en naar Kapellen. Ter hoogte van het kruispunt met de De Pretlaan komt bovendien een nieuwe, veilige oversteekplaats met een middeneiland.

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs Kalmthoutsesteenweg

Om de verkeerssituatie veiliger te maken voor fietsers tussen Kapellen en Kalmthout, maakt de fietssuggestiestrook aan de oostelijke zijde van de N122 plaats voor een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Het fietspad komt volledig gescheiden van de rijweg achter de bestaande berm en gracht te liggen. Een ingezaaide berm met struikgewas zorgt bovendien voor een veilige en natuurlijke scheiding tussen het fietspad en de gracht.

Nieuwe middenberm en bushaltes met perron aan kruispunt Franselei x Korte Franselei

Het kruispunt met de Franselei/Korte Franselei wordt uitgerust met een middenberm met opstelstrook voor afslaand verkeer, zodat de rijbewegingen naar de zijstraten vlotter kunnen verlopen. Twee nieuwe bushaltes met busperrons zorgen vervolgens voor een hoger comfort voor busreizigers.

N122 Kalmthoutsesteenweg - Franselei ontwerp

Aanleg gescheiden riolering

Van de werken aan de De Pretlaan maken de gemeente Kapellen en de rioolbeheerder meteen gebruik om ook het rioleringsstelsel langsheen de Kalmthoutsesteenweg te moderniseren tussen de De Pretlaan en de Kapellenboslei. Er komt een gescheiden stelsel waarbij regenwater en vuilwater apart worden afgevoerd. De afvoer van het regenwater zal gebeuren via de bestaande open grachten langs de rijweg.

Timing

Hoofdwerken AWV starten op 30 augustus

De nutsmaatschappijen hebben het verplaatsen en vernieuwen van kabels en leidingen afgerond voor het bouwverlof. Dit betekent dat de hoofdwerken kunnen starten. Waterlink i.s.m. Aquafin is op 9 augustus gestart met de rioleringswerken, op maandag 30 augustus start ook de aannemer van AWV. Als alles volgens plan verloopt, zijn alle werken tegen eind januari 2022 achter de rug.

Omleiding in beide richtingen

Tijdens de werken is de Kalmthoutsesteenweg volledig afgesloten vanaf de Heidestraat-Noord tot aan de Marcottedreef. Er geldt in beide richtingen een omleiding voor gemotoriseerd verkeer via de Kapelsestraat (N11), de Klinkaardstraat, de Putsesteenweg en de Statiestraat (N111).

De bestaande omleiding voor de fietsers blijft gelden. Fietsers op de fietsoastrade (F14) worden vanaf het kruispunt met de Max Temmermanlaan (in Heide) naar de Statielei gestuurd (andere zijde van het spoor). Ze rijden vervolgens door Kapellenbos om via de Eksterlaan terug aan te takken op de fietsostrade.

De Lijn volgt al sinds 8 maart de wegomlegging via Klinkaardstraat en Max Temmermanlaan, in beide rijrichtingen én tot het einde van de werken. Alle bushaltes tussen de Kapelsestraat en Heide-centrum worden dus niet bediend.

N122 Kapellen_omleidingsplan

Bereikbaarheid woningen in de werfzone

De woningen in de werfzone blijven maximaal bereikbaar tijdens de werken. U kan als bewoner dus wel door de werfzone rijden naar uw woning. Houd er rekening mee dat er in de werfzone hoogteverschillen zijn en dat er heel wat werfmachines aan de slag zijn. We vragen u om de werfzone overdag zoveel mogelijk te vermijden. Als u er toch door moet rijden, dan is extra voorzichtigheid en een aangepaste snelheid geboden.

Tijdens bepaalde werkzaamheden, zoals de aanleg van het fietspad of het asfalteren van de rijweg, is uw oprit enkele dagen niet met de auto toegankelijk. U wordt hier steeds enkele dagen vooraf over verwittigd via een briefje van de aannemer. Plaats uw wagen dan tijdig buiten de werfzone. Te voet kan u uiteraard steeds tot aan uw woning geraken.

Blijf op de hoogte

Communicatie

Wilt u op de hoogte blijven van het verloop van de werken en de bijhorende verkeersmaatregelen? Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief zodat u de meest actuele info meteen in uw mailbox ontvangt.

Meer info over de rioleringswerken vindt u op de website van Aquafin.

Contact
Bereikbaarheidsadviseur
Telefoon
0468/03 53 84
E-mail