Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg van Brugse stationsomgeving

Heraanleg van Brugse stationsomgeving

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R30

Wat en waarom?

Veilige en aantrekkelijke stationsomgeving

De omgeving aan het station, aan de zijde van het centrum, is vandaag erg druk en niet veilig voor alle weggebruikers. Er komen veel verschillende vervoersmodi samen: auto’s, bussen, voetgangers, fietsers, steps, uitzonderlijk vervoer ... Er is een veilige herinrichting nodig zodat iedereen er zich veilig en comfortabel kan verplaatsen.

Dit beeld toont hoe de toekomstige Brugse stationsomgeving eruit zal zien.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en Stad Brugge plannen daarom de volgende ingrepen:

  • De huidige conflictpunten worden weggewerkt en de verschillende bewegingen voor de vervoersmodi worden uit elkaar getrokken.
    • Voor fietsers en voetgangers komt er op 3 locaties een ongelijkgrondse kruising met de R30.
    • Voor het gemotoriseerd verkeer worden de gelijkgrondse kruispunten verbeterd en worden er slimme verkeerslichten geplaatst.
    • Er komt een Hoppinpunt ter hoogte van het stationsplein en in de Hendrik Brugmansstraat.
  • De stationsomgeving wordt aangesloten op de zijstraten zoals de Brugse binnen- en buitenvesten, de aansluitende wegen en het stationsplein.
  • De openbare ruimte rondom het station wordt aangenamer: er worden groenperken aangelegd en ook het zitmeubilair wordt vernieuwd.

Het ontwerp bekijkt u ook in detail op het tabblad ‘Ontwerp in een notendop’.

Timing en impact?

Aanvraag omgevingsvergunning in zomer 2024

De aannemer, die de Brugse stationsomgeving zal herinrichten, werd op 15 januari 2024 vastgelegd.

De komende maanden verfijnt de aannemer het ontwerp, in aanloop naar de aanvraag van de omgevingsvergunning. Die vergunning wordt in de zomer van 2024 aangevraagd. Bij de aanvraag van die omgevingsvergunning wordt er ook een openbaar onderzoek en een infomarkt georganiseerd.

De planning en hinder die de werken zullen veroorzaken, is vandaag nog niet bekend. Deze informatie zal getoond worden op de infomarkt in de zomer, in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

Als de datum van de infomarkt bekend is, leest u dat op deze webpagina.

Naast de aanpak van deze gevaarlijke punten werden ook oplossingen onderzocht voor de andere knelpunten binnen het projectgebied.  Alle informatie vindt u terug op brugge.be/R30stationsomgeving.