Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Ieperse Steenweg in Veurne

Herinrichting Ieperse Steenweg in Veurne

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N8

Wat en waarom?

Een nieuw gezicht voor de Ieperse Steenweg in Veurne

Wegen en Verkeer plant een grondige herinrichting van de Ieperse Steenweg (N8) in Veurne. Van de rotonde aan de E40 tot net voorbij de gemeentegrens met Alveringem, een stuk van zo’n 4,5 kilometer, wordt de gewestweg veiliger en praktischer ingericht.

Op termijn vinden er nog andere projecten plaats op en langs de N8 tussen Ieper en Veurne. Op deze webpagina vindt u een overzicht van alle geplande projecten.

Ventwegen voor vlotte doorstroming

In de volledige projectzone worden ventwegen aangelegd. Deze ventweg loopt parallel met de Ieperse Steenweg en is bedoeld voor lokaal verkeer. Zo moet het landbouwverkeer de gewestweg niet direct oprijden, maar via een kruispunt met verkeerslichten. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en meer verkeersveiligheid. 

Lokaal verkeer wordt gescheiden van doorgaand verkeer. Klik op de knop rechtsboven om te vergroten. 

Veiliger fietsen

De fietspaden in de projectzone liggen nu net naast de rijweg. Daar komt in de toekomst verandering in. Na de werken rijden fietsers over de ventwegen. Tussen de ventwegen en het doorgaand verkeer ligt een gracht of leggen we extra groen aan.

Afgescheiden fietspaden langs de Ieperse Steenweg. Klik op de knop rechtsboven om te vergroten.

Veilige kruispunten

De kruispunten in de projectzone worden ook aangepakt en veiliger gemaakt voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Aan het kruispunt met de Presendestraat komen verkeerslichten met detectoren voor het verkeer dat uit de zijstraat komt, zodat de lichten niet nodeloos op rood blijven staan.

Het kruispunt met de Presendestraat/Landbouwersstraat na de werken. Klik op de knop rechtsboven om te vergroten.

Timing en impact?

Voorbereidende werken starten februari 2022

Eind 2020 werd de laatste hand aan het ontwerp en vroegen we een omgevingsvergunning aan voor het project. In juli 2021 werd de omgevingsvergunning goedgekeurd. Ondertussen werd de aannemer gekozen die de werken zal uitvoeren. Samen met hem werd de planning voor de werken overlopen. Meer informatie op het tabblad Timing en fasering.

Wat houden de voorbereidende werken in?

De voorbereidende werken op de Ieperse Steenweg starten op 1 februari 2022.

  • De onteigende woningen naast de Ieperse Steenweg (N8) worden gesloopt.
  • Er wordt een tijdelijke parking en stapelplaats aangelegd, met omheining, ter hoogte van het rondpunt naast de E40.
  • Er wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd.
  • De hele zone langs de Ieperse Steenweg wordt bouwrijp gemaakt. Waar nodig worden bomen gerooid.
  • Het terrein wordt voorbereid op de aanleg van de nutsleidingen. Die werken starten half maart.

Volgens de huidige planning start de eigenlijke herinrichting van de weg na het zomers bouwverlof van 2022, op voorwaarde dat de voorbereidende werken achter de rug zijn.

Algemene principes van werken

Enkele principes die blijven gelden tijdens de werken op de Ieperse Steenweg:

  • De werken zullen in totaal enkele jaren duren. Ze vinden plaats in verschillende fases, zo houden we de hinder lokaal en beperkt.
  • Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer op de Ieperse Steenweg altijd mogelijk, zowel richting Ieper als richting Veurne. In een eerste fase worden de ventwegen aangelegd. Die worden daarna gebruikt door het verkeer tijdens de werken aan de hoofdweg.
  • Voor we starten met de werken, moeten we eerst zorgen dat de ondergrond stabiel genoeg is. Daarom doen we eerst aan ‘voorbelasting’, waarbij een hoeveelheid grond langs de weg wordt geplaatst om de draagkracht te verhogen.
  • Tijdens de werken voert de stad Veurne ook werken uit op enkele kleine wegen rond de Ieperse Steenweg. Deze werken worden afgestemd met die van Wegen en Verkeer, om zo de bereikbaarheid te garanderen. Een overzicht van alle projecten van de stad vindt u op veurne.be/openbarewerken.