Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Kapelsesteenweg in Brasschaat/Ekeren

Herinrichting Kapelsesteenweg in Brasschaat/Ekeren

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

N11

Het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin schakelen een onafhankelijk studiebureau in voor de herinrichting van de Kapelsesteenweg (N11) in Brasschaat/Ekeren. Dat studiebureau zal een ontwerpplan maken voor een nieuwe, gescheiden riolering en een volledige renovatie van de weg. 

Wat en waarom?

Situering projectzone

De projectzone omvat de Kapelsesteenweg vanaf de grens met Kapellen (vanaf het kruispunt Maria-Theresialei/Floris Verbraekenlei) richting de E19 tot ongeveer De Witte Merel (huisnummers 80/165). Het gaat over een afstand van 2,8 kilometer..

Situeringsplan N11 Brasschaat-Ekeren

Nieuwe riolering

De riolering in de Kapelsesteenweg is verouderd. Op sommige plaatsen, onder andere aan de kerk van Donk, zorgt dit soms voor wateroverlast. Daarnaast zijn nog niet alle huizen langs de N11 aangesloten op het rioleringsnet, waardoor het afvalwater momenteel nog via lozingspunten in de Fortuinbeek terechtkomt.

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel in de Kapelsesteenweg, wat betekent dat het afvalwater en het regenwater apart zal worden opgevangen. We proberen het regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk ter plaatse te laten infiltreren. Het overtollige regenwater dat niet kan infiltreren, leiden we aan op het Schoon Schijn, de Donkse Beek of de Oudelandse Beek. Het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie.

Herinrichting van gevel tot gevel

Na de aanleg van de nieuwe riolering, zal ook de wegopbouw van gevel tot gevel helemaal onder handen genomen worden. Hierbij zijn zowel de voet- en fietspaden, de parkeerstroken als de rijweg inbegrepen. De volledige weg wordt na de rioleringswerken opnieuw opgebouwd, vanaf de fundering tot en met de nieuwe wegverhardingen.

Lees meer over het ontwerp onder Toekomstbeeld.

Timing

Startnota goedgekeurd, definitief ontwerp in opmaak

Aan het studiebureau is gevraagd een ontwerpplan op te maken voor een grondige vernieuwing, zodat de riolering voldoet aan de meest recente (milieu)normen en de afwatering van het regenwater naar de waterlopen weer vlot kan verlopen. Bij het ontwerp van de nieuwe weg houden we rekening met alle weggebruikers, zodat iedereen (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer) een veilige en comfortabele doorgang heeft op de Kapelsesteenweg.

De studie voor de riolering en nieuwe weginrichting verloopt in een aantal stappen. In de eerste fase verzamelden de experten alle bestaande gegevens en brachten de huidige situatie in kaart. Deze fase eindigde met de opmaak en goedkeuring (sept. 2021) van een startnota en conceptplannen.

In een volgende fase werkt het studiebureau deze conceptplannen verder uit tot een projectnota en een voorontwerp. Eenmaal het voorontwerp is goedgekeurd zal het definitieve ontwerp worden opgemaakt. Omdat voor de herinrichting van de weg mogelijk de rooilijn zal moeten wijzigen, zal er ook een grondverwervingsdossier worden opgemaakt.

De effectieve uitvoering van de werken is gepland om begin 2023 te starten.

Communicatie

Blijf op de hoogte

Tijdens de procedure bieden we ook de mogelijkheid aan omwonenden en ondernemers om hun inbreng te geven rond de plannen. In de zomer van 2020 deden we al een eerste verkennende bevraging om de noden en behoeftes van de lokale handelaars en ondernemers in kaart te brengen, zodat we hier maximaal rekening mee kunnen houden in het toekomstig ontwerp. De verkregen info is meegenomen in de opmaak van de startnota. 

Ook bij de verdere uitwerking van de plannen tot een definitief ontwerp krijgt u nog de kans om uw opmerkingen en input te geven. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Vragen of opmerkingen?

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen
Telefoon
0468 03 53 84
E-mail