Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Nieuwe Baan, Heikantstraat en Hezemeer

Herinrichting kruispunt Nieuwe Baan, Heikantstraat en Hezemeer

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N174

Wat en waarom?

Vlotter en veiliger verkeer rond complex Geel-Oost

De vernieuwing van het kruispunt van de Nieuwe Baan (N174) met de op- en afritten naar de E313 ‘Geel-Oost’ in Laakdal zit al geruime tijd in de pijplijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil deze plek vlotter en veiliger maken voor alle weggebruikers. De moeizame onteigeningsprocedures zorgden voor enige vertraging in dit dossier. In het voorjaar van 2021 zijn de eerste voorbereidende werken gestart. 

De aansluiting van de op- en afrit van de E313 richting Hasselt op de Nieuwe Baan zal in de toekomst via een nieuwe dubbelstrooksrotonde gebeuren, zodat de doorstroming van het verkeer vlotter en veiliger kan verlopen. De huidige twee gevaarlijke kruispunten worden samengevoegd tot één overzichtelijke rotonde.
Die komt ter hoogte van het huidige kruispunt met de Heikantstraat. Deze straat wordt meteen vernieuwd tot aan de Steenweg op Meerhout. 

Verder voorzien we een breed, vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de N174 van net voor de nieuwe rotonde tot aan de ‘Triangel’ (kruispunt N174-Steenweg op Meerhout-Hezemeer). Zo verhoogt ook de veiligheid van en het rijcomfort voor fietsers opmerkelijk. Zij moeten immers de op- en afrit niet meer kruisen.

Tot slot willen we met de aanleg van een nieuwe carpoolparking met 74 parkeerplaatsen en fietsenstalling (ten zuiden van de rotonde) carpoolen aantrekkelijker maken en het aantal auto’s op de (snel)wegen doen dalen. 

N174 Laakdal Nieuwebaan Heikant Geel-Oost - ontwerp

Timing en impact?

Voorbereidende werken en afronden archeologisch onderzoek

De eerste voorbereidende werken zijn in 2021 opgestart (ontbossing, archeologisch onderzoek, nutsleidingen,...). Wegen en Verkeer maakte vanaf begin maart het terrein bouwrijp tussen de Nieuwe Baan en de op- en afrit van de E313 richting Hasselt. Eerder werd hier al een oude woning afgebroken. In maart zijn daar bomen en beplanting gerooid, zodat er vervolgens archeologisch onderzoek kon plaatsvinden. Via proefsleuven en boringen werd gekeken of er archeologische interessante elementen aanwezig zijn in de ondergrond. Tegelijk werden er ook al enkele voorbereidende nutswerken uitgevoerd.

Omwille van enkele vondsten in de ondergrond kon het archeologisch onderzoek pas in de zomer van 2021 worden afgerond.  

Verloop hoofdwerken

Na afloop van het archeologisch onderzoek op het zuidelijk terrein werd de startdatum voor de voorbereidende werken voor de bouw van de rotonde vastgelegd op woensdag 1 september 2021.

In de eerste fase legt de aannemer een tijdelijke werfweg aan voor het noord-zuidverkeer op de Nieuwe Baan. De aanleg van de werfweg duurt tot 29 september en gebeurt buiten de rijweg, waardoor er nauwelijks hinder is voor het verkeer.
 
De effectieve bouw van de nieuwe rotonde start op 30 september. Vanaf dan passeert het noord-zuidverkeer de werfzone via de pas aangelegde werfweg.
 
Ook de op- en afritten van de E313 blijven, op 2 à 3 weken na, altijd bereikbaar tijdens de werken. Er worden omleidingen gesignaleerd.

Voor fietsers langs de N174 wordt een omleiding in beide richtingen voorzien.

Meer informatie over de hinder en de verkeersmaatregelen vindt u onder 'actuele hinder'.