Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Nieuwe Baan, Heikantstraat en Hezemeer

Herinrichting kruispunt Nieuwe Baan, Heikantstraat en Hezemeer

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N174

Wat en waarom?

Vlotter en veiliger verkeer rond complex Geel-Oost

De vernieuwing van het kruispunt van de Nieuwe Baan (N174) met de op- en afritten naar de E313 ‘Geel-Oost’ in Laakdal zit al geruime tijd in de pijplijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil deze plek vlotter en veiliger maken voor alle weggebruikers. De moeizame onteigeningsprocedures zorgden voor enige vertraging in dit dossier. In het voorjaar van 2021 zijn de eerste voorbereidende werken gestart. 

De aansluiting van de op- en afrit van de E313 richting Hasselt op de Nieuwe Baan zal in de toekomst via een nieuwe dubbelstrooksrotonde gebeuren, zodat de doorstroming van het verkeer vlotter en veiliger kan verlopen. De huidige twee gevaarlijke kruispunten worden samengevoegd tot één overzichtelijke rotonde.
Die komt ter hoogte van het huidige kruispunt met de Heikantstraat. Deze straat wordt meteen vernieuwd tot aan de Steenweg op Meerhout. 

Verder voorzien we een breed, vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de N174 van net voor de nieuwe rotonde tot aan de ‘Triangel’ (kruispunt N174-Steenweg op Meerhout-Hezemeer). Zo verhoogt ook de veiligheid van en het rijcomfort voor fietsers opmerkelijk. Zij moeten immers de op- en afrit niet meer kruisen.

Tot slot willen we met de aanleg van een nieuwe carpoolparking met 74 parkeerplaatsen en fietsenstalling (ten zuiden van de rotonde) carpoolen aantrekkelijker maken en het aantal auto’s op de (snel)wegen doen dalen. 

N174 Laakdal Nieuwebaan Heikant Geel-Oost - ontwerp

Timing en impact?

Voorbereidende werken gestart

De eerste voorbereidende werken zijn in 2021 opgestart (ontbossing, archeologisch onderzoek, nutsleidingen,...). Wegen en Verkeer maakt vanaf begin maart het terrein bouwrijp tussen de Nieuwe Baan en de op- en afrit van de E313 richting Hasselt. Eerder werd hier al een oude woning afgebroken. In maart zijn daar bomen en beplanting gerooid, zodat er vervolgens archeologisch onderzoek kan plaatsvinden. Via proefsleuven en boringen wordt gekeken of er archeologische interessante elementen aanwezig zijn in de ondergrond. Tegelijk zullen er ook al enkele voorbereidende nutswerken uitgevoerd worden.

Ook in de week van 19 april vinden er nog ontbossingswerken plaats in de ‘Triangel’ (maandag-dinsdag-woensdag) en aan de carpoolparking Heikantstraat (woensdag-donderdag-vrijdag). De Heikantstraat en de carpoolparking zijn daardoor afgesloten vanaf 21 april. De Heikantstraat blijft bereikbaar vanaf de Steenweg op Meerhout. Parkeren kan op de tijdelijke parking in de Triangel.

Deze voorbereidende werken gebeuren op het openbaar domein naast de rijweg, waardoor er nauwelijks tot geen hinder voor het verkeer op de N174 is.   

Verloop hoofdwerken

De eigenlijke hoofdwerken gaan na afronding van het archeologisch onderzoek van start met de aanleg van een tijdelijke werfweg en de bouw van de rotonde. Deze duren een achttal maanden. Een concrete startdatum kunnen we vandaag nog niet zeggen, maar dit zal ten vroegste in de zomer zijn.  
Om de hinder te beperken, werkt de aannemer in verschillende fases.

  • De op- en afrit aan de zuidkant van de E313 (richting Hasselt)  blijven grotendeels bereikbaar, want ze worden tijdens de uitvoering slechts tijdelijk onderbroken, voor een periode van enkele weken. Er worden omleidingen gesignaleerd.
     
  • Verkeer op de N174 Nieuwe Baan zal steeds in beide richtingen kunnen blijven passeren tijdens de werken. Dit soms met behulp van een tijdelijke werfweg, werfverkeerslichten, of een korte omleiding via de Heikantstraat en Steenweg op Meerhout.

Meer informatie
Meer details over de timing en fasering van de werken en de verkeersmaatregelen volgen later.