Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting N70 in Melsele

Herinrichting N70 in Melsele

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Wat en waarom?

Veiligheid én leefbaarheid verhogen

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Beveren en Synductis werken samen aan de totale heraanleg van de N70 in Melsele. De aannemer zal de gewestweg aanpakken van de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de Snoeckstraat. Nieuwe veilige kruispunten met vrijliggende fietspaden en twee nieuwe ovondes beogen veiliger en vlotter verkeer langs de N70. Daarnaast krijgen de bussen een eigen busbaan, wordt zone 30 ingesteld in de schoolomgeving en legt men een groene doortocht aan langs het hele traject. 

Timing en impact

Uitvoering van de werken 

Nutswerken afgerond

De nutswerken zijn gestart in 2019 en intussen beëindigd, enkel de overkoppelingen moeten nog gebeuren (beperkte hinder). 

Heraanleg N70 vanaf januari 2021

De hoofdwerken starten na de werken op de N450 in Beveren, in januari 2021. De planning wordt nu opgemaakt. De hoofdwerken zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Het doorgaande verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de snelwegen. Voor plaatselijk verkeer is er tijdens het grootste deel van deze werken in de werfzone verkeer in één richting mogelijk (richting Beveren). Bij werken in smallere delen wordt de N70 volledig onderbroken. Het verkeer wordt omgeleid via de E17. Fietsers behouden steeds doorgang.

Aanleg bufferbekken start in september 2020

Vanaf 14 september 2020 start de aannemer wel al met de aanleg van een bufferbekken in de buurt van het Pareinpark. Op de gronden achter het Pareinpark, tussen fietspad Meersen en de provinciale waterloop, legt de aannemer een groot bufferbekken aan. Dat bufferbekken maakt onderdeel uit van de gescheiden riolering en speelt een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast. Het regenwater wordt straks in aparte buizen opgevangen en via de bestaande waterlopen afgevoerd. Bij hevige of langdurige regenval vangt het bufferbekken een deel van het water op en houdt het tijdelijk vast. Vanuit het bufferbekken infiltreert het overtollige water vervolgens langzaam in de grond of wordt het vertraagd afgevoerd. Zo voorkomen we wateroverlast in de directe omgeving.

N70 Beveren_situering bufferbekken

De werken voor de aanleg van het bufferbekken starten op 14 september en duren ongeveer 10 weken. In de eerste twee weken zijn ontbossingswerken gepland. Vervolgens start het grondwerk. Aansluitend moet ook de bestaande gracht tussen de N70 en het bufferbekken onderhouden en deels ingebuisd worden. Tijdens deze werken is er nog geen hinder op de N70. Er kan wel lokale hinder zijn op het fietspad Meersen door deze werken aan het bufferbekken en de bijhorende grondtransporten. Van 26 oktober tot 6 november is het fietspad tijdelijk afgesloten en wordt er een fietsomleiding voorzien langs de Hertogin Margarethalaan en Pareinlaan.
In het tabblad 'Actuele hinder' vind je meer informatie over de fietsmaatregelen.

Meer informatie
Meer details over de timing en de verkeersmaatregelen van de hoofdwerken kan u binnenkort op deze website terugvinden.