Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting N70 in Melsele

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Wat en waarom?

Veiligheid én leefbaarheid verhogen

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Beveren werken samen aan de totale heraanleg van de N70 in Melsele. De projectzone strekt zich uit over de N70 van aan de Essendreef tot net voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. Over een afstand van zo’n 2 kilometer ondergaat de gewestweg een grondige metamorfose. Bij de herinrichting gaat de nodige aandacht uit naar de veiligheid van alle weggebruikers.

Gescheiden rioleringsstelsel

 • Aparte rioolbuizen om regenwater en afvalwater gescheiden op te vangen en af te voeren.

 • Afkoppeling op privaat terrein om aan te sluiten op nieuwe riolering.

 • Bufferbekken achter Pareinpark om wateroverlast te voorkomen.

Vlotter en veiliger verkeer langs de N70

 • Nieuwe fietspaden aan beide zijden van de weg.

 • Vlotter openbaar vervoer dankzij aparte busbaan en lichtengeregelde doorgang voor de bussen op de ovondes.

 • Veilige schoolomgeving dankzij zone 30, kiss-and-ridestroken en veilige, stapsgewijze oversteekplaats.

 • Overzichtelijke weginrichting en snelheidslimiet van 50km/u voor lokaal en doorgaand verkeer in de rest van de projectzone.

Leefbaarheid in de omgeving verhogen

 • Meerdere veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers met middeneiland om in twee keer over te steken.

 • Comfortabele bushaltes met verhoogde perrons, schuilhuisjes en fietsenstalling.

 • Parkeermogelijkheden: langsparkeren aan één of beide zijden van de N70 en nieuwe parkeerzone t.h.v. de A. Farnèselaan.

 • Groener karakter door aanplant van bomen en struiken langs het hele traject.

N70 Beveren_ontwerpplan

Timing en impact

Planning van de riolerings- en wegenwerken

De hoofdwerken zijn in januari 2021 gestart en waren voorzien om ongeveer 2 jaar te duren. In januari 2022 werden de werken echter stilgelegd, omdat er een vervuiling in het grondwater was aangetroffen. Na een aanpassing van de omgevingsvergunning, kunnen de werken in augustus 2022 terug opgestart worden. 

De aannemer start tegelijkertijd in de derde en vierde fase. Dat is de zone die in januari al opgebroken is tussen de Sint-Elisabethstraat en de apotheek én het kruispunt met de Schoolstraat (N450). Dit kruispunt wordt dus meteen mee aangepakt om zo een deel van de opgelopen vertraging in te halen. De volledige zone vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met de Schoolstraat zou dan klaar kunnen zijn tegen het einde van het jaar, uitgezonderd de toplaag asfalt. De laatste fase tussen de Schoolstraat en de Carrefour volgt in 2023. Het streefdoel is om in mei 2023 alle werken klaar te hebben.

De N70 is volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. Het doorgaande verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de snelwegen. Voor plaatselijk verkeer zijn er lokale omleidingen in beide richtingen. 

N70 Beveren_ planning juni 2022

Meer informatie
Meer details over de timing en de verkeersmaatregelen van de hoofdwerken vindt u terug onder de rubrieken 'Actuele hinder' en 'Timing en fasering'.

Goed om te weten
Alle verkeersmaatregelen die we nemen in Melsele zijn vooraf doorgesproken met en goedgekeurd door de hulpdiensten. Zij zijn op de hoogte van alle afsluitingen en omleidingen en passen waar nodig hun aanrijroutes aan. In de straten waar enkelrichtingsverkeer geldt, mogen de hulpdiensten in geval van nood tegen de rijrichting in rijden.