Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting ovonde en fietsverbinding Sterre-Ardoyen

Herinrichting ovonde en fietsverbinding Sterre-Ardoyen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N60

Wat en waarom?

Vlottere en veiligere toegang tot campus Ardoyen

De campus Ardoyen in Zwijnaarde, langs de Grotesteenweg-Noord (N60), blijft groeien. Die groei zorgt ook voor meer verkeer van werknemers en klanten maar ook van leveranciers en studenten.

Omdat iedereen zich vlot en veilig moet kunnen verplaatsen van en naar de campus Ardoyen, onderzoeken het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de stad Gent en de Universiteit Gent hoe de campus beter ontsloten kan worden. Hierbij gaat er bijzondere aandacht naar duurzame vervoermiddelen zoals de fiets en de bus, maar ook het gemotoriseerd verkeer wordt niet vergeten.

Veiliger met fiets, bus en auto

Concreet worden er drie elementen onderzocht:

 1. Een betere fietsverbinding tussen de campus en de stad
 2. Een verbetering van de verkeerssituatie aan de ovonde
 3. Een betere doorstroming van het openbaar vervoer

Tip: klik op de pijl rechtsboven om de situeringskaart vergroot te bekijken.

Vorderingen van studies

Fietsverbindingen

 • Het studiewerk rond de fietsverbindingen is klaar. Zowel voor de fietsbrug als de aantakkingen (over de ringvaart tussen campus De Deyne en campus Ardoyen) is het fietstraject gekend. Ook het ontwerp van de brug is klaar.
 • De volgende stappen van deze studie bekijkt u op de subpagina 'Timing en fasering'.
 • De principes en het ontwerp van de fietsverbindingen, samen met enkele toekomstbeelden, vindt u terug op de subpagina 'Ontwerp en principes'.

Herinrichting van ovonde

 • De studie rond de herinrichting van ovonde is nog volop lopende. Hier worden verschillende scenario's onderzocht en gesimuleerd.
  • We kijken naar de veiligheid en oversteekmogelijkheden voor actieve weggebruikers, de plaats van het openbaar vervoer, de toegang tot het technologiepark en de doorstroming van het verkeer.
 • Vast staat dat de vormgeving van de ovonde drastisch zal veranderen. De principes bekijkt u op de subpagina 'Ontwerp en principes'.

Doorstroming van het openbaar vervoer

 • De studie voor doorstroming van het openbaar vervoer (van Gent Sterre, langs Ardoyen tot Eiland Zwijnaarde), de zogenaamde corridorstudie is bijna rond. Dit is een studie in samenwerking met De Lijn.
 • Deze doorstromingsstudie gaat over een openbaar vervoerscorridor tussen Gent-Sterre (N60) en De La Faillelaan (N469) in Merelbeke richting Eiland Zwijnaarde. 
 • De principes en het ontwerp van de corridor op de Grotesteenweg-Noord bekijkt u op de subpagina 'Ontwerp en principes'.

Voorlopig is voor de fietsverbinding een eerste budget voorzien van 7 miljoen euro. Voor de werken rond de doorstroming van het openbaar vervoer en de aanpassing van de ovonde zijn nog geen budgetten vastgelegd. 

Timing en impact?

Volgende stappen

Een concrete startdatum voor de werken is er vandaag nog niet.

De volgende stappen, voor de verschillende onderdelen van het project, worden toegelicht op de subpagina 'Timing en fasering'.