Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N184

Wat houdt de herinrichting in?

Op de volledige Plantin en Moretuslei, van aan de Quinten Matsijslei (excl. kruispunt) tot aan het Ringfietspad, verbreden we de fiets- en voetpaden, maken we de kruispunten overzichtelijker en compacter en krijgen de middenbermen meer groen. Ook de rijweg wordt mee vernieuwd. Voorafgaand aan deze werken wordt de riolering gedeeltelijk vernieuwd.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Over het hele tracé komen er fiets- en voetpaden van minstens 1,80 meter breed. Als er voldoende ruimte beschikbaar is, wordt het fietspad 2 meter breed. Naast het fietspad komt een strook van een halve meter als veiligheidszone tussen het fietsverkeer en het autoverkeer.

N184 Plantin en Moretuslei: doorsnede fiets
N184: fietstracé

Overzichtelijke kruispunten

Een deel van de afslagen net voor de verkeerlichten (zogenaamde bypasses), namelijk aan de Kroonstraat, de Nottebohmstraat, het Singelkruispunt en de afrit van de Ring naar de Luitenant Lippenslaan verdwijnen en worden mee in de lichtenregeling opgenomen. Verder worden alle kruispunten overzichtelijker en compacter ingericht. Zo verkleint de oversteeklengte voor de fietsers.

N184: kruispunten

Meer groen

De volledige straat wordt ook vergroend. Waar er voldoende ruimte beschikbaar is worden er bomen tussen de parkeervakken voorzien. Ook de huidige middenbermen worden voorzien van meer groen.

N184: groen

Belangrijke invalsweg

De straat blijft een belangrijke invalsweg voor zowel fietsers, automobilisten als voor het openbaar vervoer. Ook voor de brandweer en voor uitzonderlijk vervoer (tot 44 ton) blijft deze route belangrijk.

Het verkeer beschikt ook na de heraanleg over twee rijstroken in elke richting met tussen de twee richtingen een middenberm, afhankelijke van de beschikbare ruimte. De snelheid op de Plantin en Moretuslei blijft 50 km/uur. Er worden verschillende laad- en loszones voorzien. 

De bushaltes op de Plantin en Moretuslei blijven grotendeels op dezelfde plaats als vandaag. Enkel de busstop ter hoogte van de Provinciestraat komt, in de rijrichting naar de stad, voor het kruispunt te liggen. Ook nieuw is dat de bus halteert op de rijweg. Hier is het voetpad iets verhoogd zodat de reizigers makkelijk kunnen instappen. Ook de bussen voor het zwembad krijgen een stopplaats. Het openbaar vervoer zal in de toekomst stoppen op de rechtse rijstrook aan de voorziene bushaltes.

Aansluiting Provinciestraat

Samen met De Lijn wordt het braakliggende terrein op de hoek van de Provinciestraat en de Plantin en Moretuslei ingericht met een nieuwe tramhalte. Hierdoor kan de tram in een rechtere lijn het kruispunt oversteken vanuit de Rolwagenstraat. Zo wordt het kruispunt heel wat overzichtelijker voor alle gebruikers.

N184: Provinciestraat

Renovatie brug Luitenant Lippenslaan (complex Borgerhout)

  • De brug over de Ring (1) krijgt een grondige renovatie en we leggen een nieuw wegdek aan op het kruispunt met de Singel (2).
  • We vernieuwen de fiets- en voetpaden. Aan het kruispunt met de Singel komen ruime wachtzones en tweerichtingsfietsoversteken voor fietsers langs de Singel (3).
  • Ook het kruispunt van het Ringfietspad wordt mee vernieuwd (4).
  • De bypasses aan het kruispunt met de Singel en aan de afrit komende van Antwerpen-Zuid verdwijnen (5), waardoor er minder conflicten ontstaan tussen afslaand verkeer en fietsers.
  • We vormen afrit 3 Borgerhout om tot een compacter kruispunt (6).
N184: complex Borgerhout