Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van Gistelse Steenweg

Herinrichting van Gistelse Steenweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N367

Wat en waarom?

Herinrichting voor vlot en veilig verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Brugge plannen de herinrichting van de Gistelse Steenweg (N367). Met de herinrichting wordt de verkeersveiligheid en doorstroming op deze belangrijke toegangsweg naar Brugge grondig verbeterd voor zowel fietsers als automobilisten. Er zal ook extra aandacht worden besteed aanmeer groen.

Wat verandert er?

  • De smalle fietsstroken langs de Gistelse steenweg (N367) worden vervangen door brede, verhoogde fietspaden.
  • Het wegdek wordt volledig vernieuwd met het oog op comfortabele fiets- en voetpaden.
  • De kruispunten worden veiliger gemaakt voor overstekende fietsers.
  • De schoolzone ter hoogte van basisschool Sint-Lodewijkscollege wordt heraangelegd waardoor leerlingen de school veiliger kunnen in- en uitrijden.
  • De bushaltes worden vernieuwd en krijgen een verhoogd perron zodat reizigers gemakkelijk de bus kunnen op- of afstappen.
  • Het kruispunt met de Prins Leopold II-laan wordt helemaal vernieuwd.
  • De Platse wordt opnieuw aangelegd en krijgt meer groen.
  • Er worden zo veel mogelijk bomen voorzien.
  • Ondergronds wordt er gescheiden riolering aangelegd.

Timing en impact?

Nog geen uitvoeringsdatum

Een concrete startdatum van de herinrichting is er nog niet. Die is afhankelijk van de voorbereidende werken en administratieve procedures. De herinrichting gebeurt sowieso in verschillende fases om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer er meer info is over de startdatum van de werken of de concrete hinder, leest u dat op deze webpagina.

Tip: klik op de pijlen links en rechts om de verschillende toekomstbeelden van de Gistelse Steenweg te bekijken. Beeld 1 toont de omgeving ter hoogte van de basisschool van het Sint-Lodewijkscollege, beeld 2 toont de omgeving ter hoogte van het kruispunt met de Robrecht van Vlaanderenlaan en beeld 3 toont de omgeving ter hoogte van het kruispunt met de Burggraaf de Nieulantlaan.