Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van R8 in Kortrijk-Noord

Herinrichting van R8 in Kortrijk-Noord

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

R8

Wat en waarom?

Veiliger en vlotter op Kortrijkse Ring

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne onderzoeken hoe de Kortrijkse Ring (R8) ter hoogte van Kortrijk-Noord, voor de zone tussen de spoorlijn en de Leie, heringericht kan worden.

Bijna overal is de R8 ingericht als een autosnelweg met twee rijstroken in elke rijrichting. Maar de R8 tussen de spoorlijn Brugge-Kortrijk en de Leie ziet er nog niet zo uit: er zijn kruispunten met verkeerslichten en directe erftoegangen en parkeerplaatsen sluiten rechtstreeks op de R8 aan. Dat maakt de weg niet overzichtelijk en zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties en soms lange wachtrijen.

Toekomstvisie voor Kortrijkse Ring

  • Doorgaand en lokaal verkeer moeten van elkaar gescheiden worden.
  • De R8 moet verder doorgetrokken worden in de middenbermen.
  • Er moeten vlotte op- en afritten komen naar de verschillende ventwegen, zoals op andere plekken langs de R8.
  • De ventwegen moeten ingericht worden op maat van lokaal verkeer, fietsers en voetgangers.
  • Het moet veiliger en vlotter worden op de R8 voor alle weggebruikers.
  • De omgeving moet comfortabel, groen en aangenaam zijn.

Deze kaarten tonen het onderzoeksgebied van deze studie: de R8 in Kortrijk-Noord tussen de spoorlijn Brugge-Kortrijk en de Leie. Klik op de kaart of de pijl rechtsboven om de kaarten vergroot te bekijken.

Timing en impact?

Verschillende stappen doorlopen

Om de herinrichting van de R8 te onderzoeken, moeten er eerst nog een aantal stappen doorlopen worden.

  • Het aangestelde studiebureau Arcadis bracht de bestaande verkeersintensiteiten en -stromen in kaart door verkeerstellingen uit te voeren tussen zaterdag 27 januari en zaterdag 3 februari 2024. Er werd onder andere geteld met behulp van camera’s die tijdelijk geïnstalleerd werden ter hoogte van kruispunten. De gegevens van de weggebruikers die geteld werden, worden anoniem verwerkt.
  • Om zicht te krijgen op de knelpunten en bevindingen van de buurt en gebruikers van de R8, werd er in het voorjaar van 2024 een digitale bevraging gelanceerd. De resultaten hiervan worden meegenomen in het verdere onderzoek. 

Volgende stappen: opmaak van startnota

Later in 2024 gaat het studiebureau aan de slag met de opmaak van een startnota. Die startnota analyseert de bestaande toestand, beschrijft knelpunten binnen het projectgebied en licht toe wat de doelstellingen van het project zijn. De resultaten van de bevraging en gesprekken met de buurt helpen het studiebureau om de knelpunten in kaart te brengen en de startnota uit te werken.

Na de opmaak van de startnota, werkt het studiebureau een project-milieueffectenrapport (project-MER) uit, waarin de te onderzoeken voorstellen onderzocht worden op hun impact op het milieu in al haar verschillende aspecten. Daarnaast wordt er ook een projectnota opgemaakt, rekening houdend met de resultaten uit het project-MER. Als de projectnota is goedgekeurd en het project-MER is afgewerkt, kan de aanvraag van de omgevingsvergunning opstarten.

Elk project van Wegen en Verkeer doorloopt een vaste reeks administratieve stappen vóór de eerste spadesteek plaatsvindt. U leest alles over deze stappen op deze pagina.