Overslaan en naar de inhoud gaan

Herstelling brugvoegen viaduct van Merksem

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R1

Twee brugvoegen op het viaduct van Merksem (R1) verkeren in slechte staat: één richting Gent en één richting Nederland. In oktober voerden we een grondige, tussentijdse ingreep uit aan de beschadigde voeg richting Nederland. Die brugvoeg is nu beter beschermd tegen de druk die wordt uitgeoefend door het passerende verkeer. De ingreep moet verdere schade aan de voeg voorkomen en moet toelaten de periode tot de volledige vernieuwing, vanaf 23 januari 2023, te overbruggen. De brugvoeg richting Gent vertoont minder beschadiging. Tijdens het weekend van 16 december 2022 voerden we enkele dringende herstellingsingrepen uit om te vermijden dat de schade verder zou toenemen. Tijdens het weekend van 20 januari 2023 vervangen we preventief enkele onderdelen die nog intact zijn.

Wat en waarom?

Brugvoegen in slechte staat

Twee meervoudige brugvoegen op het viaduct van Merksem verkeren in slechte staat. Bruginspecteurs en ingenieurs van AWV volgen de toestand van de voegen nauwgezet op. Een definitieve herstelling staat op de planning vanaf 20 januari 2023.

Het viaduct van Merksem is opgebouwd uit twee weg- of brughelften. Die zijn onafhankelijk van elkaar gebouwd. De brugvoegen waaraan schade is vastgesteld, zijn beide meervoudig. Het gaat dus om een zelfde type voeg, maar ze zijn niet met elkaar verbonden. Op het gehele viaduct liggen er twee van zulke voegen. Eentje in de richting van Nederland en één in de richting van Gent. Beide voegen verwerken dagelijks een zware impact van het verkeer.

Brugvoeg richting Gent

De brugvoeg richting Gent vertoont beginnende schade aan de onderzijde. Eind 2022 verving de aannemer enkele voegprofielen en de beschadigde onderdelen, om verdere schade aan de voeg te voorkomen. Tijdens het weekend van 20 januari 2023 vervangen we preventief enkele onderdelen die nog intact zijn

Brugvoeg richting Nederland

De brugvoeg richting Nederland werd in oktober tijdelijk hersteld. We vernieuwen ze volledig van 23 tot 31 januari 2023.

Na overleg met de afdeling ‘Expertise Beton en Staal (EBS)’ van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, bracht een aannemer metalen platen aan over de volledige lengte en breedte van de brugvoeg richting Nederland. Die platen beschermen de voeg en vermijden dat verdere schade ontstaat. Concreet gaat het over 14 platen - 1,20 meter breed, 1,60 meter lang en 3 cm dik - die verankerd zijn in de betonnen balk net voor de voeg. Aan één zijde hebben we de platen dus verankerd en aan de andere kant kunnen de platen nog bewegen. Dat is nodig om de functie van de brugvoeg te behouden. Een voegovergang laat beweging toe van de brugconstructie, want omwille van temperatuurverschillen kan materiaal uitzetten of inkrimpen. De platen bedekken de voeg wel volledig. Wanneer we de nieuwe brugvoeg plaatsen, verwijdert de aannemer eerst de platen en breekt hij het beton op

Timing en impact?

Ernstige verkeershinder verwacht

De brugvoeg richting Gent werd hersteld tijdens het weekend van 16 tot 19 december 2022. Tijdens het weekend van 20 tot 23 januari 2023 vervangen we preventief enkele onderdelen die niet beschadigd zijn. We werken van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. Na de herstelling van de voeg richting Gent vernieuwen we de brugvoeg richting Nederland. De werken duren van maandagavond 23 januari 21.00 uur tot dinsdagochtend 31 januari 05.00 uur. Beide werken zullen naar alle waarschijnlijkheid ernstige verkeershinder veroorzaken.

Meer informatie over de timing en impact van de herstelling richting Gent vind je hier. Meer weten over de hinder van de werken richting Nederland? Lees er hier alles over. Meer informatie en advies over alternatieve routes en eventuele omleidingen vind je op deze pagina.