Overslaan en naar de inhoud gaan

Ingrepen voor veiliger fietsen langs Scheldelaan in Antwerpse haven

De fietsmaatregelen: timing & hinder

De fietsmaatregelen: timing & hinder

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N101
fietsingrepen

1. Verwijderen fietsoversteek ter hoogte van Tijsmanstunnel-West

Uitgevoerd in 2019.

2. Verwijderen fietsoversteek ter hoogte van op- en afrit R2

Uitgevoerd in 2019.

3. Verwijderen fietsoversteken & toevoegen bypass aan lichtenregeling

Uitgevoerd in 2019.

4. Ontsluiting Evonik: aanleg fietspad

Uitgevoerd in 2019.

5. Opwaarderen fietspad (zijde bedrijven)

Gepland in 2021. Dit punt wordt meegenomen tijdens het geplande structureel onderhoud op de Scheldelaan tussen complex Lillo en de Boudewijnsluis.

6. Ontsluiting Covestro

Gepland in 2021. Dit punt wordt meegenomen tijdens het geplande structureel onderhoud op de Scheldelaan tussen complex Lillo en de Boudewijnsluis.

7. Opwaarderen fietspad (zijde bedrijven)

Gepland in 2021. Dit punt wordt meegenomen tijdens het geplande structureel onderhoud op de Scheldelaan tussen complex Lillo en de Boudewijnsluis.

8. Ontsluiting Covestro: aanpassen fietspad 

Vanaf maandag 21 september 2020 start de aanpassing aan het fietspad van de Scheldelaan ter hoogte van ‘Covestro Parking Midden’. Aan de inrit van de parking komende van het noorden, wordt het fietspad haakser aangelegd om de fietsveiligheid te verbeteren. Tijdens de werken, die zo’n twee weken zullen duren, kunnen fietsers steeds langs de werfzone passeren via een tijdelijke corridor. Hiervoor wordt de rechterrijstrook van de Scheldelaan komende van het noorden plaatselijk ingenomen. De parking blijft steeds bereikbaar via de in- en uitrit aan de verkeerslichten.

9. Ontsluiting Lanxess: aanleg fietsoversteek en lichtengeregeld kruispunt

De vergunningsaanvraag voor deze werken is lopende. De werken starten vermoedelijk midden oktober 2020.

10. Ontsluiting Vopak: aanpassen fietsoversteek en kruispunt

Vanaf maandag 17 augustus 2020 wordt de ingreep ter hoogte van de Vopak Terminal ACS (nr. 10) uitgevoerd. Aan het kruispunt van de Scheldelaan met de Kruisschansweg wordt de huidige dubbelrichtingsfietsoversteek over de Scheldelaan langs de westzijde van het kruispunt verplaatst naar de oostzijde. Door de fietsoversteek te verplaatsen zal deze beter aansluiten op de toegangspoort naar het terrein van Vopak. De nieuwe oversteekplaats wordt ook aangesloten op het fietspad van de Boudewijnweg en met de toegangspoort van Vopak. De fietsoversteek in de Kruisschansweg wordt vernieuwd en schuift iets op ten opzichte van de huidige  locatie. 

De werken aan het kruispunt ter hoogte van Vopak duren tot 9 oktober 2020. De hinder voor het verkeer blijft beperkt. Het kruispunt blijft altijd open en ook op de Scheldelaan blijft er steeds verkeer in beide richtingen mogelijk. Wel wordt ter hoogte van de werfzone langs beide kanten de linkerrijstrook ingenomen. Verkeer op de Scheldelaan moet er dus over één rijstrook in beide richtingen passeren. Op de Kruisschansweg/Meestofbrug blijven de twee rijrichtingen volledig beschikbaar. Doorgang voor fietsers wordt te allen tijde verzekerd.

11. Aanleg fietspad in Boudewijnweg en aanpassing aansluiting Boudewijnbrug

Gepland in 2021. Het Havenbedrijf Antwerpen zal dit punt realiseren. 

12. Ontsluiting Total: opwaarderen fietspad (zijde bedrijven)

Gepland in 2021. Dit gebeurt door het Havenbedrijf Antwerpen, maar is omwille van de werken aan de Boudewijnbrug uitgesteld naar 2021. 

13. Ontsluiting Total: aanleg fietsoversteek + heraanleg toegang parking en bushalte

Gepland in 2021. Wordt samen met punt 12 uitgevoerd.

14. Ontsluiting Total: aanpassen markering bestaand kruispunt

In voorbereiding, nog geen concrete timing.

15. Ontsluiting Total: aanpassen markering bestaand kruispunt

In voorbereiding, nog geen concrete timing.

16. Verbeteren fietsoversteekbaarheid kruispunt Polderdijkweg

In voorbereiding, nog geen concrete timing.

17. Verbeteren fietsoversteekbaarheid kruispunt Kastelweg

In voorbereiding, nog geen concrete timing.