Overslaan en naar de inhoud gaan

Kruispunt Liersesteenweg met Schrieksesteenweg en Pijpelstraat in Heist-op-den-Berg wordt rotonde

Kruispunt Liersesteenweg met Schrieksesteenweg en Pijpelstraat in Heist-op-den-Berg wordt rotonde

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N10

Het kruispunt van de Liersesteenweg (N10) met de Pijpelstraat en de Schrieksesteenweg in Heist-op-den-Berg zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) omvormen tot een rotonde. In één beweging leggen we vanaf het kruispunt met de Raamstraat tot voorbij de nieuwe rotonde vrijliggende fietspaden aan. Ook vernieuwen we in samenwerking met de rioolbeheerders Pidpa en Aquafin de riolering. Dit project is onderdeel van de volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Een overzicht van de vier deelprojecten vindt u op deze pagina.

Wat en waarom?

De projectzone

De projectzone op de Liersesteenweg (N10) start vlak voor het kruispunt Raamstraat met Moerstraat (ter hoogte van huisnummers 60 en 69) en eindigt voorbij het kruispunt Schrieksesteenweg met Pijpelstraat (tot en met huisnummer 33). Op de Schrieksesteenweg eindigen de werken vlak voor de zijstraat Het Moer en in de Pijpelstraat voor de huisnummers 80 en 97. Lees hieronder wat we precies aanpassen en vernieuwen.

Kruispunt Pijpelstraat met Schrieksesteenweg wordt rotonde

Het kruispunt van de Pijpelstraat en Schrieksesteenweg in Booischot is momenteel een gevaarlijk kruispunt. Om alle verkeersstromen gelijk te trekken, vormen we dit kruispunt om tot een rotonde. Een rotonde kan bovendien eenvoudig gebruikt worden als keerpunt. Buiten de rotonde komen veilige fiets- en voetgangersoversteken zodat het kruisen in twee tijden kan gebeuren. Op de rotonde voorzien we nog een overrijdbaar middengedeelte voor uitzonderlijk vervoer. Net zoals nu ook het geval is bij de nieuwe rotondes aan de Broekmanstraat en de Lostraat.

Eenvormig wegbeeld op N10

De volledige N10 wordt heringericht naar hetzelfde wegbeeld. Dat houdt in:

  • beperken van conflicterende afslagbewegingen, 
  • voorzien van de nodige keerpunten ter hoogte van de meest prominente kruispunten. 

De kruispunten ter hoogte van de Broekmanstraat en de Lostraat werden in functie daarvan al aangepast.

Vrijliggende fietspaden

Net zoals de andere projecten op de N10 leggen we vrijliggende fietspaden aan. De fietspaden worden 2,50 meter breed en gescheiden van de rijweg door een gracht. Ter hoogte van het kruispunt Raamstraat met Moerstraat komt een fiets- en voetgangersoversteek met een middenberm. Zo kunnen fietsers en voetgangers veilig in twee bewegingen de N10 kruisen.

Veilige en comfortabele bushaltes met verhoogd perron

Het nieuwe ontwerpplan werd afgetoetst met De Lijn. De bushaltes ‘Booischot Pijpelstraat’ worden vernieuwd op basis van de huidige normen voor toegankelijkheid. Voor de bushalte richting Booischot blijft de bus halteren op de rijweg. De halte richting Pijpelheide krijgt een verhoogd perron met schuilhuisje. Hierdoor kunnen reizigers in alle comfort in- en uitstappen en wordt de bushalte een stuk toegankelijker voor rolstoelgebruikers en slechtzienden. Het fietspad loopt achter de busperrons door, zodat fietsers en in- en uitstappende reizigers niet in conflict komen.

Bushalte met verhoogd perron.

Nieuwe gescheiden riolering

Met het oog op duurzaam waterbeheer vernieuwen de rioolbeheerders Pidpa en Aquafin de riolering over het hele traject. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, dat het regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. Elk gebouw in de projectzone krijgt dus een extra aansluitpunt om het afvalwater en het hemelwater apart af te voeren. De rioolbeheerders stellen hiervoor een afkoppelingsdeskundige aan die bij u langskomt om de nodige uitleg te geven. In overleg met hem of haar wordt er een afkoppelingsplan opgesteld.

In de noordwestelijke hoek van de rotonde komt een bufferbekken om het regenwater op te vangen.

Timing en impact?

Omgevingsvergunning verkregen

Midden 2023 werd een omgevingsvergunning aangevraagd. Die hebben we verkregen in het najaar van 2023. De volgende stap is nu het aanstellen van een aannemer.

Nutswerken starten in voorjaar 2024

Ten vroegste in het voorjaar van 2024 starten de nutsbedrijven met het vernieuwen van hun kabels en leidingen. Die werken duren ongeveer vier maanden. Aansluitend starten de riolerings- en wegeniswerken die een zevental maanden zullen duren. Tijdens de werken zal verkeer richting Lier altijd kunnen passeren. Het verkeer richting Aarschot volgt dan een omleiding. Meer details vindt u op deze pagina zodra bekend.