Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R40

Verkeerssituatie tot en met midden november 2022

De werken van fase 3 aan Gent-Dampoort zijn gestart op 9 november 2021. De aansluitingen op de Koopvaardijlaan en de Antwerpsesteenweg zijn in deze periode afgesloten voor het verkeer. Op 14 februari 2022 startten ook de wegen- en rioleringswerken in de Koopvaardijlaan.

Fietsers en voetgangers:
 • Langs de werfzone voorzien we een afgescheiden fiets- en voetpad voor fietsers en voetgangers komende van de Antwerpsesteenweg en de Land van Waaslaan. 
 • De oversteekplaats achter de spoorwegbrug blijft deels open zodat fietsers en voetgangers komende van de Antwerpsesteenweg en de Land van Waaslaan richting station niet moeten rond rijden.
 • Fietsers en voetgangers komende van het station of de stad richting Oostakker en Sint-Amandsberg fietsen op de rijbaan via het Antwerpenplein naar de Land van Waaslaan.
 • De Kleindokkaai blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers. 
 • De fietspaden op de Koopvaardijlaan worden opengebroken met de rijbaan. Fietsers volgen van en naar de Koopvaardijlaan een omleiding via de Ravelijnstraat en Kleindokkaai. 
 • Tijdens de werken aan de Pilorijnstraat (1 augustus tot en met 16 augustus) steken voetgangers over en wandelen op het voetpad aan de zijde waar geen werken zijn.
Fietsers die naar station Gent-Dampoort willen:
 • Komende uit Sint-Amandsberg en Oostakker gebruikt u liefst de fietstunnel via de Dendermondsesteenweg om zo de fietsenstalling voor het station te bereiken.
Bussen:
 • De bushaltes ter hoogte van de Antwerpsesteenweg en het Antwerpenplein zijn verplaatst naar de Kasteellaan, Dampoortstraat en Hagelandkaai. Meer info vindt u op www.delijn.be/dampoort en de routeplanner van De Lijn delijn.be/routeplanner.
 • Aangepaste busbediening. De bussen van De Lijn zullen een aangepast traject rijden. Bussen die de Antwerpsesteenweg volgen, zullen via de Schoolstraat naar de Land van Waaslaan rijden en zo verder naar de Dampoort. De staduitwaartse lijnen volgen hun normale route.
 • Voor de omgeving Afrikalaan heeft stad Gent haar pendel Weba tijdelijk aangepast: haltes Lübeckstraat + Kajuitstraat (thv Aziëstraat) werden tijdelijk aan de route toegevoegd. Via deze pendel kan men vanaf de Lübeckstraat naar het centrum (haltes St-Jacobs – St-Anna) reizen. Scholieren naar de Muide kunnen gebruik maken van pendel tot halte Kajuitstraat en te voet naar Muidestation gaan voor overstap op lijn 6.

Trein:
 • Het NMBS-station Gent-Dampoort is steeds bereikbaar en toegankelijk.

Gemotoriseerd verkeer:
 • Verkeer blijft in beide richtingen rijden onder de spoorwegbrug aan het Oktrooiplein.
 • De Antwerpsesteenweg is vanaf het kruispunt met de Grondwetlaan afgesloten voor stadinwaarts verkeer.
 • Verkeer van de Antwerpsesteenweg naar de Dampoort wordt omgeleid via de Land van Waaslaan en gebruikt de spoorwegboog die normaal geldt voor staduitwaarts verkeer. 
 • Verkeer richting de Land van Waaslaan, wordt omgeleid via de vierde spoorwegboog en neemt dan een tijdelijke route over de afgeschafte bushaltes.
 • Verkeer richting de Dendermondsesteenweg volgt de normale weg.
 • De Koopvaardijlaan is afgesloten voor doorgaand verkeer maar wel nog bereikbaar via de Afrikalaan.

Van maandag 1 augustus tot en met 16 augustus werken stad Gent en Farys in de Pilorijnstraat. Zij zorgen voor de heraanleg van het voetpad aan de oneven zijde van de rijbaan en voor de rioolaansluitingen. Gemotoriseerd verkeer volgt hierdoor een omleiding via de Engelbert van Arenbergstraat.

Wilt u de Afrikalaan of de Koopvaardijlaan met de wagen of vrachtwagen bereiken dan kan dat via de R4 en de Vliegtuiglaan. Ofwel volgt u de omleiding via de Muide of Meulestedebrug (+3,5 ton). 

Extra maatregelen tijdens fase 3

Om sluipverkeer en overlast in de omgeving tegen te gaan voeren we in Sint-Amandsberg een aantal bijkomende maatregelen in.

1) Fietsdoorsteek via Antwerpenplein

We merkten dat fietsers de huidige omleiding richting Sint-Amandsberg en Oostakker via de oversteek aan de Dendermondsesteenweg  niet volgen en via de rijbaan langs het busplein naar de Land van Waaslaan fietsten. Daarom passen we de omleiding aan zodat dit toch veilig kan gebeuren en voorzien we omleidingsborden via het Antwerpenplein  Een win-winscenario op alle vlakken: fietsers hoeven geen auto’s te kruisen, maar kunnen ook blijven doortrappen en winnen hierdoor aan tijd en comfort.

2) Eenrichtingsverkeer Antwerpsesteenweg en Schoolstraat

De Antwerpsesteenweg is afgesloten voor doorgaand verkeer richting Dampoort tussen het kruispunt met de Grondwetlaan en de Schoolstraat. De Antwerpsesteenweg is, met uitzondering van de zone tussen de Kogelstraat en Pilorijnstraat, enkelrichting staduitwaarts tussen Dampoort en de Grondwetlaan. De Schoolstraat zelf wordt eenrichtingsverkeer richting Land van Waaslaan omdat De Lijn tijdens de werken via deze weg naar Dampoort zal rijden. De Schoolstraat mag enkel gebruikt worden door De Lijn, hulpdiensten, de afvalophaling, taxi’s en verkeer dat ter plekke moet zijn.

3) Rijrichting Halvemaanstraat en Visitatiestraat aangepast

Om te vermijden dat de druk op de Land van Waaslaan te groot wordt, en om de wijk ten noorden van de Antwerpsesteenweg en de vele handelszaken op de Antwerpsesteenweg bereikbaar te houden zullen de verkeersstromen beter gespreid worden. Daartoe worden volgende maatregelen genomen:

 • De rijrichting van de Visitatiestraat wordt omgekeerd. Het wordt dus mogelijk om de Visitatiestraat in te rijden vanaf de Grondwetlaan. Omgekeerd kan dus niet meer. De Visitatiestraat tussen de Antwerpsesteenweg en het Campo Santoplein behoudt wel de huidige rijrichting.
 • De Striemenbergstraat en Moerlandstraat worden eenrichtingsverkeer van de Visitatiestraat richting Hogeweg. Op dit moment rijden bestuurders in de omgekeerde richting.
 • De rijrichting van de Halvemaanstraat tussen de Spijkstraat en de Antwerpsesteenweg wordt omgekeerd. Verkeer kan dus vanuit de Halvemaanstraat de Antwerpsesteenweg oprijden maar niet meer omgekeerd. 
 • In de Engelbert van Arenbergstraat blijft eenrichtingsverkeer van de Land van Waaslaan naar de Antwerpsesteenweg behouden om te vermijden dat sluipverkeer over grotere afstand via de Halvemaanstraat en de Engelbert Van Arenbergstraat zou rijden.
4) Eenrichtingsverkeer Heiveldstraat en Jef Crickstraat

De Heiveldstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer richting centrum vanaf de Jef Crickstraat. Fietsers mogen in twee richtingen blijven rijden, maar het autoverkeer rijdt in één richting tussen de kruispunten met de Bromeliastraat en de Jef Crickstraat. Ook de Jef Crickstraat zelf wordt eenrichtingsverkeer (naar de N70). Enkel hulpdiensten mogen er bij uitzondering in twee richtingen door. Er komt een kiss & ride-zone halfweg de Jef Crickstraat om gevaarlijke situaties aan de schoolomgeving te vermijden.

5) Eenrichtingsverkeer in de Everstraat richting Antwerpsesteenweg (N70a)

De Everstraat wordt eenrichtingsverkeer van de Nieuwelaan (N70) richting de Antwerpsesteenweg (N70a). Fietsers en voetgangers blijven in beide richtingen rijden en wandelen.

6) Filter in Zavelput 

We knippen de Zavelput aan de kruising met de Palmendreef en plaatsen paaltjes zodat het niet mogelijk is om door te rijden. Dat betekent tijdelijk een aangepaste verkeerssituatie voor auto’s. Fietsers en voetgangers blijven in beide richtingen rijden en wandelen. 

 • Wat kan niet meer?

  • Rechts afslaan van de Antwerpsesteenweg (N70a) in Zavelput om de Nieuwelaan (N70) te bereiken is niet langer mogelijk. De Palmendreef blijft wel bereikbaar vanuit de Antwerpsesteenweg (N70a).

  • Rechts afslaan van de Quinten Metsijsstraat naar de Antwerpsesteenweg (N70a) en Palmendreef is niet langer mogelijk. Paaltjes in Zavelput aan de kruising met de Palmendreef verhinderen dat u naar de Antwerpsesteenweg (N70a) en Palmendreef rijdt. 

 • Wat moet u volgen?

  • Wil u Zavelput bereiken vanaf de Antwerpsesteenweg? Dan volgt u de omleiding via de Antwerpsesteenweg (N70a) en Nieuwelaan (N70).

  • Komt u van de Quinten Metsijsstraat? Dan kunt u enkel links afslaan in Zavelput richting Nieuwelaan (N70).

7) Uitgezonderd plaatselijk verkeer

Om te vermijden dat sluipverkeer door de woonwijk en door de schoolomgevingen rijdt, maken we heel wat straten ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

8) Meer handhaving door politie

Ondanks de vele en duidelijke signalisatie blijven weggebruikers verkeersmaatregelen negeren. Dat zorgt voor overlast en onveiligheid. De politie zal daarom intensiever controleren om ervoor te zorgen dat iedere weggebruiker de nieuwe en bestaande verkeersmaatregelen volgt, om het sluipverkeer te weren uit de woonkernen en om de snelheid te controleren. Afgelopen week werden zo 53 bestuurders op de bon geslingerd voor het negeren van het eenrichtingsverkeer op de Antwerpsesteenweg. De week ervoor werden 13 fietsers beboet die zich niet aan de verkeersregels hielden rond de werf. De komende weken zal ook de mobiele flitspaal ingezet worden om onder meer in de schoolomgevingen op snelheid te controleren.

9) Extra wegmarkeringen en signalisatie in de buurt van Dampoort

In Dampoort zijn extra wegmarkeringen en signalisatie aangebracht. Die tonen duidelijk de rijstroken waar bestuurders en fietsers mogen rijden. Op dit moment worden nog niet alle rijstroken benut en fietsers begeven zich soms op onduidelijk terrein. De extra wegmarkeringen en signalisatie moet zorgen voor een veiligere situatie en vlotter verkeer voor alle weggebruikers. Zo komt er bijkomende markering op de Land van Waaslaan, aan de fietsoversteek, en op de rotonde ter hoogte van de Kleindokkaai.