Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe brug over E34 in Assenede: project Stoepestraat

Nieuwe brug over E34 in Assenede: project Stoepestraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

E34

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt al geruime tijd aan de ombouw van de N49/E34 tot autosnelweg om de gewestweg veiliger en vlotter te maken.

Het project Stoepestraat is één van de projecten om de ombouw te realiseren. Het project bestaat uit een nieuwe brug over de E34 ter hoogte van de Stoepestraat in Assenede, een nieuwe verbindingsweg tussen de Stoepestraat en de Kanaalstraat in Zelzate en de verbreding van de zuidelijke parallelweg aan de N49 (Gavergrachtstraat). Hiervoor werkt het Agentschap Wegen en Verkeer samen met Aquafin en de gemeenten Assenede en Zelzate. 

Wat en waarom?

Volledig project

Wat houden de werken in?

Het bestaande gevaarlijke kruispunt van de Stoepestraat met de E34 verdwijnt. In de plaats komt er een brug over de E34 met langs beide zijden afgescheiden fietspaden.  Hier komen geen op- en afritten, dus het zal niet langer mogelijk zijn om de E34 op of af te rijden aan de Stoepestraat. Voor een goede uitwisseling met de E34 bouwen we een nieuwe verbindingsweg tussen de Stoepestraat en de Kanaalstraat (R4) in Zelzate. Ook de parallelweg die ten zuiden van de E34 ligt (Gavergrachtstraat) wordt verbreed. 

Overzichtskaart brug en verbindingsweg

Overzichtskaart brug en verbindingsweg

Detail nieuwe brug over E34 en aansluiting op Stoepestraat

Detail nieuwe brug over E34 en aansluiting op Stoepestraat

Flankerende maatregelen

De bouw van de brug heeft als gevolg dat verkeer dat voorheen ter hoogte van de Stoepestraat de E34 op- en afreed nu via de nieuwe parallelweg de E34 moet bereiken. Er heerst bezorgdheid dat veel verkeer echter via de Zelzatestraat en de Assenedesteenweg zijn weg zal zoeken. Om dat te vermijden hebben de gemeenten en het Agentschap Wegen en Verkeer een reeks maatregelen afgesproken die er voor zorgen dat doorgaand verkeer hier zoveel mogelijk weg blijft en de weg leefbaar blijft. 

Op korte termijn:

  • een vrachtwagensluis,
  • wegversmallingen en/of asverschuivingen
  • het kruispunt van de Stoepestraat met de Trieststraat en de Zelzatestraat wordt aangepast om het verkeer te sturen naar de parallelweg
  • het kruispunt van de Assenedesteenweg met de Kanaalstraat wordt aangepast in functie van de gewenste verkeersstromen.

Op langere termijn:

Een volledige herinrichting van de Zelzatestraat en de Assenedesteenweg. Deze studie wordt parallel opgestart, maar staat los van huidig openbaar onderzoek.

 

Timing en impact?

Stand van zaken 

Alle onteigeningen voor dit project zijn achter de rug en de werken zijn aanbesteed. Tegen de zomer van dit jaar hopen we de omgevingsvergunning te bekomen. Eenmaal we deze vergunning op zak hebben kunnen we de nutsmaatschappijen opdracht geven om hun werken uit te voeren. De nutsmaatschappijen komen nog voor de aanleg van de brug en de verbindingsweg langs om hun kabels en leidingen te vernieuwen en alle in onbruik geraakte voorzieningen te verwijderen.

Nutswerken 

In 2021 gaan de verschillende nutsmaatschappijen aan de slag. Zij werken langs Heideveld (de noordelijke parallelweg langs de E34) en langs de Stoepestraat. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, werken ze in verschillende fasen. De nutswerken zullen ongeveer 6 maanden duren. Op een paar korte uitzonderingen na, zal het verkeer in de Stoepestraat en Heideveld steeds mogelijk blijven. Ook de hinder voor de bewoners en ondernemers langs deze wegen wordt tot een minimum beperkt. Wanneer er toch hinder zal zijn voor het verkeer of aan de toegang tot een woning of handelszaak, zal de betrokken nutsmaatschappij daarover communiceren.

Communicatie  

  • In het kader van het openbaar onderzoek, organiseerden we op 25 februari 2021 twee online infomomenten waar we vooral de plannen en de flankerende maatregelen toelichtten. Bekijk de presentatie die we tijdens deze infomomenten gaven.
  • Tijdig voor de start van de werken voorzien we nog eens infosessies om u zo concreet mogelijk te informeren over de aanpak van de werken, de impact en uw bereikbaarheid.
  • Bij start en bij ingrijpende wijzigingen (voor het verkeer of voor bereikbaarheid) bussen we bewonersbrieven om u te informeren
  • Op deze webpagina kun je steeds een stand van zaken vinden over het project.
  • De snelste en makkelijkste manier om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in dit project is door je in te schrijven op de digitale nieuwsbrief. Dat kan je door op de inschrijvingsknop rechts bovenaan deze pagina te klikken.