Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

E34
N49
N448

Gefaseerde aanpak

De werken zijn gepland tussen 28 maart 2022 en eind 2023. We werken in fasen, om de hinder voor voor het verkeer, de buurtbewoners en de bedrijven te beperken. De wegenwerken en nutswerken worden grotendeels gelijktijdig uitgevoerd.

Voorbereidende werken

 • 28 maart – 19 april 2022: 
  • Paul Christiaenstraat: Het terrein in de Paul Christiaenstraat wordt voorbereid op de werken.
  • Nieuw rondpunt Stoepestraat: in het landbouwgebied ter hoogte van het nieuwe rondpunt aan de Stoepestraat (N448) leggen we steenslag. 
 • Begin mei tot bouwverlof 2022:  
  • Nieuwe brug over N49: aanleg van grond voor de nieuwe brug over de expresweg (N49).

Nutswerken

Van april 2022 tot september 2022 verplaatsen en vernieuwen de nutsbedrijven de leidingen voor gas, elektriciteit en telecommunicatie.

 • Fase 1 (begin april – eind april 2022): aan de fietstunnel onder de E34 en Kasteelstraat.
 • Fase 2 (midden april – juli 2022): Paul Christiaenstraat en Stoepestraat (N448) van huisnummer 22 tot het kruispunt met de Triestraat (noordkant van de rijbaan). 
 • Fase 3: (16 augustus – begin september): van kruispunt Trieststraat tot aan de Stoepestraat (N448) huisnummer 7a (zuidkant van de rijbaan).
 • Fase 4: (begin september – midden december 2022): overkoppelingen van huisaansluitingen op nieuwe leidingen en kabels in Stoepestraat en Paul Christiaenstraat.

Wegen- en rioleringswerken

 • Fase 1 (start 2 mei 2022): verlenging van bestaande fietstunnel onder N49 tot onder de nieuwe parallelweg en aansluitend aanleg van nieuwe weg vanaf Heideveld tot aan de Kanaalstraat (R4) inclusief de bouw van de aansluiting van de nieuwe weg op de Kanaalstraat (R4). 
 • Fase 2: (start eind september - midden februari 2023): heraanleg van de Stoepestraat (N448) en kruispunt met de Trieststraat.
 • Fase 3 (start 7 november 2022): bouw nieuwe brug over E3
 • Fase 4 (start 14 november 2022): heraanleg bestaande parallelweg Paul Christiaenstraat en aansluiting met de Stoepestraat (N448).

Het verbreden van de Gavergrachtstraat tussen het kruispunt met de Stoepestraat (N448) en Holstraat wordt gelijktijdig met de andere fasen uitgevoerd.

De planning is afhankelijk van een vlot verloop van de werken en goede weersomstandigheden.