Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe fietspaden langs Asserweg in Wiemesmeer, Zutendaal

Nieuwe fietspaden langs Asserweg in Wiemesmeer, Zutendaal

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N730

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige vernieuwing van de Asserweg (N730) in Wiemesmeer, Zutendaal. De weg wordt volledig heraangelegd vanaf het kruispunt met de Postesstraat tot aan het einde van de bebouwing. Voor fietsers komen er nieuwe fietspaden die het comfort en de veiligheid moeten verbeteren op deze veelgebruikte fietsroute. In dezelfde zone wordt ook de rijweg vernieuwd en komt er gescheiden riolering. De werken starten op 14 februari 2024. 

Wat en waarom?

De gemeente Zutendaal ligt in het oosten van de provincie Limburg. De Asserweg is doodlopend voor gemotoriseerd verkeer, maar genereert wel dorps- en fietsverkeer. Door de aanwezigheid van de NATO-vliegbasis rijden hier ook geregeld militaire voertuigen. Vandaag geldt op de Asserweg al overal voorrang van rechts en een snelheidsbeperking van 50 km/u, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.   

Meer comfort en veiligheid voor functioneel en recreatief fietsverkeer 

AWV wil de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verbeteren. De Asserweg maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) dat functionele fietsverplaatsingen zoals woon-werkverkeer wil aanmoedigen en sluit ook aan op het recreatief fietsroutenetwerk.

De fietsvoorzieningen stemmen nog niet overeen met de actuele kwaliteitsvereisten. Bovendien beschikt niet het hele tracé over fietspaden. Nieuwe fietspaden aan weerszijden van de Asserweg dringen zich dan ook op en zullen voor meer comfort en veiligheid zorgen op dit belangrijke fietstraject. AWV vernieuwt ook het wegdek over het volledige tracé. 

Situeringsplan projectzone

Timing en impact?

Voorjaar 2024: start nutswerken, aansluitend wegenwerken

14 februari 2024 starten de nutsmaatschappijen. Zij verplaatsen en vervangen hun kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom. Aansluitend start de aannemer met de riolerings- en infrastructuurwerken in april 2024. 

Opgelet: deze planning is steeds onder voorbehoud.