Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe Meulestedebrug in Gent

Nieuwe Meulestedebrug in Gent

Algemeen Overzicht

Status

Gestart

Plaats

Weg

N456

Komende jaren investeert het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de Vlaamse Waterweg, FARYS en de stad Gent in vlotter, veiliger verkeer via weg en water. Er komt een nieuwe beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen. De nieuwe brug bestaat uit twee afzonderlijk beweegbare brughelften en zal bijna drie keer zo breed zijn. De nieuwe brug zal op de noordelijke brughelft drie en de zuidelijke brughelft twee rijstroken hebben. De brug en het vernieuwde kruispunt van de Zeeschipstraat (N456) met de Wondelgemkaai (N458) zullen het verkeer vlotter laten doorstromen. De vernieuwde wegen, fietsroutes en -onderdoorgang verhogen de veiligheid. De hele omgeving wordt opgefrist en de bestaande, gemengde rioleringen worden vervangen door een gescheiden stelsel.

toekomstbeeld

Timing en impact?

Eind september 2021 zijn de voorbereidende werken gestart op terrein. Vervolgens start de eerste fase waarbij de werken zich voornamelijk situeren ten noorden van de bestaande brug en op de Meulestedekaai ten zuiden van de brug. In deze fase wordt de noordelijke brughelft gerealiseerd en blijft de huidige Meulestedebrug operationeel.

In de 2de fase verplaatsen de werken zich ten zuiden van de nieuwe noordelijke brughelft. Deze fase begint met de afbraak van de oude brug en vervolgens wordt op die plaats het zuidelijke brugdeel gebouwd. Wanneer het verkeer over dit tweede deel mag, worden het kruispunt en de toegangswegen afgewerkt. De werken zullen in totaal 5 jaar duren.

Alle info op de webpagina van de Vlaamse Waterweg.