Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe Sluis Zeebrugge: herinrichting Baron de Maerelaan en aanleg Nx

Nieuwe Sluis Zeebrugge: herinrichting Baron de Maerelaan en aanleg Nx

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

Wat en waarom?

Complex project als hefboom voor haven en regio

Wegen en Verkeer West-Vlaanderen is een partner in het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge van het Departement Mobiliteit en Openbare werken, Afdeling Maritieme Toegang. Met dit project verbetert de Vlaamse overheid de toegang tot de achterhaven van Zeebrugge en de mobiliteit in de gemeente

Het project Nieuwe Sluis Zeebrugge bestaat uit drie pijlers.

  • Ten eerste zorgt een nieuwe zeesluis op de Visartsite voor een volwaardige tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. Zo worden de bedrijvigheid en werkgelegenheid verankerd in de regio.
  • Ten tweede wordt er een nieuwe weg ‘Nx’ aangelegd. Die verbindingsweg zal het doorgaand verkeer en het havenverkeer scheiden van het lokaal verkeer.
  • Tot slot worden ook de bestaande infrastructuur en de voorzieningen in het projectgebied verbeterd. Op die manier wordt de leefbaarheid in de omgeving tijdens en na de werken gegarandeerd.

Waar staan we nu?

Project zit in uitwerkingsfase

De Nieuwe Sluis Zeebrugge verloopt volgens de nieuwe aanpak van complexe projecten van de Vlaamse overheid. Deze aanpak bestaat uit vier fases. Het project bevindt zich vandaag in de derde en voorlaatste fase: de uitwerkingsfase. 

Het inrichtingsalternatief is bekend

Na uitgebreid onderzoek en meerdere info- en participatiemomenten, is het inrichtingsalternatief bekend. Uit meer dan twintig alternatieven heeft het projectteam de puzzel gelegd hoe de nieuwe sluis en de verbindingsweg Nx worden ingepast in de omgeving.

Alle informatie over het project en het inrichtingsalternatief vindt u op www.nieuwesluiszeebrugge.be.