Overslaan en naar de inhoud gaan

Noordoostelijke Omleidingsweg - fase 2

Noordoostelijke Omleidingsweg - fase 2

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Om het doorgaand en zwaar verkeer weg te houden uit het Tongerse centrum, de wallen (R72) en de stationsomgeving, worden de komende jaren omleidingswegen gerealiseerd. Zo ontstaat er meer ruimte voor de fiets en groen. De Noordoostelijke Omleidingsweg zal de Bilzersteenweg (N730) verbinden met de Maastrichtersteenweg (N79). Het eerste gedeelte (fase 1), tussen de Bilzersteenweg en de Baversstraat (N758) via de bestaande Molenweg werd geopend in april 2019. Het tweede gedeelte (fase 2), tussen de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg, wordt ten vroegste vanaf 2022 aangelegd.

Wat en waarom?

Stand van zaken

Voor de Noordoostelijke Omleidingsweg fase 2 werden in de loop van 2018 de project-MER (Milieu-effecten rapport) en het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) goedgekeurd. Het tracé is dus ook bepaald. In 2019 werd verder gewerkt aan een technisch ontwerp voor de nieuwe weg, alsook voor de kruispuntoplossingen voor de aantakkingen aan de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg.

Vanaf 2020 worden de nodige grondverwervingen besproken.

Rond het jaareinde 2021 vragen we de omgevingsvergunning voor het project aan.

Eind 2021 start een aanbesteding voor de uitvoering van de werken.

Ten vroegste in de loop van 2022 gaat de eerste schop in de grond, voor een uitvoering van werken in verschillende fases. Afhankelijk van de vorderingen van de voorgaande stappen.

Tracé nieuwe Noordoostelijke Omleidingsweg deel 2: Molenweg - Baversstraat - afslag AZ Vesalius - fiets- en voetgangersbrug Bergerstraat - Maastrichtersteenweg

De Vlaamse Overheid voorziet een investering van 5 miljoen euro in deze infrastructuur.

Verbinding tussen de Bilzersteenweg en de Maastrichtersteenweg

Het eerste gedeelte (fase 1), tussen de Bilzersteenweg en de Baversstraat (N758) is aangelegd en geopend voor het verkeer in april 2019.

Het tweede gedeelte (fase 2), tussen de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg (N79), is nog niet aangelegd. Deze omleidingsweg heeft nummer N753 (het verlengde van de Nieuwe Steenweg).

  Afbeelding verwijderd.

  De aanleg van de noordoostelijke omleidingsweg is noodzakelijk omwille van verschillende redenen.

  • De Bilzersesteenweg en de Maastrichtersteenweg zijn twee belangrijke toegangswegen naar Tongeren. Door een verbinding tussen de twee aan te leggen maken we een einde aan het sluipverkeer. Met de aanleg van het eerste gedeelte (Bilzersteenweg-Baversstraat) wordt de dorpskern van Henis ontlast. Het tweede gedeelte (Baversstraat-Maastrichtersteenweg) zal ook een positieve impact hebben op Hazelereik en Gilliswinhof.
  • Met de aanleg van de omleiding wordt het ziekenhuis AZ Vesalius beter bereikbaar vanuit Hoeselt, Bilzen en Riemst. Bezoekers van het ziekenhuis worden bovendien rechtstreeks naar de parking geleid, wat de leefbaarheid in de omliggende straten zoals Hazelereik, zal verbeteren.
  • Met de nieuwe omleidingsweg verbeteren we de verkeersveiligheid voor fietsers. Langs het eerste gedeelte van de omleidingsweg (Bilzersteenweg-Baversstraat) werden vrijliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen voor fietsers aangelegd. Met de aanleg van het tweede gedeelte (Baversstraat-Bilzersteenweg) wordt er een fietsbrug aangelegd die Berg met het centrum verbindt. Ook komt er met de omleidingsweg minder verkeer door Hazelereik, een belangrijke verbinding voor fietsers.

  Afbeelding verwijderd.

  Contacteer ons

  Contact
  Wegen en Verkeer Limburg
  Telefoon
  011 74 23 00

  Contactformulier

  NO Omleiding Tongeren luchtbeeld