Overslaan en naar de inhoud gaan

Omvorming Natiënlaan tot snelweg

Omvorming Natiënlaan tot snelweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N49

Wat en waarom?

Vlotter en veiliger verkeer op Natiënlaan

De N49, de Expresweg tussen Antwerpen en de kust, dateert uit de jaren 1970. Om de weg vlotter en veiliger te maken, besliste de Vlaamse overheid om de weg om te bouwen tot een autosnelweg. Dat gebeurt in verschillende deelprojecten.

In Damme wordt zo ook de Natiënlaan aangepakt, tussen het Leopoldkanaal en de Damweg. 

  • De Natiënlaan wordt omgebouwd tot een snelweg. Zo kan het verkeer er aan een snelheid van 120 km/u rijden.
  • Tussen de Lapscheurestraat en de Hoornstraat werd er al een parallelweg aangelegd, naast de Natiënlaan. Die parallelweg wordt doorgetrokken tot aan het Leopoldkanaal.
  • Ter hoogte van de Waterpolder komt er een tunnel voor het auto- en fietsverkeer, onder de Natiënlaan door.
  • Aan de Verloren Kreek komt er een ecopassage onder de Natiënlaan.

De ombouw van de N49 tot een snelweg wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

Timing en impact?

Voorbereidende werken vanaf zomer 2023

De voorbereidende werken op de Natiënlaan starten op maandag 7 augustus 2023. De nodige voorbereidingen worden getroffen en de nutsmaatschappijen voeren de nodige werken uit. Daarna kunnen de werken op en rond de Natiënlaan van start gaan.

Volgens de huidige planning starten de werken zelf begin 2024 en zullen ze midden 2025 achter de rug zijn. Meer gedetailleerde info op het tabblad Timing en fasering.