Overslaan en naar de inhoud gaan

Overzichtelijke ovonde met vrijliggende fietspaden in Kaulille-centrum

Overzichtelijke ovonde met vrijliggende fietspaden in Kaulille-centrum

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N747

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat het kruispunt van de Steenweg Op Kleine Brogel/Fabriekstraat (N747), Lillerbaan, Kettingbrugweg, Kaulillerdorp en Bosschelweg in Kaulille (Bocholt) herinrichten. Het complexe 6-armige kruispunt wordt omgevormd tot een ovonde waarbij de Lillerbaan wordt losgekoppeld. Rondom de ovonde komen vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen. Dat moet het kruispunt overzichtelijker en veiliger maken en de doorstroming verbeteren. Om het project te realiseren zijn er grondverwervingen nodig. De werken starten ten vroegste medio 2024.

Wat en waarom?

Context en situering

Op het kruispunt ten noorden van het centrum van Kaulille (Bocholt) komen 6 wegen samen: de gewestweg N747 Steenweg op Kleine Brogel en de Fabriekstraat en de gemeentewegen Lillerbaan, Kettingbrugweg, Kaulillerdorp en Bosschelweg. Ze hebben allemaal een verbindende functie: naar Kaulille-centrum, de KMO-zone Kettingbrugweg of omliggende gemeenten Peer, Pelt, Hamont-Achel of Bree en richting Nederland.

Omwille van de doorgaande functie is doorstroming belangrijk op het kruispunt. Vooral op Kaulillerdorp, komende van het centrum, kunnen de wachttijden op piekuren oplopen. De fietspaden en fietsoversteken zijn onoverzichtelijk door de mix van enkel- en dubbelrichtingsverkeer. Het kruispunt is te complex en onvoldoende duidelijk. 

Vijftaks ovonde, Lillerbaan apart kruispunt 

AWV wil het kruispunt overzichtelijker maken, de fietsveiligheid vergroten en de algemene doorstroming verbeteren. Verschillende scenario’s en alternatieven zijn onderzocht. De opties met verkeerslichten (onvoldoende veilig) of het afsluiten van een zijtak (geen aanvaardbaar alternatief via andere wegen) werden niet weerhouden. Ook verschillende kruispuntontwerpen werden bekeken, waarbij veel aandacht ging naar de afwikkeling van vrachtverkeer richting de KMO-zone. 

Een ovonde - een ovale rotonde - met 5 armen kwam als beste oplossing uit de bus. Twee ontwerpkeuzes vallen daarbij op. De Bosschelweg zal rechtstreeks aansluiten op de rotonde en niet langer op de Kaulillerdorp. De Lillerbaan blijft losgekoppeld van de ovonde en uitgewerkt als een apart T-kruispunt met de Steenweg op Kleine-Brogel

Het nieuwe kruispunt Lillerbaan wordt compacter en zal op voldoende ruime afstand van de ovonde liggen zodat verkeer naar de Steenweg op Kleine Brogel vlot mogelijk blijft. Om de doorstroming te faciliteren krijgt de Steenweg een invoegstrook waarbij invoegen vanaf de Lillerbaan in 2 tijden kan. Daardoor verdwijnt de linksafslagstrook van de Steenweg op Kleine Brogel naar de Lillerbaan voor verkeer van Kleine-Brogel naar Sint-Huibrechts-Lille. Dat verkeer moet verplicht eerst de ovonde nemen. 

Aan weerskanten van de Lillerbaan komen langsparkeerplaatsen ter hoogte van de aansluiting met de N747. 

Vrijliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen

AWV wil de fietspaden vrijliggend rond de ovonde aanleggen, met een verharding of groenzone tussen de rijweg en het fietspad. Op de 5 armen van de ovonde en op de Lillerbaan komen gebundelde oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Voor fietsers gaat het meestal om enkelrichtingsoversteekplaatsen.

Tussen het T-kruispunt met de Lillerbaan en de ovonde komt wel een oversteekplaats waar fietsers in beide richtingen kunnen oversteken. De 2 fiets- en voetgangersoversteken op de Steenweg Kleine Brogel gebeuren bovendien via een middeneiland zodat oversteken in 2 tijden kan. 

Groen middenplein

Het middeneiland van de ovonde wordt ingericht als bufferbekken.  De ruimte tussen Kettingbrugweg en Lillerbaan kan dienst doen als belevingsplein. Waar mogelijk komen groenvakken. 

Gescheiden riolering

In de projectzone zal rioolbeheerder Fluvius een gescheiden riolering aanleggen om regen- en afvalwater apart op te vangen en af te voeren. Elke eigenaar in de projectzone moet op eigen perceel zorgen voor een gescheiden afvoer van afval- en regenwater. In opdracht van Fluvius komt een afkoppelingsdeskundige gratis technisch advies verlenen.

 

Grondverwervingen noodzakelijk

Voor de aanleg van de ovonde met vrijliggende fietspaden moet AWV de openbare ruimte verbreden. Dat betekent dat er stukken privédomein worden verworven door het Vlaams Gewest. Het gaat telkens om voortuinstroken. 

AWV contacteert de eigenaars persoonlijk en informeert hen over het huidige ontwerpplan. Vervolgens contacteert een onderhandelaar in opdracht van het Vlaams Gewest de grondeigenaars voor de eigenlijke gesprekken over de grondverwerving. 

 

Timing en impact?

Start- en projectnota afgerond

De herinrichting van het kruispunt in Kaulille staat al sinds 2010 op de radar. De voorbije jaren hebben AWV, studiebureaus en betrokken partijen een voorkeursoplossing uitgewerkt in een start- en projectnota. De nota’s zijn goedgekeurd, met vandaag een technisch uitgewerkt ontwerpplan als resultaat. Het dossier voor de riolering is ook in opmaak.

Vergunning en aanbesteding in 2023, werken ten vroegste vanaf 2de helft van 2024

De eerste spadesteek is nog niet voor morgen. We moeten eerst nog enkele andere hordes nemen. De timing hangt sterk af van de procedure voor de grondverwervingen (zie kadertekst).

De ambitie is om in 2023 het ontwerp te finaliseren en een bestek uit te schrijven. AWV moet voor dit project ook een omgevingsvergunning aanvragen. Doorgaans wordt er dan een openbaar onderzoek georganiseerd. Afhankelijk van de voortgang van alle procedures, zouden de werken mogelijks in de 2de helft van 2024 kunnen starten. Er is vandaag nog geen concreet zicht op fasering en minderhinder-maatregelen.