Overslaan en naar de inhoud gaan

Realisatie asweegsite langs Expresweg

Realisatie asweegsite langs Expresweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N31

Wat en waarom?

Vaste asweeginstallatie

Langs de Expresweg (N31) wordt er in de rijrichting van Brugge/knooppunt E403, vóór de Spreeuwenstraat, een asweegterrein gecreëerd. Dat is een lange betonstrook met in het midden een put waar een asweeginstallatie in wordt geplaatst.

Bevoegde personen van VLABEL Controle van de Vlaamse Belastingdienst of van de politiediensten kunnen vrachtwagens doen stoppen en leiden ze af naar deze site waar de vrachtwagens dan as per as gewogen worden. Vrachtwagens die niet verder mogen rijden, kunnen parkeren op de site tot het overgewicht wordt overgeladen naar andere voertuigen.

De autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen worden intensief gebruikt. Overbelaste vrachtwagens vormen een risico voor de verkeersveiligheid doordat hun remafstand groter is én ze zorgen voor meer schade van het wegdek en bijgevolg hogere onderhoudskosten. Met behulp van asweeginstallaties kunnen bevoegde personen wettelijk vaststellen of de lading van vrachtwagens het toegelaten gewicht overschrijdt en deze verbaliseren. Meer info over weeginstallaties vindt u hier

Natuurlijke omgeving

Voor de werken van start kunnen gaan, moet de site eerst gesaneerd worden. Daarbij wordt de bovenste laag grond weggegraven en afgevoerd en nadien gereinigd door een gespecialiseerd bedrijf. 

Naast de plaatsing van een weeginstallatie en alle toebehoren, zal de hele site ook zo natuurlijk mogelijk ingericht worden met ruimte voor water, flora en fauna.

  • Er komt een groot waterbufferbekken in de vorm van een grote poel met oeverbeplanting en een gevarieerde vegetatie.
  • Langsheen de toe- en afrit naar de site worden er 32 bomen geplant. 

Timing en impact?

Werken met weinig hinder vanaf 13 mei

Eerst was de startdatum voorzien op 15 april maar door omstandigheden kunnen de werken pas opstarten vanaf 13 mei. Ze duren vermoedelijk tot het einde van het jaar. Doordat de aannemer voornamelijk naast de Expresweg werkt en enkel de pechstrook en toerit naar de asweegsite inneemt, zal er weinig hinder zijn voor het verkeer op de Expresweg.