Overslaan en naar de inhoud gaan

Renovatie viaduct en wegdek E314 Boorsem

Omgevingsgeluid

Omgevingsgeluid

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

E314

De hoofddoelstelling van dit project is de renovatie van het viaduct van de E314 ter hoogte van de grensovergang. Aanvullend vernieuwen we het wegdek van de snelweg tot aan het ecoduct in Maasmechelen, voorzien we sanitaire units op de snelwegparkings en voeren we snoeiwerken in de bermen uit. Voor deze werken zijn er de nodige middelen vrijgemaakt. 

Geluidsarmer asfalt bij vernieuwing wegdek snelweg

AWV verwacht dat de huidige werken op de snelweg een positieve impact op het geluid zullen hebben. Voor de asfaltrenovatie van het wegdek wordt over een afstand van 8 kilometer een AGT-toplaag gebruikt: dat is een geluidsarme toplaag die specifiek ontwikkeld en beoordeeld wordt op het rolgeluid. Deze AGT levert een 3 tot 6 dB(A) geluidsreductie op, ter hoogte van de banden. Stille(re) wegverhardingen zijn een van de mogelijke maatregelen die omgevingslawaai aan de bron aanpakken.  

Voorwaarden voor verdere maatregelen?

Geluidsmilderende maatregelen, zoals de plaatsing van geluidsschermen, vallen niet binnen de omvang van dit dossier en worden bijgevolg ook niet voorzien. Er bestaan duidelijke richtlijnen over wanneer en of geluidswerende maatregelen nodig zijn om geluidshinder afkomstig van wegverkeer te milderen. Geluid en trillingen zijn een complexe materie, waarbij de theorie en de praktijk (of de gevoelsmatige ervaring van omgevingsgeluid) soms uit elkaar liggen. AWV heeft daarom alle relevante informatie verzameld. Op deze pagina lees je alles over geluid en trillingen: hoe geluid gemeten wordt, wanneer maatregelen nodig zijn en welke oplossingen er bestaan.

Wat betekent dit concreet voor de bewoners van Maasmechelen, die dicht bij de snelweg wonen? 

In 2019 zijn er geluidsmetingen uitgevoerd in enkele zones aan de noordkant (richting Maasmechelen-centrum) van de snelweg. Het gaat om de Weg naar Geneuth, Oude Baan, Proosterbosstraat, Heirstraat en de Kommel-wijk (Klokkenstraat, Hemelrijkstraat, Industrielaan). Uit die metingen blijkt dat het geluidsniveau, gegeven de randvoorwaarden, lager ligt dan de norm om in aanmerking te komen voor geluidswerende maatregelen. AWV plant nog verdere geluidsmetingen aan de zuidkant (richting Lanaken) van de E314: in de Prosperstraat, Grotestraat, Heirstraat, Hondhoefstraat, Rootstraat en Oude Baan.