Overslaan en naar de inhoud gaan

Rotonde Stayen wordt turborotonde met veilige dubbelrichtingsfietspaden en oversteekplaatsen

Rotonde Stayen wordt turborotonde met veilige dubbelrichtingsfietspaden en oversteekplaatsen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N3
N3e

De vernieuwing van de rotonde aan het voetbalstadion Stayen in Sint-Truiden staat al een tijd op de agenda. In de loop van 2022 wil AWV de rotonde nu ook effectief vernieuwen en omvormen tot een turborotonde met veilige fietspaden en oversteekplaatsen. Dat moet zowel de verkeersdoorstroming op de as Tienen-Hasselt verbeteren als de fietsveiligheid vergroten. De ingreep past in een groter plaatje om de Haspengouwse hoofdstad beter te bereiken, vooral met de fiets. Het najaar van 2021 staat in het teken van de aanbesteding en vergunningsaanvraag.

Wat en waarom?

Context en situering

De rotonde aan Stayen vormt het kruispunt van de Zoutleeuwsesteenweg met de Tiensesteenweg (N3) en de Haspengouwlaan (N3). Het is een belangrijk verkeersknooppunt, zowel voor bestemmingsverkeer richting het centrum als voor doorgaand verkeer tussen Tienen en Hasselt/Luik. Op nog grotere schaal is de rotonde een belangrijke schakel voor de verkeersafwikkeling van de N3 richting de E40. In de directe omgeving liggen bovendien heel wat trekpleisters, waaronder dus Stayen maar ook grote winkelketens en supermarkten.

Die context maakt dat de rotonde de hoeveelheid verkeer op piekmomenten maar moeizaam kan verwerken. Dat veroorzaakt fileleed en opstoppingen. Vooral de as van Tienen naar Brustem is oververzadigd, zo blijkt uit verkeerstellingen.

Turborotonde voor betere doorstroming

AWV wil daarom de rotonde ombouwen tot een zogenaamde turborotonde. Dat is een rotonde waarbij de bestuurder moet voorsorteren en dus vooraf moet kiezen welke richting hij wil volgen. Eenmaal op de rotonde, kan je niet meer van rijstrook veranderen. Tussen de rijstroken op de rotonde zit een verhoogde, niet-overrijdbare borduur.

Specifiek voor het verkeer van Tienen richting Brustem en Hasselt voorziet AWV een extra afslagstrook of bypass, die begint ter hoogte van de inrit van de Aldi. Zo hoeft dat verkeer niet langer de rotonde te nemen. Parallel met de bypass komt een ventweg zodat de woningen aan die kant bereikbaar blijven. De bestaande afslagstrook van de N3 Haspengouwlaan, voor verkeer van de Fruitveiling richting het centrum, blijft behouden.

De turborotonde met bypass moet de doorstroming verbeteren en het risico op filevorming verkleinen. Het zorgt ook voor meer duidelijkheid omdat weggebruikers op voorhand weten wie welke richting uitgaat.

N3 x Rotonde Stayen Sint-Truiden - Ontwerp

Dubbelrichtingsfietspaden met oversteekplaatsen

Het nieuwe ontwerp schenkt ook voldoende aandacht aan de fietser. De ruime dubbelrichtingsfietspaden rondom de rotonde blijven behouden, maar worden wel bijgestuurd. Zo verdwijnt het fietspad op de tak van de Haspengouwlaan. Op die as zit immers het meeste verkeer. Ook op de Tiensesteenweg verdwijnt het fietspad stadinwaarts, tot aan de Decathlon. Aan de overkant van de rijweg komt daar een uniek dubbelrichtingsfietspad.

Op drie van de vier armen komen beveiligde fietsoversteken: op de Zoutleeuwsesteenweg, op de Tiensesteenweg aan de Decathlon en op de N3 Tiensesteenweg ter hoogte van de Aldi. De oversteken op de Tiensesteenweg liggen verder van de rotonde, wat het oversteken voor fietsers aangenamer moet maken. 

De verbeterde fietsinfrastructuur van de rotonde Stayen is onderdeel van een groter plan van AWV en de Stad Sint-Truiden om Truienaren op de fiets te krijgen. In 2020 werd al het op- en afrittencomplex van de N3 x N80 fietsvriendelijker gemaakt, vanaf dit najaar volgt op termijn volgt ook de fietssnelweg tussen de rotondes van Stayen en het industriepark Brustem (zie ook kadertekst onderaan de pagina).

Nieuwe riolering en nutsleidingen

Samen met de nieuwe weginfrastructuur vernieuwt rioolbeheerder Fluvius ondergronds de riolering. De nutsmaatschappijen zullen voorafgaand ook hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom vervangen.

Timing?

Al langer op agenda

Het dossier voor de rotonde Stayen kent een lange geschiedenis. Het staat al langer op de agenda maar liep de voorbije jaren vertraging op door de grondververwingen die nodig zijn voor de aanleg van de bypass. De gesprekken met de grondeigenaars zitten ondertussen in een vergevorderd stadium.

Afgelopen jaar werd de rotonde opnieuw onder de loep genomen. Een studiebureau paste het ontwerp aan naar de huidige normen en procedures. In vergelijking met het eerste ontwerp zijn er geen grote wijzingen doorgevoerd.

2021: Procedure omgevingsvergunning en aanbesteding

Deze zomer heeft AWV de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Ruimte Vlaanderen heeft het dossier ondertussen volledig en ontvankelijk verklaard. Momenteel loopt een openbaar onderzoek waarbij iedereen gedurende 30 dagen de plannen kan inkijken. Dat kan na afspraak op het stadhuis of online via het Omgevingsloket. Een bezwaarschrift indienen kan schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, of online via het Omgevingsloket.

Parallel aan de procedure voor de omgevingsvergunning, loopt ook de aanbesteding om de uitvoering van de werken aan een aannemer te gunnen.

Uitvoering in 2022

Onder voorbehoud van een vlotte vergunnings- en aanbestedingsprocedure wil AWV in 2022 starten met de heraanleg van de rotonde. Een precieze startdatum is nu nog niet gekend. Zodra de aannemer gekend is, kan AWV ook nauwkeuriger minderhinder-maatregelen bepalen. Het uitgangspunt is om verkeer maximaal mogelijk te houden. Via de bereikbaarheidsadviseur zal AWV de omliggende handelszaken extra ondersteunen.  

Voor effectieve infrastructuurwerken aan de rotonde zullen de nutsmaatschappijen ook nog enige tijd aan de slag zijn met het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen en -kabels.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Wegen Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail
Ontbrekende schakels voor de Truiense fietser ingevuld vanaf 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Truiden bundelen de krachten om de Truienaren veilig en vlot op de fiets te krijgen. Om een aantal ontbrekende fietsschakels in te vullen en knelpunten veiliger te maken, wordt de komende jaren bijna 8 miljoen euro geïnvesteerd. Eerste stap is het knooppunt N80 x N3: de op- en afritten aan de Naamsesteenweg en de Noord-Oostelijke Omleiding worden volgend jaar vernieuwd. De jaren nadien volgt de realisatie van een fietssnelweg tussen Brustem en Stayen, parallel aan de Haspengouwlaan (N3). Of download hieronder de folder voor meer informatie!