Overslaan en naar de inhoud gaan

Spitsstroken op E313 tussen Lummen en Ham

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

E313

Vrijdag 10 maart 2023 is AWV gestart met de realisatie van spitsstroken op de bestaande pechstroken van de E313 tussen Beringen en Ham in beide richtingen. AWV legt nieuwe pechhavens aan naast de snelweg en vernieuwt de op- en afritten in Beringen (complex 26) en Tessenderlo (complex 25a). De 7 kilometer bijkomende spitsstroken in beide richtingen moeten de doorstroming verbeteren en files en sluipverkeer verminderen. Tegelijk treft AWV geluidsmilderende maatregelen. Het hele project neemt ongeveer 1 jaar in beslag.

Wat en waarom?

Betere doorstroming, minder files en sluipverkeer

De spitsstroken in beide richtingen moeten de doorstroming op de E313 tussen de complexen van Beringen (26) en Ham (25) verbeteren. Deze spitsstroken sluiten aan op de bestaande spitsstroken tussen Beringen en de verkeerswisselaar Lummen. Door voldoende capaciteit te voorzien tijdens de drukste momenten, pakt AWV de files aan en vermindert het sluipverkeer op de secundaire wegen.

Aanleg spitsstroken tussen Beringen en Ham

In 2018, tegelijk met de vernieuwing van het wegdek werden extra rijstroken en pechhavens tussen Lummen en Beringen aangelegd. In 2020 werden de spitsstroken geactiveerd, na plaatsing van de portieken voor de signalisatie.

Dit jaar gaat AWV spitsstroken invoeren vanaf Beringen tot aan het complex Ham. Hiervoor moeten pechhavens worden aangelegd. Bij de vernieuwing van de autosnelweg ter hoogte van Beringen richting Tessenderlo in de zomer 2020, werden al 4 pechhavens voorzien.

Daarnaast zijn ook aanpassingen nodig aan het op- en afrittencomplex 25a Tessenderlo en aan het complex 26 Beringen.

HOE ZIET HET ER STRAKS UIT?

Voor het invoeren van de spitsstroken streven we naar een duurzaam ontwerp waarbij er rekening wordt gehouden met de ligging in de buurt van enkele woonkernen en de vlotte en veilige afwikkeling op de afritten 26 (Beringen), 25a (Tessenderlo) en 25 (Ham).
 
Meer informatie over het ontwerp van de spitsstroken en de aanleg van de pechhavens tussen afrit 26 (Beringen) en afrit 25 (Ham) vindt u op de pagina ‘Toekomstbeeld’.

Timing en impact?

Na het doorlopen van de nodige procedures, voeren we in 2023 de werken uit. Meer info over de voorgaande stappen leest u bij ‘Projectverloop’.

In januari 2023 voerden we de eerste voorbereidende werken op het terrein uit.

Vanaf 10 maart tot de zomer 2023 werken we aan op- en afritten en de aanleg van de pechhavens. Daarbij treedt er periodieke hinder op op de snelweg.

Alle info over de uitvoering van de werken leest u bij ‘Timing en fasering’. De info over de verkeersmaatregelen per fase leest u bij 'Actuele hinder'.