Overslaan en naar de inhoud gaan

Stationsomgeving van Brugge

Stationsomgeving van Brugge

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

R30

Wat en waarom?

Veilige en aantrekkelijke Brugse stationsomgeving

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Brugge hebben plannen om de stationsomgeving van de stad veiliger en aantrekkelijker te maken door:

 • De onveilige situaties aan de ring, aan de omgeving van het station, weg te werken.
 • De oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers op weg van en naar het station over de R30 veiliger te maken en de bovengrondse oversteken te verminderen.
 • De kruispunten van de zijstraten op de ring, in de zone tussen de hoge brug en de Unesco-rotonde, te optimaliseren.
 • De openbare ruimte, als belangrijke toegangspoort tot de stad, aantrekkelijker te maken.
 • Een vervoersknooppunt (hoppinpunt/mobipunt) te realiseren in de Hendrik Brugmansstraat. 

Klik op de pijl rechtsboven om het toekomstbeeld van de stationsomgeving vergroot te bekijken.

Gevaarlijke punten aanpakken

Binnen het projectgebied bevinden er zich twee gevaarlijke punten die ook op de dynamische lijst van gevaarlijke punten staan van de Vlaamse Overheid: de Chantrellstraat en Oostmeers.

 

Chantrellstraat en Hendrik Brugmanstraat

Voor fietsers en voetgangers
 • Veiliger maken van deze kruispunten op de ring waardoor een kortere oversteek ontstaat voor de fietsers.
 • Fietsers van en naar de fietsenstalling/Huis van de Bruggeling/woning/horeca krijgen een loodrechte, verkeerslichtengeregelde oversteek over de R30 naar de Hendrik Brugmansstraat als logische verbinding.
 • Aanbrengen van een zebrapad om de Chantrellstraat te dwarsen.
Voor gemotoriseerd verkeer
 • De aansluiting van deze straat veiliger maken zodat het kruispunt beter leesbaar is voor de weggebruiker.
 • De Chantrellstraat krijgt een busbaan in functie van een optimale bereikbaarheid van de stelplaats van De Lijn.
 • Onderzoeken of de Hendrik Brugmansstraat meer autoluw kan ingericht worden.

 

Kruispunt R30 met Oostmeers

Voor fietsers en voetgangers
 • De voetgangers en de fietsers worden uit het complexe kruispunt aan de Oostmeers/R30 gehaald en de fiets- en voetgangersoversteek verdwijnt ter hoogte van de Oostmeers/R30.
Voor gemotoriseerd verkeer
 • Insnoeren (compacter maken).
 • Verkeer van de Oostmeers verplicht rechtsaf laten wegrijden op de R30 (met keerpunt via de Unesco-rotonde).
 • Oversteek schrappen voor fietsers en voetgangers. Zij krijgen twee alternatieve routes aangeboden: de voetgangers- en fietserstunnel ter hoogte van de Unesco-rotonde voor zij die richting Boeverievest willen én de passage onder de ring/R30 voor de fietsers en de voetgangers die uit de richting van de Oostmeers komen en richting station willen (naar de fietsenparking bijvoorbeeld).

Naast de aanpak van deze gevaarlijke punten werden ook oplossingen onderzocht voor de andere knelpunten binnen het projectgebied.  Alle informatie vind je terug op: www.brugge.be/R30stationsomgeving