Overslaan en naar de inhoud gaan

Steenweg op Gierle in Turnhout wordt groener en veiliger

Steenweg op Gierle in Turnhout wordt groener en veiliger

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N140

Het Agentschap Wegen en Verkeer en stad Turnhout willen de Steenweg op Gierle (N140) een grondige facelift geven. Tussen de Oudstrijderslaan en de Raadsherenstraat gaat de oude weg volledig op de schop. De nieuwe weg moet veiliger, vlotter en groener worden. Er komen bredere fietspaden, middenbermen, verschillende rotondes en meer bomen. De eerste plannen zijn klaar en werden in de zomer van 2019 voorgelegd aan de bewoners en ondernemers van de Steenweg op Gierle en de straten in de omgeving. De werken zelf zijn pas voorzien om ten vroegste in 2024 te starten. De timing hiervan is afhankelijk van een aantal grondverwervingen die eind dit jaar op de planning staan. 

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Naar een groenere en veiligere steenweg

Van kruispunt naar keerpunt

De Steenweg op Gierle is een drukke invalsweg met verschillende grote winkels die heel wat verkeer aantrekken. Dat verkeer moet vaak de baan kruisen om de parking van een winkel op- of af te rijden. Auto’s die moeten wachten om af te slaan belemmeren niet alleen de vlotte doorgang voor anderen, het maneuver is ook niet zonder risico’s, te meer daar er ook steeds een fietspad gekruist wordt.

Om dit probleem aan te pakken wordt deze beweging in de toekomst onmogelijk gemaakt door de aanleg van een verhoogde middenberm. Nieuwe rotondes aan de Gamma-site en de Muizenvenstraat en een ‘ovonde’ aan de Visbeekstraat maken keerbewegingen mogelijk op een vlottere en veiligere manier.

N140 Steenweg op Gierle ontwerpplan

Ontwerpplan rotonde N140 - Muizenvenstraat

Kruispunt conflictvrij voor fietsers

Het kruispunt van de Steenweg op Gierle met de ring wordt ook heringericht met het oog op meer veiligheid. Zo willen we alle conflicten tussen automobilisten en fietsers in de toekomst onmogelijk maken. Dit betekent onder meer dat de bypasses van en naar de N140 verdwijnen en dat de lichtenregeling wordt aangepast. Om het verkeer te kunnen blijven verwerken zullen er wel bijkomende afslagstroken voorzien worden.

Brede en comfortabele dubbelrichtingsfietspaden

Niet alleen op het kruispunt, ook langs de steenweg zal het voor de fietser een stuk aangenamer en veiliger worden. Vandaag de dag liggen er al vrijliggende fietspaden maar deze zijn naar de huidige maatstaven te smal en onvoldoende comfortabel. De nieuwe fietspaden worden dubbelrichtingsfietspaden die aan beide zijden van de weg 3 meter breed en in asfalt aangelegd worden. Door deze dubbelrichtingsfietspaden zullen fietsers veel minder moeten oversteken, wat de veiligheid sterk ten goede komt.

Ruimtegebruik

Meer bomen

Voor het aanleggen van de nieuwe infrastructuur is er meer ruimte nodig. Daardoor zullen er voor de werken een aantal van de bestaande bomen moeten verdwijnen. Na de heraanleg zullen de bomen echter opnieuw aangeplant worden. Bovendien zullen er meer bomen aangeplant worden dan dat er vandaag zijn. De weg zal in de toekomst dus groener ogen dan vandaag.

Grondverwervingen

Een ander gevolg van de ruimte die nodig is voor de bredere fietspaden en de rotondes is dat er privé-eigendom moet ingenomen worden.  Hiervoor zijn de eerste gesprekken opgestart met de betrokkenen. Omdat de grondverwervingen de nodige tijd in beslag zullen nemen zullen zij bepalend zijn voor de timing van de uitvoering van het project.

Projectverloop

De volgende stappen

De heraanleg van de steenweg is nog niet voor morgen. Het eerste ontwerp is klaar en wordt toegelicht aan bedrijven en buurtbewoners op en rond de Steenweg op Gierle. In de zomer van 2019 vonden er verschillende infomomenten plaats. Op basis van de reacties en suggesties kunnen nog beperkte bijsturingen aan de plannen gebeuren voordat het ontwerp definitief wordt. Daarna worden grondverwervingsplannen opgemaakt en wordt het proces hiertoe opgestart. Het agentschap hoopt de grondverwervingen tegen het einde van 2022 te kunnen opstarten. Dan wordt een omgevingsvergunning aangevraagd met het oog op de start van de werken. Dit zal ten vroegste in 2024 zijn.