Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietspaden op rotonde Industrieweg - Paalseweg

Veilige fietspaden op rotonde Industrieweg - Paalseweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N724

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de rotonde op de Industrieweg (N724), ter hoogte van de Paalseweg, in Tessenderlo vernieuwen. De rotonde wordt uitgerust met vrijliggende fietspaden en middengeleiders op de 4 armen. Dat moet de verkeersveiligheid gevoelig verbeteren. De werken starten op 6 februari 2023. 

Wat en waarom?

Een veilige passage voor fietsers

De Industrieweg verbindt Tessenderlo met industriezone Ravenshout en het Albertkanaal. Ter hoogte van de Paalseweg rijden fietsers vandaag op de rijweg van de rotonde. Fiets- en gemotoriseerd verkeer verloopt zo weinig gescheiden, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Om de verkeersituatie leesbaarder en veiliger te maken, gaat AWV de rotonde aanpassen. We voorzien:

  • nieuwe fietspaden langs de rotonde, buiten de rijweg;  
  • een betonnen veiligheidsstrook, voor een fysieke scheiding tussen de rijweg en het nieuwe fietspad; 
  • nieuwe asfaltverharding van de rijweg;
  • en middengeleiders op de vier aansluitende takken van de rotonde. Die moeten de snelheid van gemotoriseerd verkeer van en naar de rotonde verlagen.

Vernieuwing nutsleidingen

Verschillende nutsmaatschappijen maken van deze werken gebruik om hun kabels en leidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom te vernieuwen. Dit gebeurt vòòr de vernieuwing van de weginfrastructuur

N724 Tessenderlo ontwerpplan

Timing en impact?

Aanleg rotonde vanaf 6/2/2023

De aanleg van de rotonde gebeurt in principe in 2 fases: per fase een helft van de rotonde. Elke fase duurt zo'n 3 weken:

  1. Zuidzijde van de rotonde (kant Paal)
  2. Noordzijde van de rotonde (kant Hulst)

Het kruispunt in de werfzone wordt tijdelijk een drietaks kruispunt met verkeerslichten. Verkeer op de Industrieweg oost-west blijft altijd mogelijk.

Voorbereidende werken in voorjaar 2021 (afgerond)

Begin maart starten de voorbereidende nutswerken, waarbij de kabels en leidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom naar de bermen worden verplaatst. Die verplaatsingswerken zullen op verschillende tijdstippen tot aan de zomervakantie plaatsvinden

De hinder tijdens de nutswerken blijft beperkt. Aangezien die werken grotendeels in de bermen gebeuren, is er geen hinder voor het autoverkeer. Fietsers moeten mogelijks plaatselijk een korte omleiding volgen.  

 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
0465 09 40 84
E-mail