Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Maastrichtersteenweg

Vernieuwing Maastrichtersteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N79

Wat en waarom?

Volledige herinrichting van Maastrichtersteenweg

Wegen en Verkeer plant de volledige vernieuwing van de Maastrichtersteenweg van de Viséweg tot aan de spoorwegbrug aan de Jaminéstraat, een stuk van zo'n 2 kilometer. De vernieuwing is nodig omwille van verschillende redenen.

  • Aangenamer wonen: momenteel ligt de Maastrichtersteenweg erbij als een typische oude steenweg. Er is weinig ruimte voor fietsers en voetgangers en nauwelijks groen in het straatbeeld. In de toekomst krijgt de weg een mooie en kwaliteitsvolle inrichting.
  • Veiliger fietsen: De fietspaden langs de Maastrichtersteenweg zijn smal en je fietst er naast de auto’s. Om de veiligheid voor fietsers te verbeteren komen er nieuwe en bredere fietspaden. De fietspaden worden verhoogd aangelegd. Waar mogelijk komt er ook een groene zone tussen de rijweg en de fietspaden
  • Milieuvriendelijkere riolering: De riolering wordt volledig heraangelegd door Fluvius, de beheerder van de riolering in Tongeren. Na de werken worden afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd. Dat is beter voor het milieu. Door het regenwater apart af te voeren, voorkomen we wateroverlast. Het afvalwater wordt ook minder verdund, waardoor het beter gezuiverd kan worden.

Ontwerp in een notendop

Afbeelding verwijderd.

1. Aanliggende verhoogde fietspaden

De fietspaden binnen de bebouwde kom worden verhoogd aangelegd. Een niveauverschil met de auto’s maakt het voor fietsers een stuk veiliger. De fietspaden worden bovendien overal 2 meter breed.

2. Vrijliggende fietspaden

Buiten de bebouwde kom komt er tussen de fietspaden en de rijweg een groene berm of beplanting van minstens 1 meter breed.

3. Comfortabele bushaltes

De bushaltes langs de Maastrichtersteenweg worden comfortabeler gemaakt. Zo komt er aan elke halte een verhoogd perron om op de bus te stappen.

4. Meer groen in het straatbeeld

Het straatbeeld wordt groener en aantrekkelijker. Waar het kan, komen er groene bermen en bomen langs de weg.

5. Parkeerplaatsen

In de zones langs de Maastrichtersteenweg waar nu parkeerplaatsen liggen, worden ook in de toekomst voldoende parkeerplaatsen voorzien.

6. Nieuwe voetpaden

Binnen de bebouwde kom worden ook alle voetpaden heraangelegd, tussen de spoorwegbrug en de Sint-Antoniusstraat.

Afbeelding verwijderd.

De Maastrichtersteenweg wordt de link tussen twee omleidingswegen rond Tongeren. Aan de stationsomgeving takt ze aan op de nieuwe Zuidoostelijke Omleidingsweg richting industriezone Overhaem. Ter hoogte van de Eerste-Meistraat komt de aansluiting met de Noordoostelijke Omleidingsweg. 

Timing en impact?

Waar staan we nu?

Momenteel zit het project van de Maastrichtersteenweg aan het einde van de ontwerpfase. Het ontwerp van de weg is nu zo goed als klaar. Voor we aan de slag gaan, moet er nog heel wat voorbereiding gebeuren. Eerst vinden er allerlei technische onderzoeken plaats en gebeurt er een archeologische studie. Ook moeten er nog verschillende procedures worden doorlopen: de grondverwervingen, de keuze van een aannemer om de werken uit te voeren ... Volgens de huidige planning starten de werken ten vroegste in de tweede helft van 2022.

 

Zijn er grondverwervingen nodig?

Om voldoende ruimte te creëren voor een veilige infrastructuur op het openbaar domein, zullen een aantal voortuinstroken van percelen moeten verworven worden. Wanneer de plannen in detail opgemaakt zijn, worden de betrokken eigenaars persoonlijk gecontacteerd. Dit zal in de loop van het voorjaar van 2022 zijn.

 

Afbeelding verwijderd.

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier