Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Noorderlaan, renovatie Fordbruggen en herinrichting kruispunt Zomerweg

Vernieuwing Noorderlaan, renovatie Fordbruggen en herinrichting kruispunt Zomerweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N180

Vanaf 15 augustus gaat het Agentschap Wegen en Verkeer verder met de vernieuwing van de Noorderlaan (N180) in Antwerpen. Het wegdek van de Noorderlaan vanaf het kruispunt met de Zomerweg tot net voor het kruispunt met de Oosterweelsteenweg wordt vernieuwd om het comfort voor de weggebruikers te vergroten. Daarbij vernieuwen we ook het volledige kruispunt met de Zomerweg én renoveren we de bruggen over de spoorweg. Dit is een verderzetting van de werken die de voorbije jaren plaatsvonden.

Wat en waarom?

Vernieuwing van het wegdek

Het wegdek van de Noorderlaan (N180) is op sommige plaatsen erg versleten. Vanaf het kruispunt met de Zomerweg tot net voor het kruispunt met de Oosterweelsteenweg (kilometerpunt 6.3 tot 5.4) wordt het wegdek grondig vernieuwd. De onderfundering en fundering worden opgebroken en opnieuw aangelegd. Daarna voorzien we nieuwe asfaltlagen en brengen we nieuwe wegmarkeringen aan. Ook de aanliggende fietspaden aan beide zijden van de weg worden mee aangepakt. 

Tijdens deze vernieuwing renoveren we bovendien de twee bruggen over de spoorweg, de zogenaamde Fordbruggen. We voeren enkele betonherstellingen uit en de bruggen krijgen een nieuwe waterdichting, brugvoegen, brugleuningen en dekstenen. 

Herinrichting kruispunt Zomerweg

Het kruispunt van de Noorderlaan met de Zomerweg en Göteborgweg is vandaag een onoverzichtelijk en gevaarlijk kruispunt. Het kruispunt krijgt straks een nieuwe inrichting om de situatie voor alle weggebruikers te verbeteren. Ter hoogte van de bestaande verkeerslichten blijft enkel de aansluiting van de Noorderlaan naar de Göteborgweg behouden. De aansluiting naar de Zomerweg verschuift een honderdtal meter naar het noorden, ter hoogte van de bestaande bypass. Alle afslagbewegingen van en naar de Noorderlaan blijven mogelijk, maar de Zomerweg en Göteborgweg worden wel uit elkaar getrokken. 

De kruispunten zullen bovendien opgenomen worden in de VLCC, de nieuwe verkeerscomputer die de verkeerslichten in en om Antwerpen aanstuurt en coördineert. 

Ontwerpplan kruispunt Noorderlaan - Zomerweg

Timing en impact?

Werken in fasen voor minder hinder

Net zoals bij de vorige werken, vernieuwen we de Noorderlaan in twee helften. Eerst pakten we de rijstroken richting Antwerpen aan (tot 1 oktober), vervolgens de rijstroken richting de R2. Vanaf 25 november zijn de rijstroken op de Noorderlaan volledig afgewerkt, vervolgens is verkeer in beide richtingen weer mogelijk. Ook de werken op het kruispunt met de Zomerweg gebeuren half-om-half zodat er steeds een doorgang mogelijk is.

Het verkeer van Antwerpen richting de R2 kan tijdens de volledige duur van deze werken via de N180 blijven rijden. Wie naar het zuiden (richting Antwerpen) moet, wordt omgeleid via de A12.

Alle informatie over de verkeershinder en de tijdelijke omleidingen kan u terugvinden onder het tabblad 'Actuele hinder'.