Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing omgeving Kloosterstraat in Ekeren

Vernieuwing omgeving Kloosterstraat in Ekeren

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N114

Naar aanleiding van het project Oude Landen van spoorwegbeheerder Infrabel zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de aansluiting van de Kloosterstraat (N114) op de A12 in Ekeren herdenken en de fietsverbinding met de haven versterken. Dat gebeurt in samenwerking met de stad Antwerpen en de provincie Antwerpen. De ingreep zal niet alleen de mobiliteit maar ook de leefkwaliteit ten goede komen. Naast de nieuwe aansluiting zal er immers ook nieuwe open ruimte vrij komen.

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Wat zijn de plannen?

AWV wil de Kloosterstraat vóór het kruisen van de spoorweg afleiden naar de afrit van de A12. De Kloosterstraat zou dan direct aansluiten op de afrit met een lichtengeregeld T-kruispunt.

Naast de nieuwe weg moet er ook een nieuw vrijliggend fietspad komen dat naast de huidige afrit wordt geleid en een verbinding maakt met Hoevenen. De fietspaden zullen aansluiten op de bestaande fietsostrade F12, die een verbinding maakt met het havengebied via een nieuw te bouwen brug boven de snelweg.

Het huidige deel van de Kloosterstraat tussen de brughelling van de spoorwegbrug aan de kant van Ekeren en de aansluiting met Leugenberg zou verdwijnen. De nu nog ingebuisde waterloop Het Schijn kan dan terug bovengronds gehaald worden.

Overzicht van de nieuwe aansluiting Kloosterstraat met op- en afrit A12 (simulatie).

Overzicht van de nieuwe aansluiting Kloosterstraat met op- en afrit A12 (simulatie).

Winst voor mobiliteit en leefbaarheid

De buurt

Door de Kloosterstraat veel sneller te laten aansluiten op de afrit van de A12 en de rest van het traject op te breken, maken we heel wat ruimte vrij. Deze ruimte kan nu anders ingevuld worden naargelang de noden van de omgeving, bijvoorbeeld met groen. Bovendien willen we met dit project ook de ingebuisde waterloop het Schijn herwaarderen en terug bovengronds brengen.

Fietsers

Fietsers krijgen een vlotte fietsverbinding. Die ontwijkt de barrières van de A12 en de afrit en maakt het havengebied met de fiets zo weer een stuk vlotter toegankelijk. Alle fietspaden zijn volledig afgescheiden en voldoende breed zodat de fietstocht van en naar het werk een comfortabele en snelle rit wordt.

Gemotoriseerd verkeer

Gemotoriseerd verkeer kan via het nieuwe kruispunt vlot aansluiten op de op- en afrit van de A12. Het verkeer dat van de A12 komt zal niet meer te maken hebben met twee kruispunten die elkaar snel opvolgen maar vlotter en veiliger kunnen doorstromen.

Impressie van hoe de nieuwe fietsbrug eruit zou kunnen zien.

Impressie van hoe de nieuwe fietsbrug eruit zou kunnen zien.

Project Oude Landen
De vernieuwing van de Kloosterstraat hangt nauw samen met de plannen van Infrabel voor de realisatie van een nieuwe bovengrondse spoorkruising ter hoogte van Oude Landen. Tegelijk bieden deze projecten kansen om samen met deze werken nieuwe fietsverbindingen te realiseren en om het gebied tussen de nieuwe spoorweg en de aanpalende woonwijk in te richten als een park voor de buurt. Alle informatie over de andere projecten in de omgeving Oude Landen vindt u terug op de website van Antwerpen Morgen.

Projectverloop

Timing en procedures

Dit project zit nog in een embryonale fase. Er worden nu concepten uitgedacht die worden bestudeerd in een ‘startnota’. Op basis daarvan wordt een definitieve keuze gemaakt voor een bepaalde inrichting die wordt uitgewerkt in een ‘projectnota’. Met de goedgekeurde projectnota wordt een technisch plan opgemaakt en een omgevingsvergunning aangevraagd. Daarna kunnen de werken van start gaan.

Timing (onder voorbehoud van wijzigingen):
  • 2019: start studieproject
  • 2021: finaliseren startnota en start opmaak projectnota
  • 2022: finaliseren projectnota en omgevingsvergunning
  • Ten vroegste vanaf 2023: aanleg nieuwe aansluiting Kloosterstraat